INSÄNDARE

 

Prestige bakom försvaret av amalgam

 

Socialstyrelsens nuvarande chef Claes Örtendahls försvar av amalgamet kan mycket väl bero på att hans mamma var en mycket framstående barntandläkare. Vad som ligger bakom företrädaren Barbro Westerholms (fp), envisa försvar är inte helt klarlagt, men det står klart att hon är envisare än en åsna. Hon vägrar nu att acceptera de slutsatser som professor Mats Berlin nedtecknat i den miljömedicinska riskanalys som han utfört på Forskningsrådsnämndens uppdrag.

Professor Berlin framhåller i sin rapport att Socialstyrelsens slutsatser i dess rapport 1994 "Blir man sjuk av amalgam" saknar grund i vetenskap eller beprövad erfarenhet inom miljömedicin. Och framförallt att amalgam innebär risker för störningar i centrala nervsystemets funktioner, njurfunktionen. immunsystemet och fosterutvecklingen, särskilt utvecklingen av nervsystemet.

I sin sammanfattning anför professor Berlin att upp mot 500 000 svenskar kan ha biverkningar av amalgam. Sanering av amalgamfyllningar torde fortfarande vara det närmast liggande handlingsalternativet till dess motsatsen bevisats. Därmed har Socialstyrelsens trovärdighet i frågan fallit platt. När argumenten tryter tvingas Barbro Westerholm luta sig på några tandläkare i EU och WHO. EU rapporten är för övrigt endast en remissprodukt grundad på bland annat ovanstående redan fallna ståndpunkter och en massiv kritik mot dokumentet har redan tvingat fram en omprövning.

Tandvårdsskadeförbundet
Skaraborg

 


Barbro Westerholm tycker fortfarande att det är en kontrovers, men det är det inte.
Med de fakta som finns är det egentligen bara metoder för att enkelt kunna fastställa sjukdomsorsak som fattas.

Dubbelblind Westerholm

Hon skriver här en debattartikel:
Amalgam - en medicinsk kontrovers Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp).
Har varit införd i ett antal tidningar, med liknande lydelse.

som har fått många att reagera, här är några stycken.
En medicinsk skandal
Är Barbro Westerholm (fp) blind?
Prestige bakom försvaret av amalgam
 


Välkommen och tyck till i gästboken