Frågor till Partiledarna

Vad vill du att "LOKET" ställer för frågor till partiledarna,
vid den kommande partiledarutfrågningen.

Här kan du skicka ett e-mail till TV-4 och Loket med förslag.


Ditt Namn:
Din e-mailadress:


Nedan följer lite bakgrundsfakta.

Enlig SIFO (1993 )önskar nästan var tredje vuxen (1.650.000 personer) svensk bli av med sina amalgamfyllningar. Vilket bekräftas 1997av TEMO, som också konstaterar att tre fjärdedelar tror att amalgam påverkar hälsan negativt. Många av dessa har redan valt att ytterligare en gång laga om alla sina tänder med nytt material, dvs man har valt att betala dubbelt upp för att bli av med amalgamet i sina tänder.
Men det finns en stor grupp människor som av ekonomiska själ inte har möjligheten att följa de övrigas exempel.

Samtliga patientundersökningar som gjorts visar att över 80% av dessa också har fått en väsentligt förbättrad hälsa genom denna åtgärd. Även de som säger sig ha bytt av s.k. estetiska själ har kunnat konstatera att deras hälsa förbättrats.
En av Socialstyrelsens egna experter som deltagit i en stor patientundersökningen gjord i Skaraborgs län bekräftar att amalgamsanering ger bättre hälsa. Och förbättringen har också visats sig bli bestående.
Vår förra socialminister Ingela Thalen kanske nu vågar bekräfta sin amalgamsanering, ingen som följt henne under åren kan ha undgått den synnerligen märkbara förändringen från att under flera år se mycket trött och sliten ut till att nu stråla av vitalitet och kraft .

Alla är nu i princip överens om att all användning av kvicksilver skall upphöra, och att amalgam som innehåller omkring 50% kvicksilver också skall mönstras ut. Riksdagen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att avveckla all användning av amalgam inom tandvården till 1997. Och att kvicksilver är ett mycket farligt gift har Naturvårdsverket gett oss klara besked om, man kräver att få bygga ett bergrum på 200-400 meters djup för att förvara kvicksilveravfall som innehåller mer än 1 % kvicksilver för att minska läckaget till 10 gram/år.

Frågan har nu dragits i långbänk av bl.a. Socialstyrelsen har lagt ned all tänkbar möda för att slippa att genomföra beslutet att helt avveckla amalgamet. Även Socialdepartementet spjärnar emot.

Socialstyrelsen gömmer sig bakom "ej vetenskapligt bevisat" trots att alla vet att ett sådana bevis genom vetenskapliga experiment ej är möjligt att återupprepa, det är inte ens etiskt möjligt eller nödvändigt. Det finns faktiskt redan överväldigande bevis i form av 100.000-tals människor som efter långvarig sjukdom faktiskt har blivit friska. Det må vara att samhället ibland misstror människor som vill vara sjukskrivna några dagar, men varför misstror man människor som berättar att de blivit friska och det inträffade efter det att de mödosamt tagit bort sitt amalgam. Att detta är verklighet bekräftas i ett 10-tal mycket omfattande rapporter.
Hos barn till tandvårdspersonal är det 6 gånger så vanligt med hjärntumörer, enligt en Norsk genomgång av fallrapporter från 70-talet till nutid, kvicksilvret anses vara orsaken. Tyska och kanadensiska undersökningar bekräftar och dessa länder har totalförbjudit amalgamfyllningar till flickor och kvinnor i fertil ålder.

Socialdepartementet har ytterligare bidragit till att gång på gång ”sänka” istället för "sjösätta" en ny tandvårdsreform som skulle ge dessa människor möjlighet att inom ramen för sjukförsäkringen och med stöd av högkostnadsskyddet kunna ta bort de tandfyllningar som gör dem sjuka. Och utan de inskränkningar som idag tillämpas av försäkringskassorna som innebär att endast någon enstaka procent av de drabbade får hjälp, och cyniskt nog oftast de som har minst besvär, vilket också visats i en undersökning som Försäkringskassan i Stockholms län genomfört.
Att detta fåtal patienter faktiskt får hjälp visar att man trots allt erkänner amalgamet som skadefaktor.

En annan viktig faktor är ekonomin, en försiktig beräkning utförd av Stockholms Universitet och Ekonomihögskolan i Växjö, är att kostnaden för fortsatt amalgamanvändning uppgår till 20-30 miljarder.
Dvs minst 10 -20 ggr mer än att erkänna problemet och åtgärda

Inför folkomröstningen till EU tog vi upp frågan med många ledande politiker på Ja-sidan, som alla påstod att om sverige går med i EU så kommer det inte att påverka vårt beslut av amalgamstopp i Sverige. Nu används samma skäl av samma politiker bl.a Margot Wallström för att Sverige ej har avvecklat.