ÖPPET BREV

Barbro Westerholms svar på
ett tidigare brev.

>Från: barbro.westerholm@riksdagen.se 
>Till: r-ola-nd.johansson@halmstad.mail.telia.com
>
>Datum: den 19 april 1998 14:02
>Ämne: Ang: Amalgammotion
>
>
>Bästa Roland Johansson!
>Min motion bygger på det som Forskningsrådsnämnden kommit
>fram till efter omfattande utredningsarbete och
>genomförande av en rad seminarier.
>Mvh
>Barbro Westerholm
>

Svaret har föranlett författarna till det tidigare brevet att skriva ett nytt brev till Barbro Westerholm. Och man måste verkligen fråga sig hur hon kan svar som hon gör, det har här tidigare skrivits om "dubbelblind" och "envisare än en åsna", och det verkar ligga mycket sanning i dessa påståenden.   Och att hon har deltagit i FRNs möten utan att höra eller förstå de fakta som framkom, kommer att blir något för historieforskarna att fundera över, när de skriver historien om de otroligt dumma människorna som trodde att de kunde stoppa det giftig kvicksilvret i munnen utan att bli sjuka!

Öppet brev till Barbro Westerholm Riksdagen.

Vi har tagit del av ditt brev, som var ett svar på det brev vi sände den 19/4. Vi tackar dig för ditt snabba svar.

  Men tyvärr får vi konstatera att du fortfarande har en människofientlig syn på dessa frågor. Dina svar visar på att du till varje pris, vill hålla fast vid samma ståndpunkter, som för många år sedan, fastän utvecklingen gått framåt, och det finns otaliga bevis på att kvicksilver, har en mycket stor negativ påverkan på människokroppen.

  Det är skrämmande att ni inom amalgammaffian, fortfarande tillåts uttala er på detta vårdslösa sätt, speciellt när det leder till att vilseleda drabbade människor, så att deras lidande förlängs med många år, genom att dom förhindras att ta del av sanningen, tack vare dig.

  Detta vårdslösa hanterande av sanningen, med ibland tramsigt uttryckta hänvisningar till vetenskapliga bevis, som inte alls behöver vara det samma som sanning och rätt, kostar samhället, förutom det enskilda lidandet, miljardbelopp i sjukskrivningskostnader, och i vården. Dessa patienter utreds och utreds och belägger akutmottagningar, då de har kraftiga symptom, men av utredande läkare med skygglappar, lika dina, inte får de rätta diagnoserna. Detta på grund av att man inte tar de prover som kan påvisa sambanden med kvicksilverpåverkan, framför allt i nervsystemet och immunsystemet.

  Detta enorma slöseri med skattemedel, underhåller du Barbro W genom dina uttalanden som verkar ha som enda syfte att försvara dina gamla felaktiga ståndpunkter. Det är stor skam att välutbildade människor som du inte kan ta in nya fakta, när dessa avviker från tidigare felaktiga uppfattningar. Du måste snart inse att du förlänger lidandet för tiotusentals människor genom att streta emot utvecklingen.

  Det kan väl inte vara din innersta mening att du personligen skall orsaka mänskligt lidande. Dessutom vill vi påpeka att dina hänvisningar i motionen, till tidigare utredningar är i sak felaktiga, då det redan 1987 i LEK utredningen skrevs att amalgam är ett ur toxikologisk synpunkt olämpligt tandlagningsmaterial, och den EU rapport du hänvisar till är inget annat än amalgammaffians eget inlägg i debatten. Du har fortfarande chansen att dra tillbaka din motion och på det sättet rädda ditt eget samvete i framtiden.

Med hopp om en giftfriare framtid.

TF Halmstad

Genom Ulla o Roland Johansson


 


Barbro Westerholm tycker fortfarande att det är en kontrovers, men är det?
Med de fakta som finns är det egentligen bara metoder för att enkelt kunna fastställa sjukdomsorsak som fattas.

Dubbelblind Barbro Westerholm

Hon skriver här en debattartikel:
Amalgam - en medicinsk kontrovers Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp).
Har varit införd i ett antal tidningar, med liknande lydelse.

som har fått många att reagera, här är några stycken.
En medicinsk skandal
Är Barbro Westerholm (fp) blind?
Prestige bakom försvaret av amalgam    


Välkommen och tyck till i gästboken