Välkomna till kvicksilver.org, vi skall här visa på de hälsorisker som alla usätts för, och varför våra myndigheter inte agerar.

Just den här sida är skapad bara för Er som inte kan se på de vanliga sidorna med ramar (vissa äldre webläsare) ber om översende med den spartanska utformningen. Använd back funktionen i din webläsare för att komma tillbaks till denna sida.

Till sidan med ramar.

Kvicksilver startsida
Bör sluförvaras i bergrum

Vilka sjukdomar kan man få?

Astma Allergier
Hjärtsjukdomar
MS -samband
Alzheimers
Alzheimers M.H.
Parkinson
Plötsligt sjuk !
vanliga symtom
Förgiftning och myter
Vetensk. fakta
Globalt nätverk för amalgamfri tandvård

Tips

SANERA LÅNGSAMT!
Begär att få en kunnig läkare

Varningar

För titan!
Arbetarskydds-styrelsens råd
Läkemedel som innehåller kvicksilver ! !
Litteratur att läsa

Frisk efter sanering (externa länkar).
Helen Anliot
Bengt Olsson
Tips från Bengt

Vad säger våra politiker?
Visste du (vad vet du om amalgam och kvicksilver)

Läkemedel Registrerade läkemedel och vacciner som innehåller kvicksilverhaltiga konserveringsmedel.

Nytt på sidorna.


Nytt och om sidorna. Här ser du vilka sidor som tillkommit och när.

Anslagstavlan Möten och sammankomster som du kan gå på

Notiser om amalgam kvicksilver och hälsa

Sveket!

Kan vi lita på Socialstyrelsens rapporter? Rapporter och handlande måste ifrågasättas.

RFV och Tranås anstalten Om riksförsäkringsverkets utrednings-enheter. Och den förnedring och människoförakt som människor utsätts för där

Patienter kräver miljoner Två tandskadade stämmer landstinget på rekordstort skadestånd för felbehandling.

Louis Lewin varnade för riskerna! för 100 år sedan. Tysklands främste toxikolog runt sekelskiftet. Louis Lewin varnade redan då för riskerna

Varför händer inget??   Varför forskas det inte fram nya behandlingsmetoder för kvicksilverförgiftning

Journalistisk Prostitution TV 1:s STRIPTEASE OM AMALGAM = JOURNALISTISK PROSTITUTIO

De amalgamsjuka mobbas!

Suspekt. Socialstyrelsens något suspekta inställning till kvicksilver/amalgam är svår att förstå

AKTUELLT

Aftonbladets tidningsanka Desinformation om rikern med plastlagningar

Forskarlarm om kvicksilverskador Stoppa amalgamet nu

Njurskador hos 80.000 på grund av kadmium och kvicksilver

DEBATT i klarspråk. Varför svarar Margot Wallström inte?

Oro för oroliga i Västerbotten Man är mer oroliga för patienternas oro än att de skulle vara sjuka!!

Ångest hos odontologer Tv-programet Brennpunkt har skapat panik hos odontologer i Norge.

Hur mycket kvicksilver får vi i oss? Vilka mängder tål kroppen?

Den onödiga Amalgam- kontroversen

Brev till Socialminister Margot Wallström

Öppet brev (2) Socialministern

2 miljoner i skadestånd På grund av att tandvårds-produkter sällan innehållsdeklareras. Riskerar många människor att få allvarliga biverkningar.

Blir Frankrike eller Sverige först?

Amalgamdebatt i Frankrike Mammor går till till domstolen, för att få stopp

Dubbelblind Westerholm "Amalgam är en väl utprovad produkt utan någon risk. Det är min bestämda åsikt."

Öppet brev till Westerholm Frågor om hur folkpartiet kan stå bakom denna folkförgiftning?

Öppet brev 2 till Westerholm Svar från BW och ett nytt brev.

RIS och ROS

FRNīs rapport

Miljömedicinsk riskanalys Maths Berlin

Historiskt beslut, vilka är människorna som fattar detta historiska beslut?

Sjukhus diskriminerar

Nyorientering på Socialstyrelsen

Centernīs miljöprogram, finns det anledning ur hälsoperspektiv att sanera amalgam medans folk lever?

Mobiltelefon master, finns det anledning ur hälsoperspektiv att inte ge bygglov för en mobiltelefonmast?

Arbetarskydds styrelsens försummelser. Arbetarskyddsstyrelsen tycks inte klara av det de är ålagda att sköta av Riksdag och regering.

Dags att granska odontolgerna!

Seminarium på residenset i Härnösand

Vilseledande

GPīs Bättre hälsa

Ett svar från Peter Hjörne Löpsedeln för GP är grovt vilseledande ! !

GPīs Kioskvältare, vilka är människorna som fattar dessa beslut?

DN och ankstreck INFORMATION eller DESINFORMATION?

Demokrati

Offentliga handlingar

Debatt

ATT FINNA GENOM ATT INTE HITTA Om forskare som inte vill eller

DAGS ATT GRANSKA RÄKNINGEN!

Samtal med Anders Berglund projektledare för Amalgam- bildskärmsstudien i Umeå

En giftkatstrof av stora mått. Bort med giftet från tandvården.

En vårdpolitisk tragedi! Kvicksilver / amalgamförgifning; En vårdpolitisk tragedi!

Tunneltätnings medel i våra munnarYtterligare en giftkatastrof - Tunneltätningsmedel används i våra munnar!

Öppet brev till Socialministern Diarienr. S 97/2828/S

Amalgam riskerar våra barns hälsa Öppet brev till socialministern. Diarienr. S 97/6018/S

B-LAG MED GLOBALA ANSPRÅK. Om den svenska forskningen kring Elektromagnetiska fält som ju delvis går ihop med forskningen på kvicksilver/amalgam.

lagen om angiveriet. Bra gjort av regeringen att ändra lagen om angiveriet.

Försäkrings-kassornas agerande! Om Försäkrings- kassornas och Socialstyrelsens agerande

Socialstyrelsen obstruerar. Socialstyrelsen har inte bevisat att amalgam är absolut ofarligt för den enskilde individen.

80% bättre av amalgam sanering. Det är vetenskapligt bevisat att man kan bli frisk av att ta bort amalgamet i tänderna.
[ kommentar ] En kommentar med anledning av artikeln 80% mår bättre efter amalgamsanering!

Hälsorisker bekräftas nu A M A L G A M - H Ä L S O F A R L I G - F Ö R - A L L A !
Fibromyalgi kan botas? FIBROMYALGI en miljösjukdom som kan botas?

"obotliga" sjukdomar går att bota. Även obotliga sjukdomar går att bota.

Etiskt övertramp Å andra sidan är det nästan ogörligt att finna säkra bevis för amalgamfyllningarnas ofarlighet

Amalgamrisk-frågan än en gång Odont dr Gustaf Hellsing och specialisttandläkare Jan-Ivan Smedberg, tror att amalgam är ofarligt!

Går "ALS" att bota? en kvinna som fått diagnosen ALS fastställd på en neurologisk fakultetsklinik, har blivit frisk ! !

Vem värjer sig mot kunskap? Professorn i psykiatri Lars Jacobsson skriver om amalgamförgiftning, elöverkänslighet.

Okunskap om amalgam! Visst finns det vetenskapliga arbeten som belyser amalgamets skadliga verkningar.

Unik klinisk dokumentation om amalgam från Umeå universitet.

Tandfyllning orsak till flera sjukdomar? Tandfyllningen kan vara orsak till sjukdomar, enligt internationell forskning.

Kvicksilver åt de fattiga plast åt de rika. DET KOSTAR ATT SLIPPA BLI FÖRGIFTAD!

Insändare

Giftfri tandvård Stopp för alla gifter i tandvården

Prestig bakom försvaret av amalgam Claes Örtendahls försvar av amalgamet kan bero på att hans mamma var en framstående barntandläkare.

Dags att sanera nu. Precis som i tunnlarna i Båstad måste saneringen ske med stor försiktighet.

Amalgamet når hjärnan ! Amalgamsanering - ett falskt hopp för MS-sjuka eller - - - -

Min åsikt om
Anna Lind
Anna Lind är den nya 70-tals generationens politiska broilertyp.

En medicinsk skandal. Stoppa kvicksilver - kvacksalveriet omedelbart!

Är Barbro Westerholm (fp) blind?

Elforskning i hockeyhjälm. Skall detta kallas forskning?

Öppet brev till landstinget Skaraborgs politikerna måste agera

Klarspråk Amalgamskadad, elöverkänslig elingenjör som är frisk och fullt arbetsför efter riktig, metallfri amalgamsanering.

Det tredje amalgamkriget . . pågår just nu för fullt. Det är inga kulor, bomber och granater i detta krig, men fullt av sårade och lidande människor

Bättre hälsa med amalgam, skribenten tandlös tycker att GPīs rubrikr liknar ett aprilskämt

FORUM här kan du uttrycka din åsikt.

Skriva i gästboken

Läsa i gästboken Läsa vad som är skrivet i gästboken.

Hjälp Hjälp för gästboken.

Upprop biverkningar skicka inn till biverkningsregistret ! !

Ställ frågor till partiledarna i LOKETS utfrågning i TV4

Tänkvärt

Vad är upplysning Kant definierar här upplysning som -människans utträde ur hennes sjävförvållade- omyndighet och omyndighet som

Miljögiftet

Stress

Vill du skicka ett e-mail