AKTUELLT

 
Östersunds sjukhus anmält för diskriminering.

Finns det ett beslut om att Tandvårdsskadeförbundet inte är välkomna i sjukhusets lokaler? Det undrar förbundet och har gjort en anmälan till handikappombudsmannen.

Till Läns Tidningens (Lotta Edman) säger sjukhusdirektörn Lars Jonsson, "Jag har inga kommentar" Men i sitt yttrande till handikappombudsmanen skriver han "Tandvårdsskadeförbundets information och filmvisning 1996 ansågs strida mot då gällande vetenskap och beprövad erfarenhet".

Problemet aktualiserades genom att man inte fick sätta upp en affisch i sjukhusets lokaler. Det var för ett möte i Härnösand över ämnet allmänmedicinens roll i arbetet med amalgamsjuka, anordnat av landstinget i Västernorrland.

Affischen var väl inte så viktig men reaktionen tyder på att det ligger något annat bakom anser ordföranden Yvonne Svensson. Och därför gjorde vi en anmälan, men det är inte för att förbundet är ute efter strid, utan för att vi vill öka kunskapen hos sjukvårdspersonalen.

Och av de skäl som Lars Jonsson anger till tidningen, får man ge henne rätt. "det blev väldigt starka reaktioner bland min personal", "det finns ingenting som säger att vi ska upplåta våra lokaler till vad som helst", "Måste stå bakom sin profession"

Tydligen har man glömt andra delen i läkarregeln. I fullständig form har den följande lydelse: "Det åligger läkare att arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och ständigt förnya sina kunskaper.

För de filmer som det gällde 1996, är filmer gjorda av Medieteknik vid Göteborgs Universitet. Filmer lämpliga att använda vid utbildning och fortbildning av läkare och tandläkare, i hälso-, sjuk- och tandvård. De presenterar "Tungmetallers påverkan på levande organismer", det senaste av forskningen om hur tungmetaller kan skada olika kroppsfunktioner.

 


Välkommen och tyck till i gästboken