BIVERKNINGARSvårt sjuk kräver 2 miljoner i skadestånd

På grund av att tandvårds-produkter sällan eller aldrig har en fullständig innehållsdeklaration. Riskerar många människor att få allvarliga biverkningar.

Tandläkar organisationer som så ofta gått ut och försäkrat oss om att det inte finns några hälsoproblem med amalgam, tar i praktiken inget ansvar. Utan det är din tandläkare och distributör/tillverkare av produkten som har detta ansvar.

ADA som är den stora Amerikanska tandläkarorganisationen har i ett svar till en domstol i Kalifornien, (där en patient väckt åtal mot skador från amalgam), helt avfärdat sitt ansvar.

   "ADA har ingen juridisk skyldighet att skydda allmänheten från påstått farliga produkter som används av tandläkare. ADA varken tillverkade, komponerade, tillhandahöll eller satte in kvicksilverinnehållande amalgamer. ADA kontrollerar inte de som utför detta. ADAs enda påtagna involvering i produkten var att tillhandahålla information rörande dess användning. Att sprida information som rör tandläkeriets praktiska utövande skapar ej skyldighet att skydda allmänheten mot potentiell skada." (översättning BW)            
   

Intresant är att texten i breven är
exakt lika, intill punkt och komma.

 
Likadant i Sverige

Då de två svenska leverantörerna av amalgam Nordiska Denatal och Ardent fick en fråga om det finns någon riskanalys för deras produkter svarar man bara att det är en sak mellan oss och NIOM.

  För livsmedel och läkemedel finns det lagar och regler om innehålls- deklaration och att de inte får utgöra en risk för att vi skall bli sjuka av dem. För läkemdel gäller omfattande prov och uppföljning av biverkningar.

Skillnad på Mediciner och tandvårdsprodukter

  Dentalprodukter ska bara märkas enligt lagen om kemiska produkter även om de är medicintekninska produkter! Kemikalieinspektionen ska granska företag som säljer tandvårdsmatrial att de är märkta enligt gällande regler och att varuinformationsbladet innehåller de uppgifter som skall vara med.

  Företagen har skyldighet att utreda vilka hälso eller miljöskador som produkterna de säljer kan orsaka.

Stora brister

När det gäller tandvårdsprodukter har det förekommit mycket stora brister. Det visas inte minst i fallet med Marie Eriksson.


Fallet Marie Erixon

Hennes problem började 1985 då hon fick nya plastfyllningar och tandläkaren använde medlet dycal som isoleringsmaterial.

 
Fakt om Marie
 • 1985 Får plastfyllningar, som isoleringsmedel används dycal.
 • 1985-90 Sjuk med svåra smärtor, isolerad i hemmet.
 • 1990 försöker jobba halvtid.
 • 1991-92 Tänderna saneras från dycal, tar ett år. Så kraftiga reaktioner att hon behöver sjukhusvård, mår mycket dåligt.
 • 1994 Påbörjar rehabilitering. Utbildar sig till naturmedicinare i två år.
 • Får socialstyrelsen att tvinga återförsäljaren att skicka varudeklaration till tandläkare som köper, med information om att dycal innehåller sulfa
 • 1996 Kammarrätten slår fast att hennes besvär orsakats av dycal. Vilket tvingar försäkringskassan att stå för hennes tandvårdskostnader. Hon stämmer leverantören DAB Dental, förlikningsförhandlingar är resultatlösa.
 • 1997 Frisk och börjar arbeta heltid med firman Natural Life, men har kvar en känslighet för infektioner och stress. Ärr av hudskador finns kvar.
 • 1998 Går till domstol med hjälp av juristen Bengt Sternung. "Kan bli en av värdens största läkemedelsprocesser" säger han.
 • Preparatet som tillverkas av företaget Dentsply och innehåller sulfonamid (sulfa), som kan ge kraftiga allergiraktioner. Trots detta hade den svenska återförsäljaren inte försett det med någon innehållsförteckning eller varningstext.

  För Marie blev det en katastrof,   - Jag såg ut som ett monster. Hela kroppen var full av vätskande sår som brände och sved, jag fick yrsel och hjärtklappning.

  Hennes tandläkare kunde ju inte veta att medlet innehöll sulfa som Marie är allergisk mot. Vilket kom att innebära många års oerhörda lidanden, men i dag är hon helt frisk.

  Först efter tio år försågs medlet med innehållsdeklaration, därför stämmer nu Marie Eriksson med advokaten Bengt Sternungs hjälp företaget DAB Dental på två miljoner kronor för tio års lidande.

  - Enligt advokaten är det ett solklart fall, det finns fem sakkunniga läkare som säger att det finns ett orsakssamband mellan läkemedlet och de uppkomna skadorna.

  I förlängningen kan det innebära många liknande processer. Bara i Sverige kan det finnas 2- 400 liknande fall, och medlet är sålt till ett hundratal länder. Och det kan också innebära att tillverkaren Dentsply kommer att stämmas.

   

  I Frankrike startar nu också rättsprocesser
  för biverkningar av tandvårdsmatrial

  Välkommen och tyck till i gästboken