AKTUELLT i debatten


Västerbottensmodellen
vilar på vetenskaplig kvicksand !

I ett brev till Socialminister Margot Wallström, får vi information om hur man i Västerbotten mer bekymrar sig för folks oro än för de verkliga problem de kan ha.

Professor Lars Jacobsson i Umeå har ju tidigare gått ut och förklarat att människor som lider av amalgamsjuka, i stället har vad han kallar en mordernitetssjukdom där det inte finns några klart påvisbara orsaksfaktorer. Detta tycks Landstingsledningen ha köpt och därför utför man nu provtagningar, bara för att lugna oroliga patienter!

Var finns "vetenskap och beprövad erfarenhet" i att på detta sätt vilseleda både patiener och läkare?

 

980615

Socialminister Margot Wallström
Socialdepartementet
STOCKHOLM

 
Bästa Margot!

Hörde Ditt inlägg i "Klarspråk" ang upphörande av amalgam.

Din vilja att förbjuda amalgam visar att Du är en politiker värt namnet. Jag vill gratulera till Ditt mod.

Skulle Din ambition även bli verklighet ute hos människorna så kommer historieskrivarna om några decennium att beskriva Dig som den minister som lagt grunden till en bättre folkhälsa.

Två riksdagsbeslut har negligerats tidigare av amalgametablissemanget. Jag hoppas därför att Du verkligen får den politiska makten att driva igenom ett förbud.

Du nämner i "Klarspråk att det ur folkhälsosynpunkt är rimligt förbjuda ett ämne som ger folk oro. Ett logiskt resonemang som sammanfaller med argumenten emot skogsbesprutningarna.

I Västerbotten däremot får människor "vård" enligt ett program. "Omhändertagande av patienter med oro för biverkningar från sitt tandvårdsmaterial".

Så Ditt argument om oro är således vetenskapligt bekräftat av Tandläkarhögskolan i Umeå!

Detta nämnda program, den s k Västerbottensmodellen grundar sig på ett brev till Landstinget från chefsläkare Sven Olof Andersson (1991 01 08), där det framhålls att Tandläkarhögskolan i Umeå har en rutin för nödvändiga analyser av kvicksilver i urin, av de patienter som är oroliga för biverkningar av sitt amalgam.

Citat från SOFS 1998:3 sid 9: (utkom 1998 03 12) "Bestämning av kvicksilver i blod och urin är inte meningsfullt att utföra rutinmässigt och rekommenderas alltså inte".

Alltså den grund som Västerbottensmodellen vilar på är vetenskaplig kvicksand. Därtill ska man stilla folks oro, inte åtgärda ämnet som förorsakade oron!!

De 1000 tals meningslösa urinkvicksilveranalyserna som patientgruppen genomgått har gett en falsk bild för läkare, tandläkare, försäkringskassa etc och varit till stor skada för patientgrupperna.

Under min nu avslutade 5 åriga period som patientföreträdare har jag inte lyckats få gehör så långt att en förändring mot korrektare analysmetoder kommit patienterna i AC län till del.

Hoppas socialministern lyckas bättre!

Trevlig sommar önskar

Assar Fager
Umeå

Kopia: Landstingsstyrelsen i Västerbotten


Välkommen och tyck till i gästboken