ORDET FRITT                Västernorrland allehanda 980224

 

Elforskning i hockeyhjälm

Mätinstrument visar datorers taggiga, sågtandsformade magnetfältskurvor. Människor med amalgamfyllningar får ibland metallsmak i munnen vid intensivt arbete med vissa datortyper. Detta beror på datormiljön hävdar de.

Amalgam och elforskarna på tandläkarhögskolan och Arbetslivsinstitutet i Umeå sökte uppenbarligen motbevisa vittnesmålen genom att ingenting hitta i sina försök. I de olympiska spelen så har man lärt sig att det är lättare skjuta bom än träff så därför utstakades den bekväma vägen.

Människorna dvs. patienterna som framhävdade metallsmak ställdes därför utanför forskningsförsöket. Istället rekryterades fem friska tandläkarkolleger som fick bära hockeyhjälm med inbyggda elektroder. Denna konstruktion ska enligt forskarna motsvara en hel datormiljö! Av de tusentals varianter på magnetfält som finns fastställdes två som vetenskapliga faktorer. De nyttjade fälten var mycket välformade och väluppfostrade sinuskurvor. Fjärran ifrån dem en dator visar i drift. Försöken pågick i två dagar. Därefter var det klart dvs. man hade funnit vad man sökte, nämligen att man hittade inte att kvicksilver utsöndrades från plomber vid dataskärmar.

"Fyndet” att man inte hittat, marknadsfördes intensivt i lokalmedia. Designern för försöket Docent Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå framförde att när de så övertygande inte hittat, så omkullkastade detta en tidigare vetenskaplig dokumentation som visade på samband mellan datorer och ökad kvicksilveravgång från amalgamplomber. Nu kunde man lägga ned vidare forskning. Tolkningsföreträdet var således hans.

Italienaren Volta lade i slutet av 1 700-talet en guldpeng och silverslant i munnen och kände en kraftig metallsmak. Han förstod att metallerna påverkade varandra. Utifrån detta konstruerade han batteriet. En kemisk realitet som startar bilen varje morgon. Världen må vara tacksam att Volta inte var odontologisk eller psykisk forskare. Hur skulle det då låta i våra parkeringshus? Genom metallsmaken uppfann således Volta batteriet. När amalgam/elforskarna i Umeå 200 år senare ska undersöka samma metallsmak så förses fem akademiker med hockeyhjälmar med inbyggda smekande sinuskurvor. Ifall man hittat något så har det varit en sensation värt världens media uppmärksamhet.

Enligt ovanstående princip kan en läkare ta sänkan på en frisk kollega när patienten påstår att de har infektion, och därmed förklara att alla infektioner är ur världen. Detta är inte någon nyårsrevy, om det vore så väl. Utan skattebetalarna har satsat uppåt en miljon till hela kalaset som enligt amalgam/elforskarna är världens mest tvärvetenskapliga projekt och avancerade studie. Vilket även framgår i ansökan genom: citat "Många av dessa patienter söker och får hjälp på olika medicinska och odontologiska vårdavdelningar utan att uppleva någon lindring av sina besvär” slut citat.

Alltså det är inte de traditionella undersökningsmetoderna som är otillräckliga, utan det är patienterna! Då är det skönt att friska kollegor hoppar in som försökspersoner, så slipper man besvärliga patienter. Det kan störa i förväg uppställda resultat. På lnternet www kvicksilver org finns mera fakta om detta vetenskapliga bedrägeri och även en JO-anmälan mot Arbetslivsinstitutet i Umeå.

ELIDA TANDEN

   


Välkommen och tyck till i gästboken