Tidnings klipp

I SKLT på Grästorpsidan var Fredagen 21 mars 1997 en artikel införd, här några klipp.

Informerade om amalgam


Föreläser om amalgam. Amalgam är skadligt för de människor som utvecklar allergiska reaktioner. Men den som inte har problem ska inte sanera i förebyggande syfte, enligt överläkare Bo Nilsson.

Av KARIN ANDERSSON
Det finns inga vetenskapliga bevis som säger att amalgam är farligt. Men det är vetenskapligt bevisat att man kan bli frisk av att ta bort amalgamet i tänderna. Kronisk kvicksilverförgiftning kan ge 150 olika symptom, berättade överläkare Bo Nilsson när han gästade Grästorp i lördags.

Tandvårdsskadeförbundet var initiativtagare till informationen om amalgam i Grästorp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Enligt Bo Nilsson är det fortfarande svårt att som amalgampatient få gehör för sina problem. Allmänläkare undviker att ställa diagnosen kvicksilverförgiftning. -Det beror på att socialstyrelsen säger att det inte finns vetenskapliga bevis som visar att amalgam är farligt. Men det talas väldigt lite om de studier som visar, att mellan 60 och 80 procent av patienterna blir bättre efter amalgamsanering. Jag vet en person som efter att ha tagit bort amalgamet gick från rullstol till hockeyrinken.
I NLT 19 mars 1997 en artikel om tandläkare Rolf Strömberg.

8 0 procent mår bättre efter amalgamsanering.


- Hälsomässigt tycks det löna sig väldigt bra att sanera bort amalgamet från tänderna, anser Rolf Strömberg efter sin enkät.

Åtta av tio personer som tar bort amalgamfyllningar ur tänderna känner att de blivit av med sina sjukdomssymptom. Det visar en enkätundersökning som tandläkare Rolf Strömberg i Skara gjort bland närmare 300 amalgamsanerade patienter. De flesta upplevde att de blev bättre inom ett halvår efter saneringen. Förbättringen upplevs som bestående . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rolf Strömberg har bytt ut amalgamfyllningarna på åtskilliga patienter som ansett. sig må dåligt av dem. För .två år sedan började han tillsammans med yrkesmedicinaren Sven Langort på Huddinge sjukhus, undersöka hur de upplevt amalgamsaneringen och effekten av den. Nu är undersökningen klar och Rolf Strömberg anser sig med gott samvete kunna fortsätta amalgamsanera de som vill det. Undersökningen omfattar 268 patienter . . . .

. . . . . . . . . Efter saneringen kände sig totalt 80 procent bättre. En del tyckte att de började känna sig bättre redan under saneringen eller inom några veckor efter den. För 60 procent kom förbättringen inom sex månader. Nästan 60 procent upplever att förbättringen är konstant medan något färre upplever att den växlar, med bättre och sämre perioder. Det finns ingen tendens till att besvären kommer tillbaka med åren. Förbättringen upplevs som varaktig. Antalet sjukskrivningsdagar har minskat efter saneringen. . . . . . . .

. . . . . . I fyra tidigare undersökningar med sammanlagt över 1000 patienter har minst 80 procent upplevt att det blivit bättre. . . . . . .

. . . . . . Motsättningen mellan socialstyrelsens uppfattning och resultatet av de senare årens undersökningar är uppenbar, säger Rolf Strömberg.
Anders Gergsson

Här kan du läsa en sammanfattning av undrsökningen.
En kommentar till artikeln ovan.