INSÄNDARE

 
Amalgamet förbjuds-nu
börjar den stora saneringen

Precis som i tunnlarna i Båstad måste saneringen ske med stor försiktighet och med skyddsmasker och all tillgänglig skyddsteknik.

Det är glädjande att regeringen tagit beslutet att låta amalgamet bli dyrare än alternativen från årsskiftet, för att förbjuda det helt från år 2001.

  Amalgammaffian har fått stort inflytande över formuleringarna i den slutrapport som forskningsrådsnämnden lämnat till regeringen. Detta till trots har regeringen lyssnat tillräckligt på de sakargument och fakta, som påvisat att amalgam för många människor är tillräckligt farligt, för att det inte skall kunna anses säkert som tandlagningsmaterial.

Det finns i Sverige idag flera hundra tusen människor, som vet att det är amalgamet som har gjort dem sjuka. Det finns ytterligare flera hundratusen, kanske ännu fler som har samma symptom eller sjukdomar som dessa, men som på grund av en förfalskad bild av sanningen aldrig fått chansen att få bort roten till sitt onda, utan istället medicineras livslångt med antidepresiva medel, medel för blodtrycksreglering, medel mot autoimmuna sjukdomar såsom ledgångsreumatism, MS värk, m.fl. där man behandlar symptomen av det störda immunsystemet i stället för att ta bort det som stör systemet. Många av dessa patienter skulle kunna botas eller förbättras om patienten fick en skickligt gjord sanering med helt metallfria material.

Det är också glädjande att socialstyrelsen tagit sitt ansvar för folkhälsan och börjat hålla efter slarviga tandläkare. Som exempel har man anmält en tandläkare för försumlighet eftersom han inte skyddat en patient med kofferdam(gummiduk runt tanden), vid urborrning av amalgam, detta är idag anledning till prickning.

Till alla patienter vill vi ställa frågan, har din tandläkare använt detta skydd på dig, för att förhindra kvicksilver från att sväljas ner eller tas upp via munnens slemhinnor. Det är tyvärr så i denna bransch, att patienterna får i många fall (inte i alla) lära tandläkaren hur han skall jobba för största säkerhet. Men nu vet vi att vi äntligen har socialstyrelsen i ryggen när vi kräver detta skydd. Om din tandläkare vägrar använda kofferdam vid borrning i amalgam uppmanar vi dig att byta tandläkare. Du vet aldrig när bägaren är full och nästa droppe rinner över. Det kan också vara skäl att ifrågasätta om det är så klokt att gå till en tandläkare som före amalgamförbudet, framhållit amalgam som det bästa lagningsmaterialet.

De tandläkare som varit seriösa mot sina patienter, har i flera år insett och förstått att amalgam varit ett för många patienter, sjukdomsframkallande material, och inte använt det som förstahandsval. Om du går till en tandläkare som tidigare framhållit amalgam som det bästa, kan det vara skäl, att för din egen skull, byta till en som varit seriös i denna fråga, innan han blev tvingad av myndigheterna. Det krävs en hel del träning och finmotorik för att få ett bra resultat med de nya materialen, det är inte lika lätt att arbeta med, som det enkla men giftiga amalgamet. Som upplysning kan här nämnas att tandläkarförbundet tillhör dem som hela tiden i forskningsrådsnämnden, starkt hävdat att amalgam skall bort, så de tandläkare som hävdar att amalgam är ofarligt, har inte sin egen organisation med sig i denna fråga.

En annan kontroversiell fråga har varit huruvida man skall byta ut sina lagningar om man känner sig helt frisk ? Svaret är att en hel del av tandvårdsskadeförbundets medlemmar blivit sjuka just av detta skälet. Det visar att amalgam är oerhört farligt om man går till en oskicklig tandläkare, inte att det är ofarligt att ha i munnen. Även om man varit frisk tidigare, kan man bli oerhört sjuk om man låter fel tandläkare sanera sig. Det finns tusentals bevis på detta. Det är också så att det utförs en väldig mängd felaktiga saneringar, där olämpliga tandläkare med felaktiga metoder gjort att patienter blivit sjukare efter sanering än före. Detta har av amalgammaffian använts som bevis, för att sanering inte hjälper och att det skulle vara fel att sanera. I de allra flesta fall har dock dessa patienter blivit förbättrade eller friska, genom en ny sanering av en seriös tandläkare. Dock ofta efter flera år av förlängt lidande och stora extra kostnader för den enskilde och samhället. Har dessa patienter gått för länge med sin dåliga sanering, kan det ta många år att bli frisk igen, emedan de som kommer till rätt tandläkare från början, och använder sig av antioxidanter och andra medel för skydda sig mot giftet, kan bli friska på ett halvår till ett år, efter att symptomen utbrutit. TF kan tipsa om hur en sanering bör gå till, både vad avser teknik och medicinska skydd. Det finns idag ett otal nya material på marknaden. Det som är viktigt för alla som reagerat på amalgam är att det måste vara metallfritt. Har du haft symptom på att du inte tål amalgam låt inte din tandläkare sätta in några metaller eller plaster innehållande metall. Även där gäller att vända sig till en påläst tandläkare.

Det finns idag en organisation av tandläkare och läkare som valt att arbeta giftfritt, med sina patienter. Där utbytes mycket erfarenheter och kunskaper. Fråga din tandläkare om han är med i IAOMT. Är han det, är det en garanti för att han gör sitt bästa, för att du skall slippa bli förgiftad av tandlagningsmaterial. Är han läkare och medlem, vet han hur du skall få hjälp med den medicinska behandlingen för att avgifta kroppen.

Det är oerhört glädjande, att amalgamet är på väg ut efter mer än hundra års kamp. Nu skall risken för nya amalgamförgiftningar bli mindre och mindre .Det är dock så att många är drabbade idag, dessutom är många drabbade utan att själva veta om vad dom lider av.

Det som gäller nu är att hjälpa dem som behöver hjälp att slippa ifrån sina besvär.

Detta kommer att vara en stor uppgift för tandvårdsskadeförbundet under många år framåt. För dig som är patient vill vi ge tipset att ställa krav på din tandläkare, så du får det bästa möjliga material och behandling. Vill du veta mera om dina rättigheter? bli medlem i TF och ta del av vår information och våra erfarenheter. OCH DU: SANERA LÅNGSAMT OCH ÄT SELEN OCH VITAMINER SOM SKYDD MOT GIFTET.

Ulla o Roland Johansson
TF Halmstad


Välkommen och tyck till i gästboken