"SYMTOM" du kan få

De symtom man får av amalgam är väsentligen de som man får av kvicksilver och de symtomen är ju väl kända.
Symtomen från centrala nervsystemet uppträdde redan i mitten av 1850-talet när amalgamet började användas i USA under diagnosen kroniskt ångestsyndrom. Det var en sjukdom som bestod av ångest, nedstämdhet, minnes och koncentrationssvårigheter och osäkerhet.
En amerikansk psykiatriprofessor som då besökte Europa fann att denna sjukdom fanns inte i Europa och han döpte den till amerikansk nervositet. När han ett par årtionden senare återvände till Europa hade amalgamet kommit hit och den amerikanska nervositeten, kunde han konstatrera, hade då drabbat även Europa.
Förgiftning av kvicksilver kan ge många symtom. Varje indevid får ett antal av nedanstånde problem. Ju sjukare man blir desto fler av symtomen uppträder och likheten mellan personer ökar.

Dessa symtom kan bero på kvicksilver.
onormal trötthet
darrningar
yrsel
huvudvärk/migrän
stelhet och värk i muskler och leder
dimsyn
dubbelseende
svårt att fästa blicken
omotiverad hjärtklappning
upprepade urinvägsinfektioner
återkommande bihåleinflammationer
infektionskänslighet
menstruationsstörningar
ångestattacker
depressioner
lättretlighet
skygghet
handlingsförlamning
Andra symtom kan vara.
allergier
astma
eksem
håravfall
viktförlust
försämrad hörsel
öronsus (tinnitus)
försämrat luktsinne
försämrat minne (korttidsminne)
koncentrationssvårigheter
svårt att tänka
stesskänsla
sömnproblem
förstoppning/diarre
domningar
förlamning
känslighet för elektromagnetiska fält