B-LAG MED GLOBALA ANSPRÅK

Om den svenska forskningen kring Elektromagnetiska fält (EMF) som ju delvis går ihop med forskningen på kvicksilver/amalgam, skrev Gunnar Hovsenius vid ELFORSK, elbranschens forskningsråd, i våras så här:

  "Ta frågan om elöverkänslighet. Den har inte varit riktigt accepterad i de finare kretsarna. Forskare med mycket goda namn har därför dragit sig bort från området och i stället har det i många fall blivit så att inte ens de näst bästa eller de i duktighetsgraden därunder fått pengarna..." (ur TCO-tidningen 8-97)

Men leden var ordnade. Såvitt bekant fann varken det berörda departementet eller Rådet för arbetslivsforskning någon anledning att reagera.

Vad gör MFR?
Alltså: Medan potentater som Maud Bergman (HG) och Bengt Knave(EMF) flyter ovanpå och medverkar till att på olika sätt fördela forskningspengarna till det b-laget, så stampas en Mats Hansson, en Olle Johansson m.fl. ut från scenen, eller marginaliseras ekonomiskt.

Och på samma sätt som nämnda professor Knave satt i branschens egna råd och motarbetade till exempel TCO:s aktiviteter, så satt han också i prioriteringskommitten och delade ut pengar till forskningskollegorna i b-laget - vars kärna bedrev en visknings-och mobbningskampanj mot sådana¨ som Olle Johansson. Bergmans gjorde ju något liknandepå sin kant. Det var helt i sin ordning!

Men de här varbölderna kan ju inte få växa hur länge som helst. Senast nu på FRN-mötena har både fallet Mats Hansson och fallet Olle Johansson (läs den senares beskrivning på Bosse Walhjalts Mercury-hemsida)varit uppe till diskussion. På MFR är Olle Stendahl, som ju gärna producerar etikreger för MFR:s aktiviteter - om inte kallsinniga, så mycket bagatelliserande och överslätande. Och den av regeringen tillsatta forskningsetikutredaren, f.d. SoS-chefen Barbro Westerholm, som som var med på FRN:s möten, hade tyvärr glömt bort att köpa kom-ihåg-block varför de här diffusa tråkigheterna tills vidare inte kan utredas...

Forskning - eller förfall?
I somras skrev jag om det här b-lagets portalgestalter: Yrkes-och miljömedicin vid Huddinge Sjukhus. Jag beskrev fenomenet ingående i rapporten "FORSKNING ELLER FÖRFALL". Den finns hos TF i Stockholm. Läs den, citera den, sprid kunskap om saken till de patienter som Huddinge nu nyrekryterar till sina “forsknings“/försöksprojekt! Jag påvisade hur man på Huddingekliniken både brutit mot etikregler, kompetenskrav; förvägrat patienterna som deltagit i deras "vetenskapliga" undersökningar med kognitiv terapi elementära rättighetheter med mera. Sådan här terapi har för övrigt genomförts både på elöverkänsliga patienter och amalgamskadade. Den har varit häftigt ifrågasatt av en hel del av patienterna. Förhållandet har varit välkänt på Socialstyrelsen som ju har minst två av sina medarbetare (Magnus Svartengren och Martin Andersson) med bottentjänster just på nämnda Huddingeklinik! Hos SoS var det sålunda helt i sin ordning!

Varför besvaras inte frågor och kritik? Men ändå: rapporten “FORSKNING ELLER FÖRFALL“ skickades bland annat till Rådet för Arbetslivsforskning (som bekostat Huddinges "forskningsäventyr") och till Arbetsmarknadsdepartementet som ju ställt upp spelreglerna för en sådan “relevant“ arbetslivsforskning som Rådet ska bedriva.

Så vad hände? Inte ett dugg! Departementet, jag har adresserat Margareta Winberg minst två gånger, vill inte ens konfirmera att de tagit emot min kritik (om att skattebetalarnas medel slösas bort bland annat!), än mindre kritiken i sak.

Rådet för Arbetslivsforskning - som jag kritiserade för att inte utvärdera Huddinges alltigenom undermåliga forskning, dess brist på legitimitet med mera - behagar sent omsider att kommentera flera framstötar från mig med frågor och påpekanden. Bland annat det påpekandet att Rådet, till skillnad från politiker, är skyldigt att besvara frågor från allmänheten, det är inskrivet i statuterna för dess verksamhet. Rådets Generaldirektör, Gunnel Färm, kommenterar efter några månader kortfattat hela min kritik i med att den läggs "ac acta". Eller med andra ord: man kastar ner alltihopa i en pärm utan att ta ställning till någonting alls. Sådan herre, sådan hund: Margareta Winberg “signaler“ gav ju heller inte anledning ens till det obetydligaste ståndskall!

Vem utser våra WHO-“experter“?
Men sedan kommer chocken. I stället för ens den elementäraste granskning från Socialstyrelsen på Huddinge, med anledning av det som jag påtalat i rapporten, så utses Lena Hillert vid Huddingekliniken till WHO- "Expert". Vi lever alltså i en mycket perverterad värld!

Hillert åker nu runt i Europa på skattebetalarnas bekostnad och hålle föreläsningar tillsammans med Arbetslivsinstitutets Ulf Bergqvist: Det hela är förstås psykosomatiskt. De svenska erfarenheterna anses av Berqvists EU-kommitté som mest avancerade i Europa. Och mest erfarenheter i Sverige anses förstås Huddinges Yrkes-miljömedicin ha!

Alltså: Professor Sture Lidén som avled i somras har fått ett par fullt värdiga arvtagare som snabbt aspirerar på att fylla tomrummet efter honom.

Vetenskap eller desinformation?
Det undermåliga aktstycket som producerats på Arbetslivsinstitutets papper, med EU:s logo på, heter “Possible health implications of subjective symtoms and elektro- magnetic fields“ och är faktiskt ännu underligare än vad själva titeln antyder. Det är ett EU-projekt där Ulf Bergqvist från Sverige tillsammans med en viss Evi Vogel från Tyskland leder en 11 personers delegation , som psykologiserar bort realiteterna på ett sätt som man trodde hörde till det förgångna. Av intresse är att man förutom yrkesmedicinska kliniker också har intervjuat företrädare för de drabbade i de olika EU-länderna. De yrkesmedicinska klinikerna anses, “reliable“ - vad annars? - medan företrädarna för de drabbade då bedöms “emotionella“.

Den här utredningen ser jag som en ren desinformationskampanj. Någon vill ha arbetsro för alla larm om miljögifter och strålning från modern elektronik!

Och när b-laget från Huddinge inbjuds till Munchen för att specellt föreläsa för den här gruppen om sina unika erfarenheter - då vill man alltså globalisera det här forskningsnonset på Huddinge.
Helt i sin ordning!

Detta är mycket tröttsamt.

DE HÄR FORSKNINGSCHARLATANERNA MÅSTE NOGGRANT DISKUTERAS.

(Till tidningen Arbetsmiljö 11/-97 skrev jag på Debatt ett inlägg om saken. Det förtjänar att följas upp av många inlägg som granskar varför vissa flyter ovanpå medan andra tvingas att sjunka! Skriv!)

Jan Åberg
Trollhättan

jan.aaberg@trollhattan.mail.telia.com
Trollhättan, - Sunday, November 23, 1997 at 15:16:26 (MET)
------------------------------------------------------


Relaterade dokument:
 FORSKNING eller FÖRFALL? En analys av de yrkesmedicinska klinikernas teori och praktik i allmänhet, och i synnerhet Huddinge Yrkes-och Miljömedicins tillämpning av kognitiv beteendeterapi på elöverkänslighet

Flera dokument utlagda av Bo Walhjalt.

Kritiskt i forskningsvardagen - om forskaren är kritisk.   Ett brev om det som lite diskuterades vid den första FRN-konferensen den 14/11 1997 om amalgam. Här tas en del av skälen till att problemen kring amalgambruket och liknande frågor förs så lite framåt.

Fler bidrag från Jan Åberg,

Vilken forskning är fri?
Om hot och mutor i samband med bildskärmsforskning och amalgam.

Mörkläggning
Eftertankens blekhet!

Larm om nallar
En kort satir om faran med nallar.

AI och offentligheten
JO-anmälan mot Arbetslivsinstitutet för underlåtenhet att registrera handlingar.

En stympad folkrörelse
En refuserad artikel. De som administrerar folkhälsan har begränsade intressen.

E-post o-offentlig
När myndighetspersoner får e-mail till jobbet, så är det möjligen som privatpersoner. Ett effektivt sätt att upphäva offentligheten!

Brev till etikkommittén, Huddinge
Brev till den berömda etikkommittén på Huddinge sjukhus.

Brev till REK, KI
REK är förkortning av Regionala Etiska Kommittén, här gäller det Karolinska.

Intervjuer

Klinikbesök
Vilken rättsäkerhet finns på yrkesmedicinska kliniken vid Huddinge sjukhus?

Bandade telefon intervjuver/samtal
Skrämmande läsning att se hur dessa "Professorer" och andra -- involverade diskuterar och argumenterar !!!!
Intervju med professor Gun Agrup vid dermatologiska instititutionen, Lunds Universitet 4/1 -95

Samtal med Bengt Arnetz 18/1-96

Inspelning från Telekonferens den 18/2-97 med Rådet för Arbetslivsforskning. Kanslichef Svante Sjöberg, samt handläggare Elisabeth Birke.

Samtal 970115 med Lena Hillert, Huddinge Yrkes-och Miljömedicinska klinik, projektledare för kognitiv beteendeterapi i forskningsprojekt på elöverkänsliga 1993-1996 och 1996-1998.

Intervju 17/2-97 med professor Bengt Knave, ordförande i prioriterings- kommittén för strålningsforskning vid Rådet för arbetslivsforskning.

Samtal med Professor Birgitta Kolmodin-Hedman, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Huddinge Sjukhus 27/1-97

Intervju med Försäkringsöverläkare Göran Sigholm 21/1-97
Åter till gästbok/forum (om du kom därifrån)

Välkommen och tyck till i gästboken
Kommentarer är alltid välkommna e-mail