RFV och i synnerhet Tranås anstalten.På denna sida kommer att presenteras material och länkar om Riksförsäkringsverkets utrednings-enheter. Och den förnedring och människoförakt som massor av människor utsätts för där.

I ett brev till Göran Persson tar brevskrivarenden upp den förnedrande och kränkande behandling som skett vid RFVs sjukhus i Tranås, han talar om det som den "svenska förintelsen".

Göran Persson vi väntar på svar om vilka åtgärder Ni tänker vidta så att sådant här inte händer ! ! !

Är detta "folkhemmet" som socialdemokraterna arbetat för?


Riksförsäkringsverkets anstalt i Tranås. Myndigheterna tror inte på patienterna. Patienterna tror inte på myndigheterna. Var finns den onda genen?   I satirens kännetecken, men beskrivande verkligheten.

 Clas Örtendal uttrycker en mycket tydlig så kallad tillitsbrist.
Vad säger socialstyrelsens mångårige samarbetsexpert professor Edgar Borgenhammar om detta?

Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning. I en motion 1996 togs problematiken upp, men hittills har vi inte sett någon större reaktion från våra politiker, men de har det ju väl förspänt med en egen sjukvård som vi andra inte kommer i åtnjutande av!

 
ps. RSV har nu tydligen infört ytterligare spärrar för dem som är allergiska mot ett material, man måste nu också ha en lokal reaktion i munnen. Har idag pratat med en TF-medlem som fick en mycket klar guldreaktion och hennes läkare tyckte ju också det var bra, men inte försäkringskassan de sa njet. Ingen paragraf 9.

Är inte detta samhälls ekonomiskt vansinne, vad kostar inte alla sjukbesök och sjukskrivningar, för alla patienter som också ofta hammnar i en moment 22 situation, och får gå sjuka och blir förtidspensionerade utan att man ens ställt en rimlig diagnos!


Vad tycker du, vem bär ansvaret, vad skall vi göra,
har du egna erfarenheter?

  Namn:
  e-mail:

Välkommen och tyck till i gästboken