Suspekta ! ! ! ! !


Socialstyrelsens något suspekta inställning till kvicksilver/amalgam är svår att förstå, enligt dem skulle det inte innebära någon större hälsorisk. Detta står i stark kontrast till larmrapporter från andra myndigheter där man uppmärksammar de höga halterna av kvicksilver i fisk, stora utsläpp från dentallabratorier och behovet av sanering i otaliga vattendrag. I denna fråga spelar socialstyrelsens inställning ingen större roll, folk vet att denna metall utgör ett av de största miljöhoten idag och därför kommer man göra vad man kan för att skydda sig.Så här skriver "G:s" i sina "Aktiefunderingar" om socialstyrelsen,
detta med anledning av CTC-medical, som lanserar en ny tandkräm som minskar kvicksilver utsöndringen från amalgam vid borstning.