GPs tidningsanka BREV 980324


Ett svar

från Peter Hjörne

som föranleder fler frågor

margareta.hansson@gp.se wrote:
>
>
>   Tack för Ditt mail.
>   Artikeln ifråga redogör för EN studie och resultatet av denna.
>   Tidigare har vi i andra artiklar redogjort för studier med annat
>   resultat.
>   Så länge vi refererar till seriösa forskare ser vi ingen orsak till
>   att vid varje publicering även redovisa all annan forskning med
>   annorlunda slutsatser.
>   Formuleringarna på löpsedeln kan diskuteras, det finns alltid ett
>   problem med att förenkla resonemang, vilket man måste göra på en
>   löpsedel - och den diskussionen för vi ständigt internt.
>   Du skriver slutligen om "en storm bland GP:s prenumeranter". den
>   stormen är för mig okänd. Till dags dato har vi i frågan fått två mail
>   (från Dig) samt ett telefonsamtal.
>
>   Med vänlig hälsning
>   Peter Hjörne

Tack för Ditt svar, även om det tog mycket lång tid att få någon reaktion
från ansvarig utgivare. Som Du vet, är pressetiska frågor mycket
omdiskuterade just nu. Nyss var Expressen ett par gånger om rätt illa
ute. De lider fortfarande av sviterna efter det. Trots ett par rockader
på chefredaktörspost så är läsarnas förtroende rubbat på ett allvarligt
sätt. I dag ser vi hur Aftonbladet, drabbat av en svårartad hybris över
sina upplageframgångar, har råkat ut för ett likartad rekyl. Tidningen
har manipulerat fram sina reportage. Flera gånger om dessutom. Senast
manipulerade tidningens politiske reporter Lena Melin Mats Hult att
klippa sönder tidningens kreditkort inför AB:s fotograf.

Läsarundersökningar visar också att allmänheten har ett allt lägre
förtroende för det som tidningarna skriver, fram för allt då
kvällspressen.

Göteborgsposten har nära nog monopol som morgontidning i västsverige.
Konkurrensen är extremt svag. Detta gör, menar jag, att GP har ett
pressetiskt ansvar som särskilt måste betonas. Det är därför viktigt att
GP:s verksamhet granskas och diskuteras. Och jag skulle se det som en
klok självbevarelsedrift om tidningen tog fasta på framförd kritik och
genomför en fortlöpande självprövning.

Såvitt jag har sett, så har varken GP:s tidningsledning eller tidningens
journalistklubb, i vart fall inte utåt, diskuterat om man har varit
utsatt för en - medveten eller omedveten - desinformation när det gäller
den här beryktade artikeln om att kvicksilver i tänderna är b r a för
hälsan. (Ett påstående som för övrigt inte ens källan, Margareta
Ahlwvist, instämmer i!)

Men att utåt sett ligga lågt och hoppas att läsarna med tiden ska glömma
den här hårdvinklade och osanna artikeln, det är nog ett misstag.

Någon "storm" i den här frågan har Du inte märkt, replikerar du. Men
talar Du då aldrig med dina medarbetare på "golvet", släpper inte Din
sekreterare fram alla samtalen som kommit till tidningen i samband med
publiceringen av den här ankan? Jag har ju själv i samtal med
journalister på "lägre" nivå fått bekräftelse på att många har ringt. Och
om du i n t e skulle tro mig, varför inte ta ett samtal med Margareta
Ahlqvist? Hon blev ju fullständigt nerringd av människor som var upprörda
och ville prata med henne. Så nedringd att hon var tvungen att byta
telefon och sätta in en telefonsvarare att "besvara" den olyckliga
utformingen i GP.

Och vad mera är: jag v e t att det här i sak felaktiga reportaget h a r
diskuterats en hel del internt. Om de journalister som internt har varit
kritiska vågat att föra fram saken till överordnade eller ej, det vet jag
inte. Men att den här ankan har varit ett livligt diskussionsämne bland
medarbetarna på "golvet", det är ett faktum, här tror jag nog också att
det finns en vilja till självprövning.

Men av detta menar Du alltså att GP:s ledning inte skulle känna till? Det
verkar otroligt. Att vissa makthavare, som Nixon på sin tid, skulle vara
isolerade från vad som sägs - det finns ett antal "filter" mellan
makthavarna och gräsrötterna som för varje steg silar bort litet av
informationen i olika slags igenintresse - det är ju en känd mekanism. En
sådan mekanism är alltså, om jag för tro vad Du säger, verksam på
morgontidningen Göteborgsposten. Och Du skulle sålunda vara en
tidningsLord som uppfattar en utbredd kritik som isolerad och försumbar?!

Utomordentligt allvarligt i så fall!

Men jag vill i alla fall fråga Dig än gång till:

Hur gick det till när det här reportaget tillverkades? V e m inom
redaktionsledningen var det som hade ansvar för att en PRYO på tidningen
fick sin ensidiga och källkritiskt obefintliga text införd i tidningen,
och, och det är lika illa, u p p b l å s t av tidningens professionella
medarbetare?

Varför gjorde inte pryons handledare på tidningen en faktakontroll och
kritisk granskning av källan (Margareta Ahlqvist, som ju arbetar på
EU-sekretariatet sedan ett par år tillbaka!)? Jag har talat med den här
journalistelevens handlare på JMK i Göteborg. Han ansåg att ett mycket
tungt ansvar vilar på tidningens handledare.

Vad anser Du som tidningsansvarig?

Och avslutningsvis: Har ni diskuterat möjligheten av att det finns några
biavsikter hos EU-handläggare Margareta Ahlqvist? Eller till och med ett
klart desinformationssyfte - den avgörande medicinforskningskonferensen
om amalgams farlighet stod ju för dörren just vid publiceringstillfället,
och det var känt att oberoende professorer med kvicksilverpåverkan som
specialitet nu öppet uttalde att Forskningskonferensen mu måtte klart
uttala sig om amalgamets och kvicksilvrets uppenbart hälsovådliga
effekter på både foster, barn och vuxna människor!

Att, som GP-pryon sa till mig i bandat samtal, GP sett som sin uppgift
att i det h ä r reportaget "balansera" alla tidigare artiklar om att
kvicksilver är farligt med en artikel som säger att det är "bra" , den
idén har ju inte tillkommit efter någon analys av spaltmetrarna i GP i
vart fall. Här finns ingen slagsida till förmån för "farlighet" eller
alarm om amalgamets negativa verkningar. Och i vart fall är väl ett
reportage om Ahlqvists nattståndna forskning inte något bra tillfälle för
att göra en sådan "balansering".

Jag hoppas att Du även vill besvara dessa frågor, men att Du inte dröjer
i flera veckor även den här gången.

Det här brevet översänds även till GP:s journalistklubb (Nils Svensson)
för kännedom.

Du får gärna publicera det på din ledarsida.

Med hälsningar
Jan Åberg


Brev

Föregående brev till Peter Hjörne   (chefredaktören och tillika ägare)                                                  


Välkommen och tyck till i gästboken