Några böcker att börja med.

Det finns trots allt en hel del att läsa. . Böckerna här nedan bör du kunna få låna på ditt bibliotek (har de inte böckerna hemma kan de beställa).
Genom Tandvårdsskadeförbundet kan du även beställa både böcker, information och vidofilmer

Titel: Amalgam Hotet mot din hälsa
Förf: Jöberger
Titel: Sjuk av amalgam
Olle Redhe är tandläkare med lång erfarenhet av amalgam sanering.
Förf: Olle Redhe
Titel: Amalgam og sykdom (skriven på Norska)
Amalgamfyllningar avger kvicksilver - giftigt för både människor och miljö.
Vilken hälsorisk innebär detta? Harald J. Hamre som själv är allmänpraktiserande läkare, tar upp frågan till bred diskussion. Standardargumentet för amalgam är att kvicksilvermängden vi får i oss från fyllningarna är för liten för att utgöra någon fara. Emellertid rapporterar en rad läkare, tandläkare och patienter uppseendeväckande bättring av kroniska symptomer - yrsel, hudsveda, dåligt korttidsminne, ångest, oro, muskel- och ledvärk, depretion och mag/tarmsymptomer - efter avlägsnandet av amalgam och stödbehandling med vitaminer och mineraler.

Förf: Hamre H J
Titel: Den långsamma döden
Förf: Forsberg
Titel: Amalgamförgiftad? Hur blir jag frisk?
Journalisten Annika MeClintock berättar om sin mycket svåra sjukdomtid, då hon trots många allvarliga besvär aldrig upplevde att hon togs på allvar av läkarna tills hon av tandlökaren Christer Malmström fick diagnosen amalgamförgiftning.
Förf: Tandl. Christer Malmström och jornl. Annika MeClintock
Titel: Kvicksilverförgiftning från tandamalgam
Förf: Störtebecker
Titel: Från MS-diagnos till bättre hälsa
Boken beskriver hur sjukdomen multipel skleros uppkommer. I de patientbeskrivningar som finns i början av boken framgår det tydligt hur musklerna i benen hastigt försvagas, hur synen blir dimmig. Författarna anser att tre sorters behandling behövs för att komma tillrätta med sjukdomen.
  • Vitaminer och mineraler för att stärka kroppen.
  • Befria kroppen från kvicksilver (amalgam) och andra metaller.
  • Förbättra förhållandet mellan kropp och själ.
Förf: Birgitta Brunes och Adima Berli Larsons förlag 1996

Åter till visstedu