"Vad är upplysning"

Den kände filosofen Immanuel Kant har bl. a. författat en liten skrift rubricerad "Vad är upplysning"

Kant definierar här upplysning som "människans utträde ur hennes sjävförvållade omyndighet" och omyndighet som "oförmåga att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning".

Kant illustrerar sitt resonemang kring begreppen med följande anekdot:

"Det är bekvämt att vara omyndig. Har jag en bok som har förstånd i mitt ställe, har jag en själasörjare som har samvete i mitt ställe, har jag en läkare som bedömer dieten i mitt ställe osv, så behöver jag inte anstränga mig själv.

Jag behöver inte tänka om jag bara är i stånd all betala - då kommer andra att överta den förtretliga sysslan.

Att lejonparten av mänskligheten (däribland det täcka könet) inte bara anser att steget till myndighet är besvärligt utan dessutom mycket farlig, sörjer de förmyndare för, vilka gunstigast påtagit sig uppsikten över den.

Sedan de fördummat sitt husfolk och nogsamt beskyddat det så att de stillsamma varelserna inte skulle våga ta ett steg utanför den gångstol i vilken de blivit Inspärrade, visar de dem på den fara som hotar om de försöker gå själva.

Denna fara är visserligen inte så stor, ty efter att ha fallit några gånger torde de slutligen lära sig gå, men ett enda exempel av det slaget verkar dock återhållande och avskräcker vanligen från alla vidare försök."

Kants reflektioner kan utan vidare appliceras på det svenska folket och dess relationer till våra myndigheter bl. a. Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket.

Det är naturligtvis väldigt bekvämt och bra för den svenske patienten att veta att han skall äta 6-8 skivor bröd om dagen, att amalgamet med sitt kvicksilver tryggt kan slutförvaras i hans mun medan allt annat kvicksilver är en stor miljöfara och måste deponeras flera hundra meter nere i betongförstärkt urberg, att elöverkänslighet är en myt som han inte alls behöver oroa sig för eftersom Socialstyrelsen, som har hand om förståndet ju redan har elsanerat sitt kontor, där man ju tänker för hela folkets räkning.

Den svenske patienten har ju den stora förmånen att ha tillgång till böcker som har hand om förståndet i hans ställe - allt han behöver veta om sjukvård, tandvård, friskvård och ohälsa samt avvikande reaktioner och biverkningar av läkemedel och dentala material finna ju väl dokumenterat i Socialstyrelsens och Riksförsäkringsverkets allmänna råd.

Civilekonom Lars Carlsson

Välkommen och tyck till i gästboken