Amalgam och Alzheimers
Dr Boyd Haley, professor i biokemi vid Kentucky University, har visat att små mängder kvicksilver från amalgam kan åstadkomma förändringar i hjärnan som är identiska med dem som åstadkommes av Alzheimers sjukdom. Dr Boyd Haley började byta ut sitt amalgam efter sin alarmerande upptäckt.

Professor Eugene Sobel vid Södra Kaliforniens Universitet i Los Angeles har konstaterat att de som arbetar intill elektriska motorer löper tre gånger så stor risk att utveckla Alzheimers sjukdom än vad människor som inte har sådana yrken gör. Exponering för de elektromagnetiska fälten tycks öka risken avsevärt.

Göteborgsforskarna Thomas Örtendahl och Pär Högstedt har visat att frisättning av kvicksilver var flera gånger högre hos amalgam som var utsatt för ett elektromagnetiskt fält.

Professor Ehmann har jämfört hjärnor från Alzheimerdementa med hjärnor från en kontrollgrupp i motsvarande ålder. De Alzheimerdementa hade i alla de tolv undersökta områdena i hjärnan en högre kvicksilverhalt än dem i kontrollgruppen. I USA ser man mycket allvarligt på sambandet mellan Alzheimersdemens och kvicksilver; bland annat har en epidemiolog, David Snowdomn vid Kentucky University, erhållit en miljon dollar för forskning om sambandet mellan amalgam och Ahzheimersdemens. Enligt socialstyrelsen finns det inga samband mellan amalgamfyllningar och Alzheimersdemens, och det kommer väl aldrig någonsin att finnas några sådana samband med de orimligt höga krav på bevis som socialstyrelsen ställer.

Socialstyrelsen har nyligen fastslagit att några samband mellan elektromagnetiska fält och sjukdomssymtom inte finns. Samtidigt har man krävt elsanering av sina egna lokaler.

Vad är man rädd för?

 
KENT NORDSTRÖM
Njurunda

Sundsvalls Tidning 26/5 -95


Läs om patienten som blev frisk från ALS
FALL A93, KVINNA, 29 ÅR, FÖRSKOLLÄRARE
(Ur Olle Redhes bok) Sjuk av amalgam
Välkommen och tyck till i gästboken