INSÄNDARE

 

Stopp för alla gifter i tandvården

 

Naturvårdsverket ska satsa 5,8 miljoner kronor på att samla in avfall som innehåller kvicksilver. Varför kosta på så mycket pengar då man på Socialstyrelsen anser att kvicksilver är ett mycket bra kroppsvänligt ämne som vi människor utan problem kan ha i våra munnar?

Vi ställer krav på livsmedelstillverkare, byggnadsindustrin, sjukvården men inte på tandvården. Det är mycket svårt för patienten att få riktig information om innehållet och om biverkningar från materialet som tandläkaren erbjuder. Socialstyrelsen kontrollerar inte tandvårdsmaterial på samma sätt som man gör med läkemedel.

Vi på Tandvårdsskadeförbundet har lyckats tvinga fram en så kallad biverkningsregistrering. Tandläkaren ska tillsammans med patienten anmäla biverkningar från tandlagningsmaterial till Socialstyrelsens nationella biverkningsregister i Umeå. Jag hoppas verkligen att tandläkare rapporterar all konkreta och ospecifika reaktioner till registret.

Tandläkare är i dag mycket pressade, och har inte tid att fylla i blanketter, men det är just de som kan tandvården bäst och som kan förbättra för oss patienter och för miljön. Det är helt omöjligt utan stöd från Socialstyrelsen, eftersom vi vet att det finns tandläkare som blivit utmobbade av sina kollegor efter att ha tagit ställning i amalgamfrågan. Det är på tiden att tandläkare tar ansvar för materialens giftighet och inte enbart hållbarheten som det är i dag.

Tack vare Tandvårdskadeförbundets ihärdiga arbete ligger Sverige i dag långt framme då det gäller forskning om hur giftiga ämnen inom tandvården påverkar vår kropp. Då jag insjuknade för 20 år sedan var okunskapen total. De som är sjuka i dag får större förståelse och mera hjälp tack vare duktiga människor som liksom jag själv vigt sina liv för att få fram mera forskning och för att politiker och ansvariga ska få upp ögonen för problemen. Hoppas att den nya tandvårdsreformen med högkostnadsskyddet kommer våra medlemmar till gagn.
 

Angelica Wilén
Informatör för.TF

 


Denna insändare har tidigare gått att läsa i "läsarnas DN"

Välkommen och tyck till i gästboken