Amalgam och MS
- samband finns
Enligt Bra Böckers läkarlexikon är MS (multipel-skleros) en kronisk fortskridande sjukdom i centrala nervsystemet. Sjukdomens orsak är okänd. Tandläkare och forskare i USA som uppmärksammat amalgamets skadeverkningar gör bedömningen att 80-85 procent av alla MS-fall i själva verket är kvicksilverförgiftning.

En neurolog i Schweiz ansåg 1966 att MS kunde vara en neuroallergisk reaktion mot kvicksilver från amalgam.

Amalgam som orsak till MS kan förklara alla kända fakta om förekomst, åldersfördelning mm. Selen är en skyddande faktor eftersom det binder kvicksilver. Om selenintaget beaktas kan man även förklara avvikelser i länder med låg MS-frekvens som Japan och Grönland.

Eva Bejeroths undersökning 1989 av arbetsmiljön i folktandvården visade att tre av 493 tandsköterskor drabbats av MS. Förväntad frekvens var en på 500.

Läkaren och forskaren Britt Ahlroth-Westerlund vid Karolinska institutet har under många år försökt finna orsaken till MS. Hon har jämfört MS sjuka med patienter som har kronisk kvicksilverförgiftning och gjort undersökningar på cellnivå, immunologiskt och biokemiskt som visar att de har likartade förändringar. Tolv patienter har efter behandling med antioxidanter under flera år och försiktig, långsam sanering av amalgam i tänderna kunnat återgå till arbete helt eller delvis.

En MS-patient som börjat arbeta igen efter sanering fick av misstag nya stora amalgamfyllningar och försämrades efter två dygn. Han är sedan dess rullstolsbunden. Vid mätningar av kvicksilverhalten i cerebrospinalvätskan har Ahlroth-Westerlund konstaterat att den var åtta gånger högre hos MS-patienter än hos friska.

Läkaren Birgitta Brunes, Katrineholm har haft MS. Amalgamsanering samt behandling med antioxidanter och mediciner som påverkar signalsubstanserna botade henne. Nu har hon öppnat egen mottagning för MS-sjuka. Patienterna blir symptomfria eller oändligt mycket bättre efter hennes behandlingär. Tandläkare Björn Oppedal, Tönsdal i Norge är en av pionjärerna när det gäller amalgamsanering och har behandlat mer än 500 svårt sjuka, därav många MS-sjuka, med mycket goda resultat. Han säger mycket bestämt:

"Det är kliniskt bevisat att tandläkare som använder amalgam massproducerar MS-patienter".

 
KENT NORDSTRÖM
Vice ordförande i
Tandvårdsskadeförbundet
i Västernorrland

Dagbladet 27 sept -96


externa relaterade sidor
Egna erfarenheter av kvicksilver och MS
"När jag var 27 år fick jag min MS diagnos. Min mamma har också MS och via henne kom jag i kontakt med en underbar läkare som själv har fått diagnosen MS men som i dag är frisk!!"


Välkommen och tyck till i gästboken