Miljögiftet

Mitt barn jag gav dig liv
vid mitt skötes smärta
Du log vid mitt bröst
Framtiden tillhörde oss

Men det onda och sjuka
grep girigt in i Ditt liv
härjade Din kropp
Dina ögon fylldes av tårar
Din kind bar dödens märke

Din kamp blev fåfängd
Du gled ifrån mig
i oförklarlig sjukdom

Ansiktet tårar ristar åren
tankarna vandrar i tusenden
varför och åter varför

Skulden flämtar i mitt hjärta
Jag visste intet förstod ej
Men Din svåra sjukdoms gåta
blev uppenbar i min egen

Vilsen jag går i min smärta
förkrossad av ny kunskap

Lilla barn förlåt mig
min skuld är att vara offer
för svekens krafter
köpta, manipulerade samvetslösa.

Förlåt mig från Din himmel
 förlåt mitt barn
 förlåt min skuld
 förlåt min okunskap

Men kunde jag varit mer än Din mor?

 

Efter att inom en månad ha lyssnat till två mammors likalydande berätelse så föddes denna dikt.

Dikten speglar delar av det sorgearbete som följer på klarsyn.