AKTUELLT

 
 

Seminarium på landshövdingens residens i Härnösand

 

Nu har vi kommit till en vändpunkt i amalgamkotroversen efter alla år, sa andre vice talman Görel Thurdin vid det seminarium om allmänmedicinens roll i arbetet med amalgamsjuka patienter, som PUC landstingets personalutvecklingscenter höll på residenset den 26 februari.

Nu har de forskningsrapporter som visar på riskerna med amalgam lagts på bordet, genom det uppdrag som forskningsrådsnämden haft av regeringen. Fakta som patienter och forskare vetat i åratal, och som visar att amalgam ger skador på stora grupper i befolkningen.

Enl. professor Mats Berlin kan bara i Sverige mellan 5000 - 500 000 vara drabbade. Många har njurskador av amalgamet och en del är så dåliga att de måste få dialys. Görel Thurdin ansåg att myndigheterna nu måste ta konsekvenserna av alla varningar och skydda gravida, barn och njursjuka men också andra som amalgamproducenterna själva varnar för att använda amalgam. Vi måste skydda barnen för att inte även nästa generation skall drabbas..

Det brådskar med forskning som kan visa vilka sjukdomar som kan vara påverkade av amalgamet och andra tandlagningsmatrial. Då kommer vi att få veta vilka patienter som kan bli hjälpta till en bättre hälsa av en amalgamsanering. Det finns rapporter om att många människor blivit fria från allergier, reumatiska besvär, kroniskt trötthetsyndrom, neurologiska sjukdomar och flera andra folksjukdomar. Dessa förorsakar samhället miljardkostnader och ett stort lidande för patienterna.

 


Välkommen och tyck till i gästboken