Uppgifter både i radio och tidningar talar om en ökad användning av amalgam, har inte riksdagen beslutat om en avveckling? Vilka är de som motverkar detta beslut? Miljödepartementet har för avsikt att amalgamet skall bort 1998, medan socialdepartementet går ut med en prissättning i tandvårdstaxa som motverkar beslutet. Är det så Socialdemokratiska regeringen vill öka klass-skillnaderna?
Här kan du läsa en insändare från docent Mats Hansson TF. 1997-06-08

AMALGAM OCH KVICKSILVER
ÅT DE FATTIGA -
PLAST OCH PORSLIN ÅT DE RIKA

DET KOSTAR ATT SLIPPA BLI FÖRGIFTAD!

Tandvårdsförsäkringen har urholkats och nästan upphört. Många tandläkare har inte uppskattat att riksdag och regering tagit från dem det billiga och kvicksilverläckande amalgamet. De ser nu en chans att kunna fortsätta med att laga tänder med en kvarleva från l800-talet, understödda av socialstyrelsen som förnekar alla hälsorisker. Hur vi skall få i oss de 6-8 brödskivorna utan att samtidigt skava av amalgamfyllningarna och få kvicksilver som pålägg har man inte förklarat.

Tandläkare som fyller patienternas tänder med amalgam talar naturligtvis inte om att de sätter in ständigt läckande kvicksilverkällor som är större än all annan kvicksilvertillförsel sammanlagt. Inte heller talar de om att skadeverkningarna uppmärksammats i en lång rad länder och föranlett inskränkningar i användningen och att det finns minst sagt starka tvivel på ofarligheten.

AMALGAMET GÅR I ARV: Foster och nyfödda har kvicksilver i kroppen i proportion till antalet amalgamfyllningar hos modern. Modersmjölken innehåller kvicksilver från amalgamet som ger barnet en betänklig belastning. En dålig start på livet! Socialstyrelsen blundar - inga skador har bevisats - ännu!

Arbetslösa, invandrare, socialhjälpstagare och alla andra som befinner sig i den ekonomiska marginalen drabbas på allt fler sätt. Nu skall de inte få råd att undvika att bli kvicksilverbelastade och förgiftade.

Fortsatt amalgamanvändning är den obotliges förhinder. Det tandvården sparar får sjukvården betala!

Docent Mats Hansson, Lund
1:a vice ordf. i Tf
 
 


Välkommen och skriv ditt eget inlägg i debatten i gästboken
eller om det är längre kan du skicka det som ett e-mail