INSÄNDARE

 
 

BÄTTRE HÄLSA
MED AMALGAM

Ånyo har en forskargrupp kommit fram till ett sensationellt resultat. Artikeln med rubriken "Bättre hälsa med amalgam" ( hade gjort sig bra som rubriken på ett aprilskämt) trumpetas nu ut som en forskarbedrift med stort PR-värde för forskargruppen, för institutionen och för staden där institutionen är belägen.

Denna sensationella forskarbedrift annonserar nu ut att man funnit att de personer som har många amalgamfyllningar har bättre hälsotillstånd än de som har färre amalgamfyllningar. Det som förvånar mig, som inte behöver ha någon åsikt om amalgam är bra eller inte, är att det inte ringer en väckarklocka någonstans hos dessa glada forskare. En sådan upptäckt är ju näst intill värd ett Nobelpris om den vore riktig. Tänk att kunna förbättra hälsan för mänskligheten genom att borra upp tänderna på folk och fylla dem med amalgam som dessutom gör tänderna hela och starka. Tänk att amalgam som enligt samma forskares egna utsago innehåller den mycket giftiga metallen kvicksilver kan ha en sådan positiv hälsoeffekt. Med stöd av denna forskarupptäkt borde det ju nu vara en självklarhet att som förebyggande vård börja redan i späd ålder med barnens mjölktänder så hinner man med en hälsobringande omgång till när ungdomarna får sina bestående tänder.

Var finns hos dessa forskare det logiska tänkandet och det sunda förnuftet. Är de så teoretiskt skolade så att de läser och tolkar statistikuppgifter utan att använda sunda förnuftet och logiska bedömningar om resultatet kan vara riktigt eller om man möjligtvis kan ha missat något i sin iver att komma med sensationella forskarnyheter. Jag vill inte tro att det kan vara så illa att forskargruppen går några specialintressen till mötes. En sådan här forskarnyhet höjer verkligen inte sjukvårdens och forskarnas rykte som ju redan tidigare har naggats avsevärt.

 
Tandfri

   


Välkommen och tyck till i gästboken