symtom och myter

Vilka symtom kan man då få av kvciksilver? För att se lite närmare på detta kan vi gå till en av de stora amalgamtillverkarna Dentsplyīs hemsida. Där kan vi bl.a. se vad kvicksilverånga ger för symtom, amalgamfyllningar är den största källan för exponering enligt WHO.

"Inandning av kvicksilverånga under längre tid kan orsaka ett förgiftningstillstånd som kallas merkurialism. Utmärkande för detta är finvågig tremor (darrning) och eretism. Tremorn kan först beröra händerna, men också komma till synes i ansikte, armar och ben.

Eretism kan visa sig som onormal tillbakadragenhet, tendens att rodna, självosäkerhet, nedstämdhet eller uppgivenhet, svårighet att tåla kritik, retlighet eller tendens till upphetsning, huvudvärk, trötthet och sömnlöshet. I svåra fall kan hallucinationer, minnesförlust och demensliknande tillstånd förekomma.

Koncentrationer så låga som 0,03 mg/m³ har givit upphov till psykiska symptom hos människor. Njurpåverkan kan ge sig till känna genom förekomst av äggviteämnen eller enzymer i urinen och även genom att urinproduktionen upphör. Andra kvicksilvereffekter kan vara ökad salivavsöndring, inflammationstillstånd i tandkött och munhåla, tandlossning, blå linjer i tandköttskanten, diarré, kroniska inflammationstillstånd i lungorna och lätt blodbrist.

Upprepad kontakt med kvicksilver och dess föreningar kan ge upphov till överkänslighet. Kontakt under fosterlivet kan ge upphov till tremor och ofrivilliga rörelser hos spädbarn. Kvicksilver utsöndras i bröstmjölk. Störningar av fortplantning och fruktsamhet har beskrivits hos hanråttor efter försök med upprepad inandning av kvicksilverånga."
   

(detta är en fri översättningen)   den engelska orginaltexten


Vilka nivåer som man utsätts för av sitt amalgam, är omtvistat men som det framkom vid forskningsrådets presskonferens den 19 februari, är exponeringen hos somliga lika stor som hos industriarbetare, nivåer som orsakar påverkan på CNS.

Och med tanke på de mycket långa halveringstiderna  (flera år)  i hjärnan, kan man förstå att en mångårig exponering till slut kan bli för mycket.

 


Metalliskt kvicksilver inte farligt att svälja.

Myten att kvicksilver skulle vara så ofarligt att man kan svälja en sked och att den paserar rakt igenom kroppen. Är en stor lögn! Fallet med John i Australien belyser detta på ett skrämmande sätt, i juni 1996 köpte John ett paket glass för att fira ett barns födelsedag. Denna visad sig innehålla sådant kvicksilver som vi har haft i termometrar. Och här upprepade sig myten igen, en professor från hälsovårdsmyndigheten uttalade att det inte var farligt att svälja och ingen risk förelåg beträffande barnens hälsa, så sprids myter i media.

I bilder ur verkligheten kan du läsa mer om John och hans familj.

 


Okunniga tandläkare

Att tandläkare är så okunniga om hur giftigt kvicksilver är, beror på den kurslitratur och utbildning de får.

I kurslitraturen på Odontologen i Göteborg, sägs det att metalliskt kvicksilver är praktiskt taget ogiftigt.

Undra på att tandläkare som fått lära sig detta sedan kommer att hävda att amalgam inte kan skada.

kurslitteratur på Odontologen


Välkommen och tyck till i gästboken