ARTIKEL

 
Varning för titan!

Alldeles för många , "amalgamsjuka" har efter sanering blivit sjuka igen efter det att de fått tandersättningar av titan. Även många friska har insjuknat då, de fått titan i munnen kombinerat med amalgamfyllningar. Varför?

Titan är ju ett utmärkt "biokompatibelt" material. Titanet är inte som guld neutralt mot vävnaden utan "underhåller ett aktivt positivt vävnadssvar", enligt professor Karl Gustav Strid, Nobelpharma AB. "I kontakten mellan titan och vävnaden sker hela tiden en långsam oxidation, vilket gör att titanets vävnadsskikt hela tiden "växer". Allt detta gör att det med mycket hög frekvens av lyckade resultat går att ersätta t ex förlorade tänder med implantat av titan.

Nu har det blivit populärt att även göra andra ersättningar i munnen med titan kronor, pelare, proteser mm. Till skillnad från "vetenskapen", måste man, när man arbetar kliniskt, ta hänsyn till alla de egenskaper som materialet har och alla de effekter det ger för att kunna bedöma hur bra materialet är. Att många blir sjuka i samband med att de får ersättningsmaterial i titan visar att något inte stämmer. Vad kan orsaken vara?

Har en person flera olika material i munnen och de kommer i direkt eller indirekt (elektrolyt) kontakt med varandra uppstår elektrisk spänning mellan metallerna. man upplever det som en brännande smak, metallsmak. Problemet med titan är att det:

  • är mycket reaktivt (bildar kemiska föreningar)
  • är mycket likt aluminium när det gäller elektrokemisk reaktionsbenägenhet.
  • utlöser elektriska strömmar i kombination med andra metaller i munnen.
Allt detta för med sig att amalgamet sönderdelas snabbare, dvs mer kvicksilver, silver och koppar läcker ut. Eller att kvicksilver och andra tungmetaller som bundits i kroppen, frigörs och åter blir giftiga. Prova att ta en bit aluminiumfolie i munnen, så kan du. själv känna. Guld är betydligt "snällare" och ändå vet vi att guld i flera fall inte går att använda.

Har man inte amalgam i munnen och har man inte varit amalgamförgiftad, så är nog risken liten att man skall bli sjuk av titan. Har man emellertid amalgam i munnen och är eller har varit amalgamförgiftad skall man vara mycket försiktig med titan.

Titanet har som jag ser det inga fördelar framför guld där detta måste användas. Titanet har däremot nackdelar. Det är mycket hårt och mycket svårt att avlägsna om det skulle visa sig att man inte tål det. det är nästan omöjligt att borra bort stift av titan. Guld går att borra bort även om det är besvärligt.

Ett problem med amalgam är att det korroderar och expanderar och med tiden (5-10 år) kan spräcka tanden. Titanet korroderar också och har man gjort stift, inlägg eller kronor är det stor risk att titanet kan ge samma skador som amalgamet ger, sprickor och frakturer. Precis som med amalgam kan det emellertid ta många år innan vi ser skadorna.

Det finns idag många material som vi har bra erfarenhet av. Jag kan därför inte se någon rimlig anledning att chansa med titan, även om det ibland är några tior billigare. Många insjuknar i samband med insättning av titan.

Var försiktig. Chansa inte.
Christer Malmström
tandläkare
Storgatan 47
263 31 Höganäs


Artikeln publiceras med tillstånd från Tandvårdsskadeförbundets tidning TF bladet.

Har också varit publicerad i Tandtekniker nr 7/8 augusti 1994


Välkommen och tyck till i gästboken