Artikeln har varit inför som insändare i Svenska Dagbladet den 29 maj 1997

Även "obotliga" sjukdomar
går att bota

NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) driver just nu energiskt en insamlingskampanj för att stödja forskningen kring neurologiska sjukdomar.

NHR hävdar i sin kampanj att ingen med exempelvis Parkinsons sjukdom, MS eller ALS hittills har kunnat botas. Det stämmer dåligt med verkligheten. Man kan i den vetenskapliga litteraturen tvärtom finna fler exempel på motsatsen. Så beskrevs t.ex. redan 1882 i "Ohio State of Dental Science" en kvinna som tillfrisknade från Parkinson efter att ett antal amalgamfyllningar hade avlägsnats ur hennes mun.

Man är i forskarvärden i dag tämligen överens om att tungmetallpåverkan på organismen kan förorsaka neurologiska sjukdomar. Som tandläkare har jag i ett par decennier intresserat mig för vad tungmetaller i tänderna kan ställa till med. I en av mina studier publicerad 1991 försvann 57 procent av inalles 689 tidigare obotliga neurologiska/neuromuskulära symtom i en grupp på 100 patienter i samband med att metaller avlägsnades ur munhålan.

Upplysningsvis kan nämnas att många av de läkare och tandläkare som i dag officiellt står upp och pekar på hälsorisker i samband med tungmetallutflöde från tandfyllningar har tillfrisknat från t.ex. MS efter det att deras tänder befriats från metaller.

Inte ens när det gäller ALS. den fasansfulla sjukdom som Maj Fant nyligen gav ansikte, saknas hopp för den drabbade i den vetenskapliga litteraturen. I "Risk & Safety In Medicine" 4/1994 beskrivs en av mina patienter som tillfrisknade från ALS efter amalgamsanering 1984.

Jag utgår från att patientorganisationen NHR tagit medicinsk sakkunskap till hjälp vid utformningen av sin kampanj "Aktiv livshjälp". Ändå blev det fel. Texten "Hittills har ingen kunnat botas" har inte förankring i verkligheten.

  Olle Redhe leg tandläkare Falun

Nedan återges delar av en patientberättelse som verifierar ovanstående artikel.
Saxat ur Aftonbladets hälsobilaga 31 maj 97 Intervjuerna gjorda av Ebba von Essen.


Nu klarar sig MS-sjuka Ewa utan rullstolen.

- Alternativa metoden har gett mig ett helt nytt liv.
Ewa fick kontakt med Birgitta Brunes i maj 1994.
-Med Birgittas hjälp kom jag så småningom på fötter. Jag fick ett individuellt program att arbeta efter - en kombination av mediciner, psykoterapi och förmaningar att vila ordentligt. Idag är Ewas liv förändrat i ny och positiv riktning. Hon studerar till psykoterapeut och håller föredrag om sin väg till hälsa. Och hon har ställt undan rullstolen.
- Psykiskt mår jag jättebra. Jag har lärt mig uppskatta nuet och njuta av livet.
- Fysiskt blir jag bättre och bättre.

Så här fungerar läkarens metod mot MS.

I Birgitta Brunes alternativa behandlingsprogram ingår tre viktiga punkter:

1. Avlägsnande av tandfyllningar av amalgam.
- Metaller i munnen kan orsaka störningar i kroppen och påverka immunförsvaret. Kvicksilver som finns i amalgam är ett nervgift. Men det gäller inte alla individer, påpekar Birgitta Brunes. Här spelar genetisk känslighet den avgörande rollen.

2. Medicinering.
Birgitta Brunes kombinerar olika godkända läkemedel som stöttar nervimpulserna.
- Varje patient får sitt eget medicineringsprogram, både vad gäller dosen och preparat.

3. Psykoterapi.
Enligt Birgitta Brunes är MS-patienter ofta duktiga och ovanligt ambitiösa människor med stora krav på sig själva.
- Det är viktigt att se över sitt liv och välja bort sådant som är tröttsamt.
- Vila är extremt viktigt. Det går inte att träna sig till bättre funktioner. Inflammerade celler ska inte sättas under press.
Svenska läkare är kritiska till hennes metoder. Flera forskare anser att det saknas vetenskaplig dokumentation. En av de kritiska är docent Jan Hillert överläkare vid MS-Centrum och Karolinska institutet.
- De påstådda effekterna är ogrundade. Och de från vetenskaplig synpunkt alternativa teorierna om MS är undermåliga, påpekar han bland annat i en kommentar. Birgitta Brunes har valt samarbetspartner i utlandet.

( Vilket väger tyngst, patienternas faktiska erfarenhet eller avundsjuka läkarkollegors. Alltfler läkare och tandläkare flyr Sverige, p.g.a. den behandling de utsätts för av bl.a. socialstyrelsen, Min kommentar.).

Denna patientberättelse är bara en av en lång rad som bekräftar det som framförs i Olle Redhes insändare, "obotliga sjukdomar går att bota",
ytterligare exempel är rapporter som visar att Fibromyalgi kan botas.

Amalgamsanering botar MS.

Boken " Från MS-diagnos till bättre hälsa"   av Birgitta Brunes och Adima Bergli (Larssons Förlag,1996) är en intressant läsning för många amalgamskadade. Den borde också finnas hos alla läkare och på varenda vårdcentral, skriver Ann-Marie Lidmark i en recension för Tf-Bladet nr 4/96.

När denna bok publicerats, ingavs omgående en anmälan till Socialstyrelsen av patientorganisationen NHR med begäran om granskning av dr Brunes verksamhet som man starkt ifrågasätter som ett geshäft med syfte att tjäna pengar. Sitter det månde avundsjuka läkare i NHRs styrelse?

Om man från patientorganisationen NHR är så starkt indoktrinerad av sina s.k. experter att de har en obotlig sjukdom, att man inte hälsar varje positiv rapport med glädje och optimism utan istället omedelbart förkastar dessa, vilka syften har man då med att samla in pengar för mer forskning. Skall de gå till forskning som bekräftar att NHRs tes är rätt? Eller vilka syften har egenligen patientorganisationen, det är en berättigad fråga!


Välkommen och skriv ditt eget inlägg i debatten, gästboken

Tips är altid välkomna, skicka ett e-mail