Net-On`s Banner Exchange - The Best Targeting of the Net
Net-On`s Banner Exchange - Annonsering för Svenska Företag

FAKTA om hur mycket kvicksilver vi får i oss.Okunskap eller?

Är det av okunskap? Nej Maud Bergman är vårdslös med sanningen då hon slingrar sig och påstår eller talar om ”upptag” (med det menas den mängd som kan hittas i vävnaderna långt efter exponeringen) inte om hur mycket kvicksilver som frigörs från amalgamet. När hon i sitt svar på det öppna brev som Ulla och Roland Johansson i Halmstad skickat till Socialstyrelsen skriver att:

” den mängd kvicksilverånga som frisätts från 20-30 amalgamytor ger ett totalt upptag av kvicksilver som utgör några få procent av det upptag som fås vid det i Sverige gällande hygieniska gränsvärdet för kvicksilverånga i luft, 30 ug per kubikmeter ”

är det att vilseleda, ett grovt försök till åsiktsmanipulation.

Låt oss se på ett exempel; ta ett vävnadsprov av en alkoholist veckan efter att han supit och där konstatera att han inte tagit upp någon alkohol i vävnaden - alltså har han inte skadats av alkoholen!

Att gifter skadar bara de passerar kroppen vet vi och detta gäller även mun mag tarmkanalen, där är troligen skadorna störst med skador på floran av mikroorganismer.

Så här kan man använda vetenskap för att manipulera sanningar om risker. Hade man i en annan yrkesgrupp gjort något liknande hade man fått sparken eller hamnat i fängelse!

Sunt förnuft

Att vi får i oss mer ja kanske betydligt mer än vad som sägs vara hälsosamt kan alla med normala kunskaper i mattematik räkna ut. Om mängden kvicksilver som lämnar kroppen är större än WHOs rekommendation för den dagliga maximal totalbelastningen av kvicksilver på 45 ug Hg / dygn, så borde även Maud Bergman kunna fatta och inte bara svamla om ”några få procent”.

Tandläkare Christer Malmström har gjort en sammanställning av 100 analyser av mängden kvicksilver i feces (den huvudsakliga vägen som kroppen gör sig av med giftet) på patienter med amalgamfyllningar.

Att nästan hälften låg över gränsvärdet och 20% hade mer än dubbelt så höga nivåer som gränsvärdet, visar det olämpliga i att överhuvudtaget ha amalgam i munnen.

Det visas också att det inte alltid är antalet fyllningar, utan det finns fler orsaker till att kvicksilverutsöndringen blir hög.

 

Sammanställlning av 100 analyser i löpande ordning av patienter som har amalgamfyllningar i munnen.

Undersökningen bygger på insända fecesprov på personer som antingen själva anser sig sjuka av sina amalgamfyllningar eller som av läkare fått diagnosen trolig amalgamförgiftning. Proven togs enligt analyslaboratoriets rutiner och analyserades med ICP MS ( Se Skares artikel för utförligare beskrivning).

Borttagna från undersökningen är de som
1. Inte hade amalgamfyllningar.
2. De som hade extrema värde på kvicksilver. 3st hade värde från 14 800 - 654 300 PP13. tandgnisslare.

    

Resultat.

1. Kvicksilverhalten i feces hos de som har amalgamfyllningar är i medeltal tio gånger högre, (medeltal 298 PP13), jämfört med de som aldrig haft några amalgam,(medeltal 28 PPB) och sanerade som blivit friska, (Medeltal ~40 PPB). Sanerade som fortfarande är sjuka kan ha höga kvicksilver halter i feces. Från 50 upp till flera hundra PPB. (Beror troligen på amalgam eller kvicksilver rester i tarmen.)

2. Starkt samband kvicksilver /silver i feces på de som har amalgamfyllningar. R = 0,82. Inget samband efter sanering.

3. Större delen av de undersökta, som hade amalgamfyllningar, hade en kvicksilverbelastning som var lika med eller över WHO s rekomendationer på en totalbelastning på maximalt 45 ug Hg / dygn.

4. Inget klart samband antal fyllningar och kvicksilver halt. (Tidigare undersökningar visar också att mängden kvicksilver som läcker från amalgamfyllningar är mera beroende av belastning än antal.)
 

Höganäs sept 1993
Christer Malmström.
©1993.

Välkommen och tyck till i gästboken