DEBATT

Ytterligare en giftkatastrof:
Tunneltätningsmedel
används i våra munnar!

Apropå giftskandalen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen, kräver vi svar på ett antal frågor.
 

Formaldehyd
Ett av ämnena som nämns på denna plats är formaldehyd. Vi vet att detta använts som ingrediens i följande rotfyllnadsmaterial i många år: N2 (2-3 miljoner rotfyllningar har gjorts med detta material. Statistiskt sett går ungefär varannan vuxen svensk omkring med detta i sina tandrötter och därmed spritt i kroppen via nerv - och blodbanor), Forfénan, Metod Z och Traitment Spad.

Vi vet sedan tidigare och även från debatten om tunneltätningsmedlet att det är ett starkt nervgift med obotliga verkningar.

Vår fråga när det gäller detta är:   Hur många människor går omkring med detta medel i sina tänder? Vad gör Socialstyrelsen för att följa upp hur dessa människor mår? Hur stora kostnader drar detta inom sjukvården med behandling av symtom på nerv systemet, men framför allt, hur mycket lidande förorsakar denna giftkatastrof?

Kvicksilver
Ett annat ämne som kräver motsvarande fråga är kvicksilver. Detta ämne som orsakade den stora betningskatastrofen på 60-talet. Det är totalförbjudet att sprida i naturen, men utsöndras från våra tandlagningar i så stora mängder att vi alla som har mer än en lagning överskrider det internationella gränsvärdet för inandningsluft.

Det finns ett riksdagsbeslut om att förbjuda amalgam från 970101. Varför följer inte Socialstyrelsen detta beslut? Undersökningar visar att kostnaderna i form av biverkningar och sjukdomar utlösta av detta gift är 2.000.000.000 kronor varje år enligt en avhandling från Högskolan i Växjö.

Det finns idag klara uttalanden från Socialstyrelsen och odontologisk expertis att det är direkt olämpligt att blanda olika metaller i samma eller näraliggande tänder på grund av den starka galvaniska effekten som ger snabb korrosion och därmed stor utfällning av kvicksilver som är ett dödligt gift.

Tankegroda
Det finns dock en stor tankegroda på Socialstyrelsen. Detta resonemang tar inte hänsyn till det faktum att amalgam i sig själv är en blandning av kvicksilver, silver, koppar och tenn. Alltså är amalgam i sig själv en blandning av olika metaller, detta som Socialstyrelsen själv säger ska undvikas på grund av hälsorisken.

Den stora frågan till hela expertisen på Socialstyrelsen är: Hur kan ni tillåta att blandningen av kvicksilver, silver, tenn och koppar används när ni själva säger att det är ytterst olämpligt att blanda olika metaller i munnen?
Vi kräver ett svar på denna fråga!

Nästa fråga blir:   Hur kan ni tillåta att det används formaldehyd i rotfyllningar i våra munnar när man inte ens får tvätta sig med vattnet i Båstad som innehåller samma ämne?
Även detta kräver ett klart svar!

Ni på Socialstyrelsen är snabba att rycka ut när det finns möjlighet till propagandasegrar i frågor som gäller den yttre miljön. Samtidigt låter ni genom era uttalanden och råd hundratusentals människor lida av en långsam död genom kvicksilverförgiftning. Ni vilseleder både läkare och tandläkare samt försäkringskassans personal så att lidande människor i många fall inte ens kan få hjälp inom sjukvården eller av sina tandläkare.

Hur kan ni ha samvete att säga att det skulle vara ofarligt att ha världens starkaste nerv gift i tänderna några centimeter från hjärnan? Det är den största misshushållningen genom tiderna att låta amalgamet göra hundratusentals människor sjuka.

Hur länge tänker ni på Socialstyrelsen aktivt medverka till denna giftkatastrof?

Hur länge tänker Socialstyrelsen låta följande miljögifter, i vissa fall dödskallemärkta av Kemikalieinspektionen, användas i den svenska tandvården?

 • Kvicksilver
  Utgör cirka hälften av amalgam. Ökänt nervgift fem gånger giftigare än bly.

 • Blymönja
  Ingår i vissa rotfyllnadsmaterial. Klassat som hälsoskadligt, förbjudet i båtfärger. Ger kronisk förgiftning.

 • Kadmium
  Ingår i gammaldags kopparamalgam och i rosafärgat metylmetakrylat i tandproteser samt i gula färgpigment i silikatcement. Starkt cancerframkallande, ger njurskador, dödskallemärkt.

 • Kreosot
  En stenkolstjära som ingår i vissa rotfyllnadsmaterial. Starkt cancerframkallande, dödskallemärkt.

 • Kloroform
  Finns i mer än 95 procent av alla rotfyllningar som görs idag, med bland annat guttaperka kloroperka. Giftigt, cancerframkallande.

 • Eugenol
  Ingår i nästan alla rotfyllnadsmaterial. En omättad fenol, känt allergen och nervgift med verkan motsvarande narkosmedlet curare.

 • Paraformaldehyd/Formaldehyd/ Formalin
  Ingår i vissa rotfyllnadsmaterial. Starka nerv gifter med obotliga verkningar. Klassade som farliga hälsoskadliga produkter.

 • Aluminium
  En övergångsmetall som ingår i flera moderna kompositmaterial. Sätts i samband med Alzheimer´s sjukdom.

 • Arsenik
  Har förekommit som förorening i silikatcement och som ingrediens i rotfyllnadsmaterial.

Tandvården en gifthärd
Samtliga här uppräknade ämnen är biologiskt aktiva och innebär potentiella risker för människokroppen. Tandvården är alltså en stor gifthärd. Där återfinns i stort sett alla de ökända gifter som i den yttre miljön är förbjudna eller kringgärdade av mängder av restriktioner.

Munnen är snart den enda plats där det är tillåtet att dumpa vilka miljögifter som helst, och det sker i stor skala, år ut och år in med myndigheternas goda minne.

Utan att förringa katastrofen i Båstad vill vi att denna hundrafalt större katastrofen tas på allvar och att tagna riksdagsbeslut efterlevs för att minimera mänskliga tragedier och för att spara pengar inom sjukvården.

Ulla och Roland Johansson TF, Halmstad

 

I ett öppet brev till Socialstyrelsen med kopia till Socialministern och pressen har två medlemmar i TF. ställt dessa frågor på sin spets angående den giftdumpning som sker i våra munnar.

 


Välkommen och tyck till i gästboken