DESINFORMATION

Ny tidningsanka

Ånyo går en journalist amalgammaffians ärende och sprider desinformation om riskerna med amalgam. I januari lät GP en pryoelev från journalisthögskolan med stor löpsedel förkunna ”BÄTTRE HÄLSA MED AMALGAM”. Vad som föranleder Aftonbladet hälsas Vivvi Toikkanen till lördagens (25/7) grovt vinklade artikel är okänt.


”Byta amalgam mot plast är
 som att gå ur askan i elden”


Artikeln saknar helt de krav på fakta som borde finnas när man skall skriva, och blandar ihop det mesta. Plasterna är huvudsakligen ett problem för tandvårdspersonalen, där det är kemikalierna och hur de hanteras som skapar problem. Både rubriker och bildtexter vilseleder grovt läsaren att tro att plastmatrialen är lika hälsofarliga som amalgam. Och som du skriver får man intrycket att Marie Eriksson fick sina problem av plastfyllningarna, detta är ju inte sanningen utan det var isoleringsmaterialet som innehöll sulfa och gav problemen. Och att Marie tidigare haft stora problem med sina amlgamfyllningar utelämnade du helt!

Det är riktigt att det i dag saknas för alla garanterat ofarliga material, men skillnaden i risker är enorm. Hade du läst G.Mark Richardsons riskvärdering till forskningsrådsnämnden hade du sett att amalgam innebär mer än 100 gånger högre risk än vad plastlagningarna gör.

Du missade också den information "NI" fick på presskonferensen i onsdags, då forskaren Magnus Nylander presenterade sin bok, och där han visar på att så många som var femte amalgambärare kan ha skador av kvicksilvret i fyllningarna.

NIOM har undersökt hälsoriker med plast
och konstaterar att det är:
”Ofarligt med plast i tänder Stockholm (TT) 95-10-05
Tandfyllningar av plast är inte skadliga. Det lugnande beskedet ger” NIOM efter en spansk rapport om att ett östrogenliknande ämne ”Bistenol A” skulle kunna leda till cellförändringar.

”Socialstyrelsen uppdrog åt Nordiska Institutet för odontologisk matrialprovning i Norge att granska den Spanska larmrapporten. EU:s gränsvärde för Bistenol A som bland annat förekommer i plastförpackningar och därmed i mat. Är för en vuxen människa 3.5 milligram dagligen under hela livet. Vid plastfyllningar handlar det om mellan 0,01 och 0,05 milligram per dag.”

I Dala-Demokraten kunde man den 13 maj läsa om Mari Erixon och hennes problem, där ser vi tydligt att det inte var plasten som orsakade hennes problem som Aftonbladet vill få det till.

Medveten dessinformation?

I media har nu gång på gång problemet med plastlagningar lyfts fram som om det skulle vara ett problem för patienerna, om vi ser till de fakta artiklar som bl.a. Läkartidningen haft så är det enbart ett problem för tandvårdspersonal.  "Då de ingående akrylatkomponenterna kan vara sensibiliserande vid hudkontakt innebär övergången en ökad risk för allergiska kontakeksem och andra besvär hos tandvårdspersonal".   Orsaken är snarare att amalgamförespråkarna nu saknar argument för att amalgam skulle vara ofarligt, därför försöker man nu skrämma folk att alternativen är lika farliga !

Att man inom tandvården slarvar med de personliga skyddsrutiner är en orsak till att man fått problemen med plasterna. Skulle andra yrkesmän slarva med säkerhetsföreskrifterna lika mycket bleve det katastrof. Och på samma sätt har man inom tandvården slarvat med hanteringen av kvicksilver vilket resulterat i att tandläkare oftare än andra begår självmord, kvinnliga tandläkare och tandsköterskor föder skadade barn. (se. TANDVÅRDSPERSONALEN LEVER FARLIGT. )
Svåra allergier fortsätter att öka hos tandvårdspersonal (DN 980723)

Det är inte otroligt att den tidigare kvicksilver expositionen som kan resultera i problem med immunförsvaret gör tandvårdspersonalen extra känslig för plast kemikalierna.

"VARNING"
felaktig amalgamsanering kan rasera din hälsa för all framtid, det är viktigt att du själv skaffar dig kunskap innan du börjar sanera. Välj din tandläkare med omsorg, och se upp med vad du får i tänderna.


Brevet nedan är skickat till Aftonbladet hälsa, vad tycker du skriv och säg vad du tycker om sådan här desinformation.

DESINFORMATION OM AMALGAM

I Aftonbladets bilaga Hälsa, lördag den 25 juli finns en rätt stort uppslagen artikel om oönskade effekter av tandlagningsmaterial. Tidningens slutsats om plastmaterial är säkerligen mycket välgrundad: plaster kan orsaka allergier och stora besvär. En kvinna som fått ett helvete till följd av plastlagningar intervjuas. Det är riktigt att slå larm om sådana händelser. Liksom om andra miljögifter.

Aftonbladsredaktionens kunskap och värderingar i övrigt är dock minst sagt kontroversiella. De avslöjar sig redan i reportagets ingress:

"Marie Erixon, 46, tog bort amalgamet i sina tänder och satte in plastfyllningar. Det blev startskottet för tio års helvete med svåra brännskador och ständiga sjukhusbesök."

På ett sätt kan inledningen skenbart synas objektiv: det här har hänt. Men genom att undvika att diskutera sådant som vad hade kunnat inträffa om patienten inte alls hade bytt ut amalgamet, eller bytt ut det mot keramik eller mot andra sorters plast, så ställer tidningen läsarna inför ett rakt igenom falskt val: antingen amalgam eller plast.

(Det samma gjorde teves "Streaptease" för några år sedan. Jag vet att redaktionen efter det programmet skakades av en hård inre självkritik. Men varför Aftonbladet nu gör så här är mycket oförståeligt.)

En fråga som inte alls tas upp i reportaget är också det sätt som amalgamet "togs bort" på. Om det inte avlägsnas (saneras, kvicksilver är ett mycket farligt gift) på rätt sätt kan det ge både akuta och långvariga biverkningar. Vad är det som säger att Marie Eriksson i reportaget inte har både drabbats av akut kvicksilverförgiftning från felaktig amalgamborttagning och plastgifterna?

Slutklämmen på Aftonbladets fyra sidor långa reportage anknyter till ingressen:

"Det finns inget i dag som talar för att diffusa symtom som trötthet, depression eller svåra svimningar beror på tandvårdsmaterial."

Tidningen citerar här en professor i yrkes-och miljömedicin som uppenbarligen har beslutat sig för att blunda för en hel rad av alarmerande rapporter om amalgamförgiftningar som framkommit de senaste åren.

Aftonbladets egen hållning är klar: "Vissa påstår sig ha blivit förgiftade medan en studie tyder på att de med amalgamfyllningar till och med är friskare än de utan."

Observera Aftonbladets värderingar - "påstår sig" - som man ställer mot att en "studie" snarare tyder på något helt annat. (Att samma "studie" är helt sönderkritiserad och att den första publiceringen av dess hälsoeffekter i Göteborgsposten ledde till kraftig självkritik på Göteborgsposten, säger inte AB något om. Liksom i Stripteasefallet tar man i stället fasta på och upprepar ett journalistiskta skamgrepp mot de amalgamsjuka människorna!).

Aftonbladets värderingar är också uppenbara när de analyserar arbetsmiljöproblematiken med plasterna som kan orsaka kontaktexem hos tandvårdspersonalen. När det gäller amalgamet så omnämns över huvud taget inga arbetsmiljörisker, varken för tandvårdspersonalen eller för rörmokare som måste hantera sedimenterat kvicksilver med flera.

Jag undrar varför Aftonbladet kör ut en sådan här ensidig och falsk bild av kvicksilverproblematiken. Har man lärt av Striptease desinformativa amalgamprogram? Eller var det, som i GP-fallet, ett sätt från dentalindustrin att indirekt utnyttja en stackars praktikant från journalisthögskolan som fick göra det "stora scoopet"? Eller är det enbart en av redaktionen spekulativ tro på att lösnummerupplagan stiger av att man braskar mot plasterna och för amalgamet?

I min enfald trodde jag att Aftonbladet hade lärt sig något av nazistaffären, när tidningen i våras gjorde så tvivelaktiga "bildscoop" att reportern hamnade hos polisen. Jag trodde att tidningens chefredaktör Anders Gerdins senare uttalanden om en intern självkritik skulle leda till att sådana här spekulativa reportage nu skulle spolas.

I stället sammanställer och underblåser nu Aftonbladet andra medias tidigare journalistiska grundstötningar som sanningsvittnen.

För vem? Och varför?

Jan Åberg
Trollhättan

Svare på ovanstående brev från Anders Gerdin. - Och nya frågor

Ett brev från/till Rolf Alsing på Aftonbladet.
"INTE PÅKALLAT ATT TA STÄLLNING?"


Aftonbladet Hälsas artikel har väckt många upprörda reaktioner, och man har på redaktionen fått ta imot uprörda telefonsamtal och brev.
Här kan du läsa ett: brev till Aftonbladet "Osakligt om plastfyllningar"

Att det finns duktigt folk på Aftonbladet som ser och förstår är mycket roligt, vad vi här velat kritisera är att man från ledning dels släppte igenom artiklen, men också att man efteråt står på sig om att man gjort rätt!


Välkommen och tyck till i gästboken