DEBATT

En giftkatastrof av stora mått kommer att klinga i historieböckerna för all framtid. Gifterna återfinns inom
tandvården. Utifrån de allra bästa intentioner inplanteras dagligen miljögifter i människokroppen. Detta kan ge diverse symptom (även för tandläkaren eller tandsköterskan som hanterar dessa ämnen). Det är människor i dag medvetna om och följaktligen har hundratusentals svenskar bytt ut sina amalgamfyllningar till material man tål bättre. Men tandrötterna, vad återfinns i dessa?

Ett av ämnena som nämnts i Hallandsåsen, tunnelbygget är formaldehyd. Formadehyd har använts som ingrediens i följande rotfyllnadsmaterial i många år; Forfénan, Metod Z, Traitment Spad och N2. 2-3 miljoner rotfyllningar gjordes med N2, men det förbjöds på grund av dess giftighet som ledde bland annat till förlamningar av ansiktsnerver. Ett annat giftig material som användes på 6O-talet var Rieblers pasta.

Den innehöll Zinkoxid, formalin, bariumsulfat, fenol, svavelsyra, ammoniak samt glycerin. Slår man upp fenol i kemilitteraturen (merck index) så finner man att det är giftigt och frätande samt att det inte ska hanteras med händerna. Fenolens ammoniumsalt kan vid förtärande av även små mängder orsaka illamående, kräkningar, cirkulationskollaps, förlamning, konvulsioner, nedbrytning av munvävnader och magtarmkanal, dödsfall på grund av andnings- eller hjärtsvikt. Hur många svenskar har i dag kvar dessa rotfyllda tänder och vilka symptom ger det när dessa ämnen via nerver och blodbanor sprids till resten av kroppen?

Kvicksilver är en tungmetall som orsakat många giftkatastrofer. Det är totalförbudet att sprida till naturen men utsöndras från vårat amalgam i så stora mängder att vi alla, som har mer än en lagning, överskrider det internationella gränsvärdet för inandningsluft. Du får inte slänga en amalgamplomb på soptippen på grund av kvicksilverinnehållet, då begår du ett miljöbrott... Tänk om munnen hade haft samma rättighet som en soptipp!

Hur länge ska vi tillåta följande miljögifter, i vissa fall dödskallemärkta av kemikalieinspektionen, att användas som permanent implantat i kroppen (tänderna och tandrötterna)? Kvicksilver: Utgör cirka hälften av amalgam. Ökänt nervgift 5 gånger giftigare än bly.

Kvicksilver brukar beskrivas bland annat som cancerogent, mutagent, neurotoxiskt, njurtonixiskt och cytotoxiskt (odlade celler dör när kvicksilver tillförs). Blymönja: Ingår i vissa rotfyllandsmaterial. Klassat som hälsoskadligt, förbjudet i båtfärger. Ger kronisk förgiftning.

Kadmium: Ingår i gammaldags kopparamalgam och i rosafärgat metylmetakrylat i tandproteser, samt i gula färgpigment i silikatcement. Starkt cancerframkallande, ger njurskador, dödskallemärkt Kreosot: En stenkolstjära som ingår i vissa rotfyllandsmaterial. Starkt cancerframkallande, döskallemärkt.

Kloroform: Finns i mer än 95 procent av alla rotfyllningar som görs i dag. bland gutta perka. Giftigt cancerframkallande Eugenol: Ingår i nästan alla rotfyllnadsmaterial. En omättad fenol, känt allergen och nervgift med verkan motsvarande narkosmedlen curare.

Paraformaldehyd/formaldehyd/formalin: Ingår i vissa rotfyllnadsmaterial. Starka nervgifter med obotliga verkningar, allergiframkallande, klassade som farliga hälsoskadliga produkter. Arsenik: har förekommit som förorening i silikatcement och som ingrediens i rotfyllnadsmaterial.

Samtliga ämnen är biologiskt aktiva och innebär potentiella risker för människokroppen. Samtliga ämnen är i den yttre miljön omgärdade av mängder av restriktioner eller helt förbjudna. Munnen är snart den enda plats där det är tillåtet att dumpa vilka miljögifter som helst, i stor skala, år ut och år in utan någon som helst uppföljning eller kontroll...

Tandvårdsskadeförbundet kämpar sedan länge för en giftfri tandvård. Vi vill inte längre delta i mänsklighetens största hazardSpel med hälsan som insats... Vi kräver ett fungerande och obligatoriskt biverkningsregister. Vi kräver en fungerande och tillförlitlig produktkontroll. Vi kräver ett aktivt engagemang av ansvariga (enskilda och myndigheter). Vi kräver att tagna riksdagsbeslut ska efterlevas. Utan att på något sätt förringa giftkatastrofen i Hallandsåsen kräver vi att tandvårdsskadade får samma tillgång till adekvat hjälp när vi blir sjuka av miljögifterna som kallas tandlagningsmaterial! Vi har inte råd med mer låtgå-mentalitet. Priset är för högt.

 
Tandvårdsskadeförbundets styrelse Jämtlands län

 

(har varit publicerad i
Länstidningen Östersund)

 


Välkommen och tyck till i gästboken