Vem värjer sig mot kunskap?
Okunskap om amalgam!

VK 970822

Visst finns det vetenskapliga arbeten som belyser amalgamets skadliga verkningar. Märkligt nog tycks socialstyrelsens experter värja sig för denna kunskap, skriver Gustaf Nylander.

Okunskap om amalgam.
MICHAEL FARADAY formulerade sin lag år 1832: om man har en legering (plomben) och en elektrolyt (saliv)juicer, kaffe, saltad mat) i munnen, börjar jonerna att vandra från legeringen.

REPLIKEN
Dentalt amalgam består av en legering av kvicksilver 49-51 procent, silver 35 procent, koppar 0,5-3 procent, zink 1 procent och tenn 12,5 procent. Några undantag för munhålan eller amalgamplomber gjordes ej! Forskaren vid Tanläkarhögskolan Anders Berglund visade i sin doktorsavhandling 160 år senare att kvicksilver från plomberna avgår som kvicksilverånga. Totala kvicksilvermängden i landet beräknas till 60-100 ton, därav utgör tandamalgammängden 40-60 ton som går omkring på två ben.

Ornitologer som Erik Rosenberg med flera konstaterade redan 1958 i skriften Vår fågelvärld att fåglar som ätit kvicksilverbetat utsäde efter en tid fick hårda kramper, lade sig på rygg och sprattlade innan de dog. Förbud att använda kvicksilver som betning infördes. Kvicksilver får ej heller användas i termometrar.

PROFESSOR LARS Jacobsson är landstingsledamot i länet och var en av de sex experter, som socialstyrelsen utsåg att utreda amalgamets farlighet för oss människor. Det resulterade 1994 i Expertrapporten "Blir man sjuk av amalgam?" De forskningsresultat de hade valt att studera visade tydligen att amalgam var ofarligt, därav frågetecken.

Två år före detta konstaterande utgav IAOMT (Internationale Akademie für Oral-Medizin und Toxikologie-Europa) Das amalgam-Buch. Denna bok innehåller en liten del av totalt över 12000 vetenskapliga förskningsarbeten med tema kvicksilver/amalgam. Denna forskning bevisar att det finns inga ofarliga amalgamfyllningar på grund av att kvicksilver ständigt lämnar dessa fyllningar som kvicksilverånga som inandas, absorberas i vävnaderna, oxideras till joniserat kvicksilver och bindes slutligen till cellernas proteiner. Pågående studier av skadliga effekter av amalgamkvicksilvret har inriktats på immunsystem, njurar, mun- och tarmbakterier, reproduktion och centrala nervsystemet. Dessa publicerade forskningsresultat stöder inte socialstyrelsens uppfattning att amalgam är ofarligt.

JAG KONTAKTADE fyra av dessa experter, bland annat professor Jacobsson, varför inga litteraturreferenser hänvisade till IAOMT:s forskningsartiklar i expertutlåtandet. Samtliga svarade: vad är det för litteratur?   Det stämmer tydligen in på dessa experter, vad Lars Jacobsson skrev i sin artikel i VK(22/7): Vi värjer oss från kunskap.

I den andra artikeln "Vård grundad på kunskap eller vanföreställningar"? citeras endast en del av läkarregeln: "försöka följa vetenskap och beprövad erfarenhet".   I fullständig form har den följande lydelse: Det åligger läkare att arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och ständigt förnya sina kunskaper. Om dessa experter förnyat sina kunskaper och lyssnat på tandläkare med goda kunskaper skulle resultatet blivit: "Man blir sjuk av amalgam!" eller "Amalgamsjuka finns"

För närvarande kommer de största kvicksilverutsläppen till luft från landets krematorier! Till sist ställer jag två frågor till Lars Jacobsson: 1) När tänker du läsa amalgamboken? 2) När blir du medlem i IAOMT-Sweden?

Gustaf Nylander
Umeå.Välkommen och tyck till i gästboken

Åter till: Vem värjer sig mot kunskap?