Kvicksilver i Läkemedel ! ! ! ! !

Personer med överkänslighet mot kvicksilver bör undvika dessa

Det finns ett flertal läkemedel för humant bruk vilka innehåller kvicksilversalter som konserveringsmedel.

Influensavacciner
Innehåller ofta så mycket som 50ug kvicksilver, det finns två typer: - Fluvirin och Begrivac vilka "bara" innehåller 5 g kvicksilver.

Samtliga influensavacciner innehåller alltså kvicksilversalter som konserveringsmedel. Tyvärr är inte all vårdpersonal medveten om detta Detta innebär risker för personer som är känsliga, i synnerhet under amalgamsanering. Även andra vacciner och läkemedel innehåller kvicksilver. Enligt läkemedelsverket utreder EU om det går att ersätta kvicksilvret med något annat konserveringsmedel

Vaccineringen skyddar i 6-18 månader, medan en genomgången influensa ger immunitet i 15-20 år. Även reumatiska sjukdomar liksom troligen MS försämras av vaccinering. Så det finns all anledning att fundera på om det är motiverat och nödvändigt med vaccinering.

 

Andra läkemedel som också innehåller kvicksilver

PHENYLMERCURIC NITRATE BASIC

  MYOCRISIN INJEKTIONSVÄTSKA   20 MG/ML
  MYOCRISIN INJEKTIONSVÄTSKA   40 MG/ML
  MYOCRISIN INJEKTIONSVÄTSKA  100 MG/ML

PHENYLMERCURIC NITRATE

  ENGERIX - B INJEKTIONSVÄTSKA 20 MIKROG/ML
  EPAXAL INJEKTIONSVÄTSKA
  FLUARIX VACCIN MOT INFLUENSA INJEKTIONSVÄTSKA
  FLUVAX INJEKTIONSVÄTSKA 45 MIKROG/ML
  FLUVIRIN INJEKTIONSVÄTSKA
  FLUZONE INJEKTIONSVÄTSKA
  HB-VAX INJEKTIONSVÄTSKA 10 MIKROG/ML
  INFLUVAC INJEKTIONSVÄTSKA
  ISOPTO-FENICOL ÖGONDROPPAR 0,5%
  PEDVAXHIB INJEKTIONSVÄTSKA
  PNU-IMUNE INJEKTIONSVÄTSKA
  TRITANRIX-HB INJEKTIONSVÄTSKA
  VACCIN MOT FÄSTINGBUREN VIRUSENCEFALIT INJEKTIONSVÄTSKA
  VACCIN MOT INFLUENSA SBL INJEKTIONSVÄTSKA
  VACCIN MOT PNEUMOKOCKINFEKTIONER SBL INJEKTIONSVÄTSKA 1 DOS
  VARIDASE PULVER TILL LÖSNING FÖR LOKAL APPLIKATION 125000E
  VAXGRIP, VACCIN MOT INFLUENSA INJEKTIONSVÄTSKA
  VOLAREN OPHTHA ÖGONDROPPAR 1 MG/ML

SODIUM TIMERFONATE

  BERGRIVAC INJEKTIONSVÄTSKA

Källa Läkemedelsverket september 1997

Registrerade läkemedel och vacciner som innehåller kvicksilverhaltiga konserveringsmedel.
Namn:Typ:
Anti-Dglobulin injektionsvätska
Blefcon ögondroppar
Edecrina inj.- och infusionssubstans
Estradurin ampuller
Gamastan inj.
Gammaglobulin Immuno inj.
H-B-vax inj.
Immunglobulin mot varicellae/zoster inj.
Influvac inj.
Isopto-fenicol ögondroppar
Myocrisin inj.
Prefrinal med zinksulfat ögondroppar
Pruralgin salva
Rhodiglobin inj.
Stromba inj.
Vaccin mot difteri inj.
Vaccin mot difteri och tetanus inj.
Vaccin mot influensa inj.
Vaccin mot kolera inj.
Vaccin mot tetanus inj.
Vaccin mot tetanus och difteritoxoid inj.
Varidase pulver till lösning
Vaxigrip inj.
Källa: Apoteksbolaget.

Åter till "VISSTEDU"