Insändare i Uppsala nya tidning den 6 juni 1997

Tandfyllning orsak till
flera sjukdomar?

Svar till signaturen Marianne (UNT 3/6):

Man kan inte bota samtliga sjukdomar genom att byta ut amalgam.
Det är dock aldrig tillrådligt att belasta organismen med giftiga och/ eller allergiframkallande ämnen oavsett vilken sjukdom man lider av.

Det är klart att alla svåra neurologiska sjukdomar inte bara kan "trollas bort" när man byter ut individuellt olämpliga tandfyllningsmaterial (observera! inte bara amalgam). Den internationella forskningen om tungmetallers påverkan på neurologiska sjukdomar är hittills bara i sin linda och därför kan man inte läsa sig till några färdiga "recept" till fullständig bot genom enkla fyllningsbyten. det finns dock flera arbeten som riktar uppmärksamheten till främst kvicksilvret och dess roll i flera neurologisk-patologiska tillstånd.

Den kliniska erfarenheten hos flera läkare - tandläkarteam växer ständigt. Tandläkare Olle Redhes tidiga erfarenheter bekräftas nu dagligen av flera andra. Dessa erfarenheter bör tas till vara vid planeringen av vetenskapliga, kontrollerade studier som kommer förr eller senare.

Ett missförstånd måste föreligga när det gäller kostnaderna för en tandsanering. En sådan kostar exakt lika mycket oavsett om den görs hos en till allmän tandvårdsförsäkring ansluten privattandläkare eller hos Folktandvården, eftersom det är tandvårdstaxan som dikterar kostnaden. Detta under förutsättning att man gör likadana åtgärder. Amalgamenheten vid UAS gör endast medicinska utredningar och behandlingar, ingen tandbehandling genomförs där.


Romuald Hudecek
leg tandläkare
Amalgamenheten UAS
Biomedicinskt Dentalcentrum
UppsalaTandfyllningen kan vara orsak till sjukdomar, enligt internationell forskning.

Välkommen och skriv ditt eget inlägg i debatten i gästboken

Tips är altid välkomna, skicka ett e-mail