ÖPPET BREV                      Skövde Nyheter 980224

 
 

Var står Skaraborgslandstinget
i Amalgamfrågan ?

Inom kort kommer Socialstyrelsens nya direktiv för elöverkänsliga och amalgamsjuka. Direktiv som i huvudsak är ytterligare en uppmaning till de ansvariga för vården att ta patienterna på allvar !

Eva Thoor på Socialstyrelsen medger att det är anmärkningsvärt att det krävs ett nytt allmänt råd om respektfull behandling av vissa patienter, sjukvårdslagen innebär ju faktiskt rätt till vård på lika villkor.

Men direktiven kan också ses som ett genombrott för patientorganisationen Tandvårdsskadeförbundet (Tf) Socialstyrelsen som under 20 års tid på punkt efter punkt fått backa från sin tidigare ståndpunkt erkänner nu att det inte finns några vetenskapliga belägg som utesluter att amalgamet orsakar sjukdom och skador

Men direktiven kommer omgående att få skrivas om. Den genomgång av riskerna med amalgamet som nu gjorts av Forskningsrådsnämnden har blottat den avgrundsklyfta i ståndpunkter som olika forskare har. Ledande medicinska forskare berättar nu öppet om hur farligt amalgamet i verkligheten är. Samma varningar som en tid också har framförts av Amerikas ledande amalgamtillverkare.

I flera landsting har man sedan länge medverkat till att dessa patienter får en korrekt utredning och möjlighet till en meningsfull vård, Flera landsting erbjuder också en helt amalgamfri tandvård, detta gäller dock ej i Skaraborg.

Skaraborgslandstinget har konsekvent under de senaste 7 åren avfärdat samtliga framställningar från patienter och patientorganisationen (Tf) om ett förbättrat omhändertagande av dem som redan drabbats av det lömska kvicksilveramalgamet. Och samtliga framställningar om att helt sluta använda amalgam och förbättra omhändertagandet inom sjuk- och folktandvården har också klingat ohörda. Tvärtom avläser vi speciellt bland länets läkare ett allt sämre bemötande, Och folktandvården fortsätter och har även ökat användningen av amalgam.

Avgivna löften från flera landstingsledningar om förbättrat omhändertagande och informationsinsatser har ej heller på någon punkt infriats. Det svar som avgavs med anledning av överlämnad skrivelse vid vår senaste uppvaktning av landstingsledningen den 29 januari 1996. hade inte oväntat sämre värde än papperet det skrevs på.

Vår begäran om förklaringar och förtydligande av vad landstingsledningen har tänkt göra har trots flera påstötningar, och löften om svar, ej hörsammats, landstingsledningen har helt enkelt valt att inte besvara vår skrivelse. Förvaltningslagens eller FN:s standardregler och direktiv imponerar såvitt vi förstår inte på nuvarande landstingsledning.

1994 trodde man att en kursändring var på väg, de båda socialdemokratiska landstingsråden Hans Aronsson och Kurt Bergström agerade då "kraftfullt" genom motioner om inrättande av en amalgamenhet och vidlyftiga uttalanden i pressen om att inget hänt med avseende på vården av de amalgamskadade.

Idag sitter båda i den politiska ledningen för vårt landsting, men kan inte ens förklara eller motivera sina egna uttalanden. de är tydligen också oförmögna att svara på brev.

Tandvårdsskadeförbundet
Stig Persson, ordf

   


Välkommen och tyck till i gästboken