ÖPPET BREV   till  Socialminister Margot Wallström

 
Som telefonombud för Tandvårdsskadeförbundet och genom egen erfarenhet har jag fått en hel del kunskap om amalgamets skadeverkningar på människan. Denna kunskap vill jag informera er om och även ställa några frågor till Socialministern som jag vill ha skriftligt svar på.

En bekant till mig var sjuk i tio år och hade allergi mot pollen, svåra handeksem, huvudvärk, synrubbningar med dubbelseende, lågt blodtryck, sömnrubbningar mm.

1984 läste han en artikel i dagspressen om oral galvanism och misstänkte ett samband. Han talade med sin hudläkare om detta och ville byta ut sina amalgamfyllningar. Hans hudläkare försäkrade honom om att man inte kunde bli sjuk av sina amalgamfyllningar.

Ett år efter amalgamsanering, som han har bekostat själv, var han fullständigt symtomfri. Då besökte han sin hudläkare och frågade honom vad han ansåg om handeksemen.

- Ja, men du är ju helt frisk.

- Jag har inget amalgam heller och vad säger ni då?

Läkaren funderade en lång stund och svarade:

- Om detta skulle behöva sägas mycket, men jag vågar inte.

Nu har det gått 12 år sedan dess och min bekant är fortfarande symtomfri, med nio plastfyllningar, som fortfarande håller.

 
Politiker som vågar

Det finns några politiker som vågar. Riksdagskvinnorna Siw Persson (fp) och Görel Thurdin (c) är politiker med stort mod, samhällsansvar, medmänsklighet och enastående civilkurage.

De behöver inte stå i skamvrån i framtidens historiebok.

 
Friska efter amalgamsanering

Under de senaste två åren har jag fått kännedom om många patientfall som förbättrats/tillfrisknat i sin sjukdomsbild efter amalgamsanering och då gäller det inte enbart olika symtom utan även svårt kroniskt sjuka som tillfrisknat och slutat med medicinerna.

I mina anteckningar har jag nu noteringar om sex personer som själva har berättat att de bl a har haft sköldkörtelbesvär och även medicinerats för detta. Efter en korrekt utförd amalgamsanering har de tillfrisknat och tar inga mediciner längre för sina sköldkörtelbesvär.

Sköldkörtelsjukdomar (struma) räknas till de autoimmuna sjukdomarna. Se Vetenskapliga Fakta.

En kvinna i 40-årsåldern som sjukpensionerats för fibromyalgi, ulcerös colit och giftstruma tillfrisknade efter amalgamsaneringen och är idag besvärsfri och arbetar heltid. En besparing för statskassan på minst 5 miljoner.

Efter som jag har starka misstankar om att amalgamförgiftning även kan leda till Alzheimerdemens, har jag noterat samtliga alzheimersfall som jag hittills fått kännedom om och även tagit reda på tandstatus.

Det har visat sig att samtliga (nio personer 48 år och äldre) har guld + amalgam i munhålan. Kombinationen guld + amalgam ökar kvicksilverutsöndringen upp till tio gånger.

I Tyskland anses det som felbehandling att sätta in amalgam + guld i munhålan. Det är mycket märkligt att samtliga alzheimerspatienterna hade både guld och amalgam i munhålan. 1 åldersgruppen äldre än 48 år hos befolkningen i övrigt är det bara 10-30 procent som har guld + amalgam i munhålan.

Av detta kan man dra slutsatsen att det finns tydliga indikationer på ökad risk för alzheimerdemens när man har guld + amalgam i munnen. Från av varandra oberoende säkra källor vet jag nu att ovannämnda samband kan bekräftas genom att besöka långvårdsklinik för dementa.

I sammanhanget kan nämnas, att Boyd Haley, professor i biokemi vid universitetet i Kentucky, USA, i en studie på 80 personer, som avlidit i Alzheimer, har visat att kvicksilvernivåerna i deras hjärnor var dubbelt så hög jämfört med en kontrollgrupp. Se även vetenskapliga fakta.

Mot bakgrund av mina erfarenheter vill jag ha svar på följande frågor.

1. Vad kan ni som Socialminister göra för att stoppa amalgamanvändning inom tandvården och se till att giftfria tandlagningsmaterial införes?
(I Schweiz har man slutat med utbildning i amalgamhantering vid tandläkarhögskolorna eftersom man nu anser att det finns bättre tandlagningsmaterial.)

2. När kommer de amalgamskadade att få en adekvat vård och ett korrekt bemötande av läkarna?
(Tilltron till sjukvårdssystemet minskar kontinuerligt från allt fler människor.)

3. Är det möjligt att Socialministern kan tillsätta en konsekvensutredning med motivering att ta reda på vilka konsekvenser som sjukvårdens nuvarande synsätt och attityder får för de amalgamskadade? Jag hör ständigt talas om remissrundgången i sökandet efter adekvat hjälp och även självmordstankar som en direkt följd av sjukvårdens synsätt på de amalgamskadade.

Världsomspännande folkförgiftning
IAOMT, The International Academy of Oral Medicine and Toxicology, grundades i Calgary, Kanada 1984 och finns numera i USA, Kanada, Australien, Nya Zealand, Tyskland, England, Finland och Sverige. IAOMT är ett nätverk av läkare, forskare och tandläkare som har förstått att amalgam skadar mänskligheten och de arbetar för en giftfri tandvård samt hjälper de amalgamskadade.

Tandvårdsskadeförbundet med systerorganisationer i Australien, Nya Zealand, USA, Kanada, Tyskland, England, Österrike, Holland, Luxemburg, Italien, Schweiz samt alla de nordiska länderna visar väl ändå att kunskapen om denna folkförgiftning är världsomspännande och kommer inte att kunna tystas eller tigas ihjäl.

Paradigmskifte oundvikligt
Enligt TV-programmet Strip Tease våren 1995 om amalgam redovisades en Sifoundersökning, av vilken framgår att över en miljon svenskar bytt ut sina amalgamfyllningar mot alternativa material. Många av dessa personer har helt säkert haft besvär och varit sjuka av sina amalgamfyllningar.

Kunskapen om denna folkförgiftning sprids nu i allt vidare kretsar nationellt, internationellt och ett paradigmskifte är oundvikligt.

Paradigmskiftet kommer att leda till ett helt nytt synsätt på sjukdomar inom vården, där man kommer att sträva efter att bota sjukdomar och inte som man nu ofta gör symtombehandling med livslång medicinering.

Alla de, som har förnekat amalgamets skadeverkningar trots alla vetenskapliga fakta som talar för motsatsen eller de, som inte har agerat för att stoppa denna folkförgiftning fastän de har haft vetskap, möjlighet och skyldighet att göra det, kommer i en framtida historieskrivning att få en mycket hård dom.

Kent Nordström, Njurunda

 

Ovanstående är en sammanfattning av ett längre brev med bilagor och vetenskapliga referenser, som skickades. till Socialministern
den 17 mars 1997 och finns. registrerat på Socialdepartementet,
diarienr S97/2828/ S
Brevet har även publicerats i Sundsvalls Tidning 16/7, Dagbladet 17/7, Västernorrlands Allehanda 19/7 och Nya Norrlandl 22/7, TF-bladet 3/1997.
 
Svaret från Socialdepartementet.

Om detta skall betraktas som ett svar?

 
Vetenskapliga Fakta
  • Kvicksilver är cytotoxiskt, dvs det dödar celler.
  • Kvicksilverånga absorberas direkt in i hjärnan.
  • Kvicksilverånga är den viktigaste vägen som kvicksilver frigöres från amalgamfyllningar.
  • Kvicksilver från amalgam kan resultera i att kvicksilvernivåerna ständigt höjs i de inre organen.
  • Kvicksilvernivåerna i hjärnan är direkt linjärt proportionellt till antalet amalgamfyllningsytor i munhålan.
  • Kvicksilver kan framkalla olika autoimmuna sjukdomar.

Vetenskapliga referenser till ovan nämnda fakta finns.

.

Välkommen och tyck till i gästboken
http://www.kvicksilver.org/deb062.html