Trollhättans Tidning/Lilla Edet Posten Tisdagen 7 oktober 1997
fria ord

Bra gjort av regeringen att
ändra lagen om angiveriet

 
Försäkringskassorna får inte längre bedriva hemlig spaning på personer som får olika bidrag. Detta innebär att anonyma tipsare inte lika lätt kan misstänkliggöra sina medmänniskor. "Observationer utan att den försäkrade är medveten om detta eller som i övrigt har karaktären av spaningsverksamhet" förbjuds i lag från den 1 oktober 1997.

  I den del reportage har man ibland gjort gällande att fusket är oerhört utbrett. Vänd på det. I den ena undersökningen efter andra har det visats, att detta inte är sa omfattande som en del har trott. Då AMS samkörde sina register på arbetslösa, med dem som uppbar annan ersättning, var det ytterst få som medvetet hade lämnat fel uppgifter, när man gått in i varje enskilt ärende.

  Troligen är situationen likartad hos försäkringskassan i många fall. Regelsystemet medger, att en förtidspensionär får ha en viss kapacitet kvar, att till exempel använda i en ideell verksamhet. Det viktiga är att försäkringskassans handläggare och den försäkrade, har gått igenom vad som är aktuellt i det enskilda fallet.

  Vad som är tillåtet och inte. Man kan få delta i samhällslivet och göra en insats under vissa förutsättningar. Att reglerna har ändrats och attityden har hårdnat, innebär inte att man måste skjuta sig en kula för pannan eller passivt invänta slutet, därför att förtidspensionen fallit ut.

  Det är oerhört positivt. att regeringen nu ändrat så att angiveriet till försäkringskassan stoppas. Den som utsatts för illasinnade människors förtal och hamnat i den KAFKA liknande situation som detta leder till, vet att lagändringen år bra. Det länder regeringen till heder, att man nu stoppat angiveriet.

Orwell        
Välkommen och tyck till i gästboken
Kommentarer är alltid välkommna e-mail