Orsakar amalgam hjärtsjukdomar?
Under lång tid trodde man att den höga fettkonsumtionen i östra Finland förorsakade den höga procenten av dödsfall i hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt var dubbelt så vanlig i östra delen jämfört med den västra.

En ny forskningsstudie av "Professor Jukka T Salonen", ordförande i "Folkhälsoinstitutet i Kaupro, har visat att den mest troliga orsaken till hjärtinfarkt är kvicksilver från sötvattensfisk. Fiskkonsumtionen är mycket hög i området. Forskarna fann förhöjda halter av kvicksilver i håret på dem som fått hjärtinfarkt. Studien har nyligen publicerats i "Circulation" en ledande amerikansk tidskrift för hjärtforskning.

I en annan finsk forskningsstudie fann man ett samband mellan hjärtinfarkt och antalet amalgamfylllningar. Man drog då den slutsatsen att ju mer bakterier i munhålan som förorsakar tandlossning desto större risk för hjärtinfarkt. Den studien bör omvärderas och en mer trovärdig förklaring är kvicksilverfrigöring från amalgamfyllningarna anser Professor Salonen.

Amalgam innehåller 50 procent kvicksilver och den korroderar därvid frigörs kvicksilver i form av små partiklar och kvicksilverånga. Kvicksilvret tas upp av kroppen och anrikas i de inre organen, bland annat hjärna, hjärta och njurar.

I mitten av 1980-talet kom debatten om amalgamets skadeverkningar igång på allvar och allt fler började byta ut amalgamet mot alternativa materia. Enligt teveprogrammet "Striptease" förra året har nu över en miljon svenskar bytt ut sitt amalgam till alternativa material.   Nu har hjärt- och kärlsjukdomar minskat med 38 procent sedan 1980.

 
KENT NORDSTRÖM
Vice ordförande i
Tandvårdsskadeförbundet
i Västernorrland
Saxat ur insänt i "HÄLSA" nr 7-8 1996.
En något längre artikel var införd i Ny Teknik 14 mars 1996Välkommen och tyck till i gästboken