INSÄNDARE                          Västgöta Bladet 980211

 

Är Barbro Westerholm (fp) blind?

Den mycket omfångsrika information som finns om riskerna med amalgam kan och bör omgående tas på allvar. Idag finns 1000-tals rapporter om vad amalgam kan ställa till med. I Kanada har motsvarigheten till vår socialstyrelse gjort en riskutvärdering av amalgam som visar att en vuxen person ej bör ha flera än fyra amalgam-fyllningar, barn högst en fyllning, det gäller självklart inte den som är allergisk här är amalgam helt bannlyst. En ledande tysk tillverkare har helt lagt ned amalgamtillverkningen, och nu börjar amerikanska tillverkare att själva varna för användning av amalgam.

Tydligen är man nu rädd för de stora skadetåndskrav som snart kommer att ställas mot dentalindustrin att detta är ett desperat försök att skydda sig, Health Canada har nu stämts av 14 olika hälso- och miljöorganisationer för mörkläggning av riskerna med amalgamet.

Men man kan också göra som Barbro Westerholm, blunda för denna information, kanske är ett av hennes skäl att informationen inte är dubbelblindtestad, en av de yrkesskador som BW dras med.

Nog lutar det åt amalgamkontroversen som Barbro Westerholm (läkare och riksdagsledamot) beskriver den, är som en kontrovers mellan seende och blinda, där de blinda kräver att få leda de seende i kraft av makt och myndighet. Vore det inte ur allmänintresse bättre att motsättningarna kunde lösas genom att företrädarna för de olika uppfattningarna kunde grunda sina åsikter på samma undersökningsmaterial.

Under tiden skall försiktighetsprincipen gälla, det vill säga att så länge minsta tvivel finns om att amalgam är skadligt skall den som har sjukdomssymptom få amalgamet borttaget på samhällets bekostnad.

 
Amalgamskadegruppen Hjo/Tidaholm

 

Amalgam - en medicinsk kontrovers Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp).

Har varit införd i ett antal tidningar, med liknande lydelse.    


Välkommen och tyck till i gästboken