AMALGAM OCH BILDSKÄRMAR

 
Samtal med
Anders Berglund, projektledare för Amalgam- bildskärmsstudien i Umeå 14/1 1998

I ett bandat telefonsamtal med Jan Åberg, visar Berglund en relativt öppen attityd och som synes väl medveten om studiens begränsningar. Detta till skillnad från Kjell Hansson-Mild som i det längsta vägrat att lämna ut något. Orsaken till detta kan man ju ha sina funderingar på. Det är ju inte bara en utan flera olika som försökt att få ut matrialet, även TVīs Nordnytt fick nej med motiveringen att matrialet inte var färdigt ! ! Detta trots att det redan fans utlämnat till Jan Åberg, frågan blir ju självklart "vad är det man inte vill visa?"

 

Anders Berglund ringer upp mig: - Hej det här är Anders Berglund. Jag fick en hänvisning att ringa till dig.

Jan Åberg: -Vem då?

AB: -Ja, tydligen var det uppe någon kille på Tandläkarhögskolan på förmiddagen, och han skrev ett brev om att få kopior på en del papper här, och sen så har han skrivit längst ner att "för hänvisning ring Jan Åberg".

JÅ: -Jaha, men vad gällde saken?

AB: -Det här magnetfältssarbetet som vi har gjort här uppe. Om bildskärmar, och amalgamfyllningar och magnetfält.

JÅ: -Är det den med Kjell Hansson-Mild?

AB: -Ja.

JÅ: -Du är tandläkare Anders Berglund?

AB: -Ja. Det är jag som har haft hand om kvicksilvermätningarna., i den här delen.

JÅ: -Ja, just det! Ja den är jag intresserad av; jag vill alltså se den studien och vilken mätprob som ni har. Du har ju gjort mätproben, har jag förstått av Kjell Hansson-Milds uttalanden...

AB (avbryter)...: -Ja, ja!

JÅ: -Och han har lagt på ett simulerat fält. Det sas ju också på psykosomatikdagarna uppe i Umeå i somras (juni -97). Och jag har också sett det av hans uttalanden ett antal gånger tidigare i pressen. Jag ville se båda delarna där, så att säga. Och speciellt då i förhållandet till den där in vitro studien som Örtendal har gjort i Göteborg (där enbart amalgam placerats framför bildskärmar och mättes på) och som jag har studerat mycket noggrant..

AB: - Det jag har, det är ju studier där mätmetodiken beskrivs, och det kan jag gärna skicka. Sen så, magnetfältena och så...det är ju Kjell Hansson-Milds del i det här när det gäller det, så måste jag säga att det är jag inte speciellt hemma på....

JÅ: -Nej, det förstår jag. Men jag menar: Ni har ju en rapport som ju ska publiceras.

AB: -Jo! I april månad i European Journal of Oral Scientist. Så att artikeln är accepterad och den kommer att publiceras efter vad jag förstår av redaktörn i aprilnumret..

JÅ: -Ja. Därför att min kritik mot Kjell Hansson-Mild , och den är inte nådig, den går ut på att han har uttalat sig offentlig minst fem gånger, kanske fler gånger, om fyndena och resultatena av den här studien, definitiva slutsatser. Jag har själv hört det flera gånger. Det är vad han har gjort, å ena sidan. Å den andra sidan: När j a g tar kontakt med Arbetslivsinstitutet, så får jag inte ut något, jag kan inte föra någon diskussion om det hela, jag måste godta hans slutsatser. Och det tycker jag är ohemult av en forskare att agera på det här sättet! Man kan inte bara servera slutsatser till media och till andra, utan då får man vänta tills man kan presentera underlaget, så att man också kan granska det.

AB: -Mmm, precis!

JÅ: -Och det är vetenskapsjournalistik. Men man kan alltså inte dra ner förhållandet till media till kvällspressnivå, det tycker jag att Kjell Hansson har gjort i det här fallet..

AB: -Vet du, att jag har faktiskt inte...jag har sett en "blänkare" på sista sidan i Västerbottenskuriren som väl...jag skulle nog inte ha uttryckt mig så...

JÅ (avbryter)...:-Nä, han har inte gjort det en gång utan han har gjort det flera gånger och det här har väckt ont blod bland andra forskare för det första, men fram för allt bland dom som anser att de själva har en amalgamskada, för de vill ju vara med också. Men O.K, det är väl Kjell Hansson-Milds problem då.

AB: -Jaa. det är hans problem! Det du frågar efter, med mätmetoder här: vill du att jag ska - jag ska skicka skriftligt material - vill du att jag ska muntligen ska dra det bara för att sätta dig in i det?

JÅ:- Näe, vill du skicka över det skriftligt, så tar jag gärna emot det.

AB:- Ja, ja, men jag skickar skriftligt i vilket fall som helst., men jag tänkte en förklaring till hur saker och ting är gjorda och så.

JÅ: -Ja, men det är bättre att vi tar det skriftligt, därför att muntligt så tar det för lång tid.

AB: -Ja, jag tänkte kort, kort beskriva mina slutsatser, och artikelns slutsatser.

JÅ: -Men, jag tänkte bara ...det jag primärt är intresserad av, det är din mätsond, fysiken och tekniken kring den - och det tror jag att du kan beskriva. Och sedan så tar jag då, separat, Kjell Hansson-Mild på hans simulatorfält, hur det är genererat. och hur pass väl det stämmer överens med ett autentiskt bildskärmsfält.

AB: -Ja. Precis. Du är du på...

JÅ: (avbryter)...ja, på slutsatserna! De är ju inget att diskutera, de är ju bara metodiken som...

AB: -(skrattar, hjärtligt) -Ja, men vad heter det, vad man kan begära in, vad du kan få av mig, det är mätmetoderna här, ju det är gjort. För det är gjort så att vi tog ett litet antal människor som vi testade dels en dag utan magnetfält, det vill säga utan några medvetna magnetfält, magnetfält finns ju ändå, det där vet du ju bättre än jag. Men dels ock en dag där vi mätt utan exponering vid en 10 till 12 tillfällen under en dag, kanske ännu mer, jag minns inte hur vi gjorde...och sen dagen därpå så gjorde vi precis samma sak och mätt kvicksilverfrisättningen med jämna mellanrum -mätprotokollet vill du väl ha in? Det får du ju gärna ta del av. Ett mätprotokoll hur vi har lagt upp mätningarna, det kan du ju få.

JÅ: -Nu sas det ju uppe i Umeå när jag var där på psykosomatikdagorna, att ni mätte på er själva: vilka var det i övrigt som var med; var det några utanför själva universitetsfolket som var med och mättes på?

AB: -Äh...näe... (tvekar)..näe, det var universitetsfolk alltihop.

JÅ: -Ja, O.K. det var en handfull som det var frågan om, en fem-sex sju stycken?

AB: -Jaa, fem stycken. Och dag två då hade vi typ magnetfält som hade en lägre frekvens 50 Hertz, (typ vanlig hushållsström min anm. JÅ) och den tredje dagen så hade vi en exponering med den andra typen av magnetfält.(30 Khz min anm. JÅ) . Sen mätte vi kvicksilverfrisättningen exakt likadant. De här metoderna har vi ju haft ute i tio år, den vågar jag säga är O.K.

JÅ: -Ja, fast jag vill fråga: problematiserar ni era resultat på det viset att jämför era "in vivo" med Örtendals in virtrostudier?

AB: -Nä! Vi gör inte det.

JÅ: -Men i Kjell Hansson-Milds uttalanden så är detta den absoluta kärnfrågan, därför att han gör en direkt jämförelse på det som inte är jämförbart. Och han sågar alltså den här (Örtendals) och säger att: -Nu har vi kommit fram till något slutgiltigt, så att ni behöver inte vara oroliga. Och det gör i vart fall mig otroligt orolig.

AB: (skrattar hjärtligt):- Ja, det som är slutsatsen av artikeln här är ju, att vi har testat två typer av magnetfält som är liknande dom som man utsätts för från bildskärmar och resultaten ger inte stöd för att ...resultatena från de här testerna är det ju jag som har skrivit ihop så det är jag ohyggligt noga med att säga att resultaten ger inget stöd för antagandet att ...att... dessa magnetfält som vi har testat ger någon ökad kvicksilverfrisättning. För att vi fick i stort sett ingen skillnad på någonting, alltså.

JÅ: -Men observera här att Kjell Hansson Mild som, jag kommer inte i kontakt med honom, han finns inte där, han är ute och reser och så vidare och jag skulle gärna vilja komma i kontakt med honom, han gör ett mycket vidare påstående: Han uttalar sig över huvud taget om hälsotillståndet och kvicksilver och frisättning och v a r någonstans i eran studie finns det att man kan dra den slutsatsen frågar jag dig nu?

AB: -Näe, det enda jag tycker att man kan dra slutsatsen vi finner inget stöd för att...dessa magnetfält orsakar någon ökad kvicksilverfrisättning. Punkt alltså. Jag har inte tagit ut några vidare svängar över huvud taget.

JÅ: -Nej du och jag är i så fall överens. Det är vi. Men du svarade inte på frågan!

AB: -Nej vi hade ju inget stöd för att...det enda som vi hade stöd för är att. just de magnetfälten som vi hade testat och på de personer som vi hade testat var...jag det står mycket väl beskrivet, för vi kan inte uttala oss om person nummer sex eller sju eller så.

JÅ: -Nej. Men det som Kjell Hansson-Mild uppenbarligen har gjort...

AB: -Ja, har man sagt nåt mer, då har man uppenbarligen tagit ut svängarna.

JÅ: -Ja . Han har inte bara tagit ut svängarna utan han har sagt att N är upphöjt till X när han säger att befolkningen i allmänhet kan ta det med "knusende ro" när med utgångspunkt just från era studier. Det är ju det han säger! Och det är det som är min point här. Och det här vill jag diskutera med honom, men han vill inte så gärna diskutera detta med mig, och det kan jag förstå varför. Men förr eller senare så kommer den diskussionen, för den blir ju offentlig den kalabaliken, höll jag på att säga - hela resultatet blir ju ändå offentligt i april. Så jag tycker alltså inte att det är någon vits med att hålla på och leka kurragömma.

AB: -Näe. Utan man måste ju ställ upp på att prata med folk. Sen att man inte kan skicka internt arbetsmaterial, eller rådata eller någonting sånt innan det blivit publicerat, det är ju en annan sak. Sen är det ju bara att ta del av artikelns innehåll och så. Man måste ju ställa upp om folk vill veta saker.

JÅ: -Ja, det har varit så när jag har begärt ut rapporter så har jag fått intrycket att det ligger ju en rätt omfattande materia bakom, eftersom uttalandena har varit så långtgående och generella...men det ligger alltså på i storleksordningen 10-15 sidor skriven text och så finns det i övrigt en massa rådata?

AB: -Ja det är så att vi har dragit ner det till ett tiotal sidor, inklusive tabeller och så .

JÅ: -Ja, men då ligger det ju mängder av hänvisning till rådata i en sån kort text i så fall. Jag tänkte på Örtendals studie; det var ju löptexter som var rätt så ordentliga och rådata, det var ju makalöst stora mängder. Jag tänkte bara, så här slutligen, ibland blir man rätt besviken när slutsatserna är väldigt generella och så tittar man på underlaget som är väldigt tunt, alltså vetenskapligt tillåter inte slutsatserna egentligen att vare sig någonting om för samband eller mot samband, utan det blir då bara en slags sysselsättning som man har utfört en viss tid...

AB: -Ja, det man kan säga om de här fem personerna som vi har undersökt är att under dem tidsperiod som vi har valt-- -- på dessa fem har vi inte sett några effekter av fälten, det skulle jag våga sätta min vänstra hand på - men att därifrån gå ut och säga att och dra några vidare slutsatser - det skulle jag inte vilja göra. Därför att man måste leva med sina uttalanden även efteråt!

JÅ: -Ja. det blir ju annars - litet skämtsamt - så att man skulle kunna råka in i en vanföreställning om amalgamet och att man då skulle kunna komma in i en psykos som då måste behandlas utav en psykolog! (Skrattas gott på båda sidor om telefonlinjen)

--(här tog bandet tyvärr slut, men endast formalia och avtoning återstod)--
-------O-------

 

Relaterade dokument:

ATT FINNA GENOM ATT INTE HITTA om hur forskare kan komma fram till nya fakta.

B-lag med globala anspråk

VILKEN FORSKNING ÄR FRI? leder vidare till.

Mörkläggningen av Göteborgsstudien

Mäta fält - lögn eller sanning. -- En intressant artikel för den teknisk kunnige, där man snart får klart för sig att elektromagnetiska fält inte är så lätt att definiera. Fälten från bildskärmar är komplexa, av detta kan vi förstå att Mildīs experiment är väldig generaliserat.

Lite vid sidan om diskusionen:
Samband mellan magnetfält och fosterdöd klarlagt. -- Det är inte otänkbart att mina resultat har relevans även för människan, säger Uppsalaforskaren Britt-Marie Svedenståhl.

Välkommen och tyck till i gästboken