INFORMATION eller DESINFORMATION?

 

GP: S
"KIOSKVÄLTARE"


- MEDVETEN

DESINFORMATION

ELLER BLOTT

GÖTEBORGSANDA?I januari 1998 tog före detta tandläkaren Margareta Ahlqvist kontakt med massmedia för att lansera en "nyhet". Ahlqvist som sedan minst ett år tillbaka arbetar som EU-handläggare vid Göteborgs universitet uppgav nu att hon i en undersökning funnit att "amalgam är nyttigt" enligt den forskning som hon bedrivit, bland annat i samarbete med psykiatriprofessorn Bengt Ottosson i Göteborg.

GP:s skämda skafferi

Men det hela var inget nytt. Man hade endast dammat av decenniegamla undersökningar på amalgampatienter vid tandläkarhögskolan och presenterat det hela som dagsfärska nyheter. Göteborgsposten nappade omedelbart på den här "nyheten" - trots att det med en enkel källkontroll kunde bevisas vara gammal skåpmat. Göteborgsposten har en olycklig tendens att upprepa sig. Exempelvis 1995 arrangerade tidningen en likartad "kioskvältare". Den gången gällde det studier på elöverkänsliga patienter vid det s.k. "Hisingeprojektet" i Göteborg, en gammal nattstånden historia från i början av 90-talet som dessförinnan hade"rapporterats" vid åtskilliga tillfällen i Sverige och på internationella symposier. Men Yrkesmedicinska kliniken i Göteborg lanserade det här projektet (de fann inte att bildskärmar kunde besvära människor) som en “nyhet“. Den gången talade jag utförligt med medicinjournalisten, Madeleine Sahlman, hon tvingades medge att hon inte hade kollat "bäst före datum" på den här nyhetsankan. Hon var pinsamt dåligt påläst, och hade bara skrivit rakt upp vad yrkesmedicinarna sa, trots att hon visste att det var minst sagt kontroversiellt. Jag skrev sedan ett korrigerande inlägg till tidningen, som man refuserade. Jag skrev sedan minst två brev till chefredaktör Peter Hjörne som var högdragen och avvisande. Men eftersom han inte är journalistiskt utbildad och tycktes oförmögen att fatta varför ett gratisreklamreportage för ykesmedicin i Göteborg behövde korrigeras, lade jag ner det här bedrövliga ärendet. Men jag behöll det i gott minne. Av samtal och intervjuer med en mängd olika människor som försökt att få sina insändare och inlägg till tidningen i frågan om amalgam och bildskärmsproblematik, framgick klart att tidningen hade en stenhård policy på redaktionell nivå att hålla tillbaka den här sortens åsikter från tidningens "fria" insändardebatt - medan man på motsvarande sätt okritiskt öppnade sina spalter för tandläkarsocieteten (i vart fall den amalgamvänliga), yrkesmedicinarna och vissa forskare i mickrovågsteknik på Chalmers.

Lord Hjörne och "göteborgsandan"

Medveten konspiration mot de utsatta och drabbade människorna som ville protestera i "sin" tidning? Nej, kanske inte. Kanske är det enbart så att den gamla göteborgsandan som Anders Harning gisslade innan han fick sparken som går igen (läs hans bok "Tidningslorden" om hur GP:s förnäma herrar i ledningen, den är fortfarande rykande aktuell!). Men vänskapskorruption eller inte. Sanningen har ofta förvrängts i tidningen när det gäller amalgam och bildskärmar. Att somliga av GP:s egna reportrar har problem med bildskärmarna, gör historien än mer cynisk: "Medicin"-reportarna och GP:s ledning umgås i de kretsar som vet att förstå det hela som blott ett slags "nervös" åkomma... (Och så sparar man ju en slant på att slippa använda sanerade bildskärmar, som kostar så mycket mer än vanliga. Mjukgörande hudkräm med okänd solskyddsfaktor verkar dock företagshälsovården vid GP “bjuda“ på!)

J.Å.

 

Här följer två samtal, ett med nattchefen och ett med textförfattaren.

 
Ett samtal med NATTCHEFEN Åsa Johansson, GP 23/1 -98:

JÅ: - När du sätter en löpsedel: Vad sätter du den på då? På texten eller på andra omständigheter?

ÅJ:- På texten!

JÅ :- Men i texten finns ju ingen täckning för löpsedeln. Det finns i n g e n täckning!

ÅJ: - Jo. men det gör det ju!

JÅ: - V a r någonstans finns det täckning för rubriken i texten?

ÅJ: -Vad är det som det inte finns täckning för?

JÅ: -Det står på löpsedeln “Nya rön“ - men det finns inget alls om nya rön i texten, det talas enbart om g a m l a “rön“ i texten.

ÅJ: (skrattar chockerat): -Ahhh! Men så som jag har fått det berättat för mig, jag är inte säker på hur det är, men om du vill kolla det hundraprocentigt, jag kan ju inte försvara det, men så som det lanserades.. . för vi kom ju hit klockan fyra på eftermiddagen och då berättade de som hade jobbat på dagen, vad det hade skrivits för artiklar och vad som är bra inför morgondagen och så. Och som det berättades vid överlämningen, och som jag t r o r att det är, men du kan ju dubbelchecka det genom att ringa redaktionen, men då sas det att ”det är en ny grej” och, och som jag tror att det är, så är de undersökte de här människorna. Och sedan har de analyserat de resultaten. Och då är resultaten nya.

JÅ: -Hur vet ni att det här inte är en anka?

ÅJ: -Ja, jag vet inte. I så fall är det så att du får ringa till Katarina Tolge, som är redaktör för den här sidan. Men jag som är på nattredaktionen, jag litar ju på bedömningen som dom har gjort där.

JÅ: -O.K. men vad jag tänkte på: du har alltså satt rubriken på en information som inte finns i texten, och den informationen har du fått från Katarina Tolge.

ÅJ: - Nej det är inte hon, utan att på dagen här så hålls det möten, det finns en nyhetschef här på dagen som har möten med alla avdelningarna och det är han som samlar upp de viktiga grejerna, så att det är h a n som får informationen från avdelningarna och sen får jag en muntlig/skriftlig överlämning från honom. För när jag kommer så är det redan många personer som är på väg hem.

JÅ: -Vem är det som höll i det den här kvällen, så att man får prata med den?

ÅJ: -Det kommer jag inte ihåg, det får jag kolla upp i så fall.

JÅ:- För det finns ingen som helst täckning för löpsedeln i alla fall; det är helt klart. I princip har man ju inte gjort något alls sedan 1993 i den här undersökningen. Och frågan är väl om dom kan ha gjort några småputsningar nu.

ÅJ: -Ring då i så fall och fråga varför de har tagit upp en fem år gammal rapport och presenterat den som ny, Katarina Tolge ska kunna svara på den frågan.

---------------O----------------

 
Samtal med textförfattaren Anna
(som i själva verket heter något helt annat),
Journalisthögskolan JMK i Gbg 25/1-98:

Jan Åberg: -Får jag ställa några frågor till dig med anledning av GP-reportaget om amalgam nyligen i GP(20/1 -98)?

Anna: -Ja, men det är litet stökigt nu runtikring så det kan inte bli så mycket.

-Ja, tre frågor bara. Det första: På "löpet" körde de ut "NYA RÖN förvånar forskare", stod det ju. Men v a r, enligt din uppfattning ligger det "nya"?

-Ja, hennes undersökning har inte publicerats tidigare. Den ärju ny!

-V a r någonstans står det i texten?

-Jaa, nu har jag ju inte artikeln framför mig, men det stod väl redan i ingressen, antar jag.

-Nej. Det gör det inte. Det står ingenting om någon ny undersökning. Det står att "den senaste uppföljningen gjordes 1992-1993", så står det.

-Jamen de siffrorna, det resultatet som har tagits fram, det har inte blivit klart förr än nu...de har använt den statistiken från -92-93.

-Varför står det inte att de lägger fram det här n u då? Det står faktiskt inte.

-Nej, det trodde jag framgick...

-Näe, men O.K. Sen gällde det, du skriver något om kvicksilver, och så är det en undersökning från Umeå som du refererar till - "en undersökning gjord av odontologiska fakulteten visar att den totala användningen har minskat". Men så kan vi nu i dag i radion höra att den i stället har ö k a t!

-Användningen?

-Ja.

-Jaha! Det var förvånansvärt! Den undersökning som jag då har läst om i Tandläkartidningen, är ett sammandrag av undersökningen i Umeå, så har tandläkarna svarat att de använder allt mindre amalgam.

-V i l k e n undersökning undersökning tänker du på då?

-Jaa...(lång paus)...det var ett refererat i sista numret av Tandläkartidningen...jag kom inte ihåg om det stod där och exakt vad den hette, men den var gjord i Umeå i alla fall...

-Jaa, Okay. Men vad tror du själv om det här: är det skadligt eller?

-Jag har ingen aning. Jag tror väl som hon säger där, att för den stora allmänheten så ä r det inte farligt - men sen om några enskilda människor får som en allergisk reaktion, det tror jag att man kan få. Men det är inte vanligt.

-Du tycker alltså då, med stöd av vad du har sagt - "NYA RÖN" - så tycker du att det är korrekt, att göra den här löpsedeln som man gjorde?

-Nej. Det vill jag inte uttala mig om faktiskt. Jag hade ingen aning om att den skulle komma på löpsedeln.

-Men det stod alltså med jättelika bokstäver: "NYA RÖN", så stod det.

-Jaa, jag har sett löpsedeln, det har jag gjort.

-Tycker du att den k o r r e k t - mot bakgrund av den text som du skrev?

-Jag tycker väl möjligtvis att det är l i t e uppblåst.

-Ja, men är den i huvusak riktig eller felaktig?

-Inte felaktig!

-I huvudsak riktig alltså?

-Ja, riktig är den ju, kanske möjligtvis att jag tyckte att det inte var en så stor nyhet.

-Vad menar du med "inte så s t o r nyhet"?

-Nejmen, jag tyckte inte att det var så förvånansvärt att att det var värt en hel löpsedel - men löpsedeln är inte felaktig!

-Men o m det är så att det stämmer vad som sägs här - att det  är o f a r l i g t - då är det ju en världssensation; då är ju löpsedeln snarast för liten!

-Fast samtidigt så säger ju forskaren också, det låter jag henne säga i min artikel, att hon säger ju ingenting om det är farligt för en enskild individ - och så länge som vi inte vet d e t säkert, så kan man ju inte i alla fall säga att amalgamet rakt av är ofarligt.

-Men det står ju i reportaget så här: "En forskningsstudie visar att amalgam i tänderna i n t e är skadligt för hälsan. " Så står det!

-Näe, inte om man slår ut det på en stor population...men att det kan finnas enskilda individer som är överkänsliga. Det står också i texten.

-Ja, men hä ger ni olika "signaler" allts: "GIFTIG PLOMB FÖRLÄNGER LIVET" och: "forskarna sökte bevis för att amalgam var skadligt, men de fann m o t s a t s e n."

-Jaa, står det ju. Det är sant. Det sa hon ju till mig, precis så sa hon till mig. Men "giftig plomb förlänger livet" det är väl också litet grann...

-Hon sa så till dig ja! Men när du sedan lägger upp det här och skriver artikeln, köper du verkligen rakt upp och ner vad hon säger, eller försöker du att balansera det med andra forskningsresultat som kanske visar på mosatsen?

-Jamen, det motsatta har ju stått så väldigt många gånger hitintills .

-Men inte i det här reportaget, väl?

-Näe, inte i det här reportaget, men många gånger förut i Göeborgsposten och i andra tidningar.

-Jamen här gäller väl inte frågan om att man köper en journalist för att skriva om den e n a sidan eller den a n d r a? Utan du står väl, som alla andra journalister under journalistförbundets regler (yrkeskodexen): Är du medlem i journalistförbundet?

-Jaa. Jag är studerandemedlem. Jag är praktikant.

-O.K. Men då vet du att man ska skriva allsidigt och att man ska balansera reportagena, att man ska sträva efter att vara objektiv?

-Jaa, och det tycker inte du att jag har varit?!

-Nej. Du säger ju s j ä l v att du ensidigt har tagit upp den andra sidan här!

-Nej. Därför att den har presenterats så många gånger förr. Och då tycker jag att det är en balansering i s i  g! Att nu visar vi den här sidan. Den andra sidan har vi visat så många gånger förr.

-Lär de ut det på journalisthögskolan?

-Jaha...det vet jag inte riktigt... vad du syftar på...

-Går du på JMK(journalistik, media, kommunikation) i Göteborg?

-Ja det gör jag.

-O.K.: Vem har ni som lärare där?

-Ja, vi har väldigt många olika lärare,men om du tycker att det är problem...

-I källkritik alltså?! Vilken lärare har ni i källkritik?

-Vi har haft väldigt många olika lärare om det också, och det ingår i varje delkurs, en bit av källkritik. Ringer du till mig som privatperson eller ringer du som...

-Frilansjournalist.

-Jaha. Men att om du tycker att objektiviteten brister, så tycker jag att du s n a r a r e ska prata med min handledare på GP - som ju har gett mig klartecken att skriva en sån här stor artikel.

-Jovisst, men du säger ju själv att du inte har varit objektiv ...

(mamma! ett rop hörs från badrummet)

-Jag kommer älskling...

-Ja, jag ska inte störa längre vi kan väl höras av litet längre fram, när det är litet lugnare med barn och så.

-Jaa. Var det något särskilt du ville komma fram till eller var det mest däfö att du ville kritisera mig (låter något förbittrad/ironisk)?

-Jag har inget personligt emot dig, eftersom jag inte känner dig.

-Nej, nej: min text alltså?

-Ja. Principiellt vill jag titta på hur du har kommit fram till utförandet och du gav mig en förklaring, som jag förstår, även om jag inte accepterar den. Nämligen att det har stått "mycket" alarmartiklar om kvicksilver och så vill du visa på den andra bilden, och tycker därmed att du har balanserat saken. Det förstår jag, men accepterar inte. Men v i kan väl vara mänskliga mot varandra för det?!

-Javisst. (skrattar, lättat) Det är tillåtet att ha olika åsikter!

-Så jag kan väl återkomma till dig då när det blir litet lugnare?

-Ja. Gör det. Visst!

-Tack ska du ha så länge. Hej!

-Hej-hej!

---------------O----------------

Brev

Till Peter Hjörne   (chefredaktören och tillika ägare)                                                  


Välkommen och tyck till i gästboken