UPPROP

 

AMALGAMANVÄNDNINGEN
ÖKAR IGEN

Vi måste dränka biverkningsregistret med uppgifter för att få slut på eländet!!
 
1a)Skriv ner alla dina sympton och sjukdomar du relaterar till amalgam. Även reaktioner vid sanering.
b)Din mors tandstatus under graviditet och ammning. Komplettera med komplikationer vid vaccinering eller användning av kvicksilverhaltiga mediciner.
 
2)Be tandläkaren skicka in anmälan till biverkningsregistret och bifoga dina anteckningar. Även läkaren kan vara involverad.
 
3)Om tandläkaren inte ställer upp, skicka in din berättesle till biverkningsregistret så sänder de blankett till dig och tandläkaren måste då ställa upp.
 
4)Passa samtidigt på att anmäla andra material du haft problem med!
 
AdressSocialstyrelsens nationella biverkningsregister för dentala mateial
Institutionen för odontologiska materialvetenskap
Odontologiska fakulteten
Umeå Universitet
901 87 Umeå
 

När du nu har gjort den här sammanställningen som du under alla år tänkt göra. Passa på att skicka den till Bengt Lindqvist Han skall kartlägga och analysera bemötandet av människor med funktionehinderinom sjukvård, rehabilitering, socialförsäkringssystemet och socialtjänsten.   Se TF-bladet nr 2-97 Där finns också en journalist, Malena Sjöberg, som kommer att intervjua en del av dem som hör av sig, speciellt om man inte anser sig kunna skriva själv.

 

AdressBengt Lindqvist eller Malena Sjöberg
Socialdepartementet
103 33 Stockholm
 
Till biverkningsregistret kommer jag själv att förutom amalgam anmäla kompositen Prisma Fulfil, som bevisligen gjort mig elöverkänslig. Dessutom kommer jag att anmäla kompomeren Dyract. Den innehåller också fluorbundet aluminium. Dessutom har Dyract och Detrey Prim&Bond 2.1 orsakat mig extrem muntorrhet, lossnande slemhinnor och blödannde tandkött.

 
Monica Nilsson
ordf. i Västmanland.

 


Välkommen och tyck till i gästboken