AMALGAM och HÄLSA

 

DAGS ATT
GRANSKA ODONTOLOGERNA!

Att de skulle vara totalt ovetande om de risker amalgamet innebär, är helt omöjligt. De har fått denna information av sina leverantörer "amalgamtillverkarna", som nu även på sina hemsidor på internet går ut med denna varnande information.

Det är kriminellt att undan-hålla information som kan riskera någons liv eller hälsa!

Dentsply Caulk har på sin internet hemsida, gått ut och varnar för att, citat: "användningen av amalgam är KONTRAINDISERANDE. (Detta svåra ord betyder: Pekar på att något är olämpligt, talar mot något, t.ex. användning av annars lämplig behandling el. utredning; motsatts indicera.) Och därför skulle vara farligt för människor med försämrad hälsotillstånd" slut citat.

Detta har inte odontologer och tandläkare upplyst oss om!

Vid forskningsrådsnämden´s presskonferens den 19 februari, fick vi av prof. emeritus Maths Berlin (som nämnden engagerat) höra att det finns "tydliga hälsorisker med amalgam", detta är en fullständig kovändning jämfört med de rapporter som medicinska forskningsrådet och socialstyrelsen gett och som visat att amalgamet är säkert. Enligt Berlin är nervsystem njurar och immunförsvar det som kan skadas av en förhöjd kvicksilverhalt. Och foster är extra känsliga, därför bör unga flickor och fruktsamma kvinnor inte alls ha några amalgamfyllningar, då moderns kvicksilver kan skada hjärnans utveckling hos fostret.

Varför har vi inte fått veta detta?

Socialstyrelsen har fört oss medborgare bakom ljuset, man ska inte skylla på att man inte velat skrämma patienterna.

Hade man tagit riskerna på allvar så hade man sett till att riskdagsbeslutet om att "all amalgamanvändning skulle upphöra 1997" på allvar och sett till att det blivit genomfört.

Att man i massmedia för fram tio år gamla studier, som man gjorde i GP. Där det vid närmare granskning inte fanns någon verklig fakta bakom påståendet. Visar på ett cyniskt synsätt och ett försök att manipulera informationen om riskerna. Margareta Ahlqwist som har varit involverad och lämnat kommentarer, även i TV. Kan inte frita sig från detta ansvar, hon har haft kunskaper.

När vi mindre än en månad senare från forskningsrådsnämdens får beskedet att amalgam inte alls är ofarligt. Och att en annan stora amalgamtillverkarna vill gå ännu längre i sina varningar för amalgamet, än vad Dentsply Caulk har gjort ter sig detta massmediala försök till åsiktsmanipulation än mer bisarrt.

 
Ytterligare varningar för amalgamet.

Här följer ett brev (på engelska) där tillverkaren Ivoclar/Vivadent uppmanas ta ställning, de går här alltså längre än vad Dentsply Caulk har gjort på sin internet sida.

Intressant är ju också ADA´s (American Dental Association) korta svar:
"Vi är medvetna om denna utveckling."

Date: Fri, 20 Feb 1998 15:34:05 +0100
From: Ulf Bengtsson <ulfbe@ikp.liu.se>
Subject: Anmärkningsvärda nyheter

Stora nyheter på amalgamfronten. Tillverkarna förefaller gå emot
odontologins orgaisationer i frågan kring biverkningar från amalgam.

Då jag upptäckte kontraindikationerna/varningarna för Dispersalloy på "nätet"
 (http://www.caulk.com/MSDSDFU/DispersDFU.html
http://www.caulk.com/MSDSDFU/DispersalloyMSDS.html)

skickade jag ett e-brev till en annan av världens stora amalgamtillverkare,
Ivoclar/Vivadent och uppmanade dom till samma ställningstagande som DENTSPLY
Caulk. Detta är deras svar:


"Date: Fri, 20 Feb 98 14:12:57 +0100
From: "Magdalena Wey"<magdalena.wey@ivoclar.com>
Return-Receipt-To: <magdalena.wey@ivoclar.com>
To: <ulfbe@ikp.liu.se>, <friedrich.buck@vivadent.com>
Subject: Amalgm: warnings and contraindications

   Dear Sir,

   Thank you for your e-mail of February 16, 1998 to our company.


   The contraindication we made for our products Amalcap Plus non-gamme-2
   and Vivacap/Vivalloy HR are not only the same as for Dispersalloy but
   they go even further.

     Amalcap Plus non-gamme-2 and Vivacap/Vivalloynot are not only
     contraindicated for expectant mothers but also for nursing
     mothers.

     Amalcap Plus non-gamme-2 and Vivacap/Vivalloynot are not only
     contraindicated for patienst with severe renal deficiency but for
     all patients suffering from a reduced kidny function.


   We have also compared the MSDS of Dispersalloy with our Safty data
   sheets and we can assure you that the standpoint taken by Vivadent and
   Dentsply Caulk are in general the same.


   We hope to have assist you in these questions. If you have any further
   question, please do not hesitate to contact us.

   Sincerely yours"

Jag har också varit i kontakt med American Dental Association. Detta är
deras korthuggna svar:

"From: "Malone John A." <malonej@ada.org>
To: "'Ulf Bengtsson'" <ulfbe@ikp.liu.se>
Subject: RE: ADA run over by manufacturer?
Date: Mon, 16 Feb 1998 09:10:52 -0600

We are aware of this development. Thank you for providing the URLs.

John Malone
Manager, Scientific Information and Policy
ADA Council on Scientific Affairs
malonej@ada.org

> ----------
> From: 	Ulf Bengtsson[SMTP:ulfbe@ikp.liu.se]
> Sent: 	Saturday, February 14, 1998 12:53 AM
> To: 	science
> Subject: 	ADA run over by manufacturer?
>
> Gentlemen,
>
> Recently DENTSPLY Caulk issued new directions of use for one of the
> worlds
> most wide spread amalgams, Dispersalloy. It contains far reaching
> contraindications/warnings, see
>
> http://www.caulk.com/MSDSDFU/DispersDFU.html
>
> and  http://www.caulk.com/MSDSDFU/DispersalloyMSDS.html
>
> These statements made by one of the worlds largest amalgam
> manufacturers is
> in sharp contrast to statements made by you in your brochure "Facts
> About
> Dental Amalgam".
>
> I would like your reactions to those sharp differences in opinion
> about
> amalgam safety. Is the manufacturer of the product in error?
>
>
> Sincerely
 Ulf Bengtsson"

 

Dentsply Caulk internet sidor hittar vi även information om vilka symtom bl.a. långvarig innandning av kvicksilverånga kan ge. Många av dessa symtom är väl kända av personer som sätter sina symtom i samband amalgamfyllningar.

Men märkligt nog tycks många läkare vara helt okunniga om detta!

"Inhalation: Chronic: Inhalation of mercury vapor over a long period may cause mercurialism which is characterized by fine tremors and erethism. Tremors may affect the hands first, but may also become evident in the face, arms, and legs. Erethism may be manifested by abnormal shyness, blushing, self-consciousness, depression or despondency resentment of criticism, irritability or excitability, headache, fatigue, and insomnia. In severe cases, hallucinations, loss of memory, and mental deterioration may occur. Concentrations as low and 0.03 mg/m³ have induced psychiatric symptoms in humans. Renal involvement may be indicated by proteinuria, albuminuria, enzymuria, and anuria. Other effects may include salivation, gingivitis, stomatitis, loosening of the teeth, blue lines on the gums, diarrhea, chronic pneumonitis and mild anemia. Repeated exposure to mercury and its compounds may result in sensitization. Intrauterine exposure may result in tremors and involuntary movements in the infants. Mercury is excreted in breast milk. Paternal reproductive effects and effects on fertility have been reported in male rats following repeated inhalation exposures. First Aid: Remove from exposure area to fresh air immediately. If breathing has stopped, give artificial respiration. Maintain airway and blood pressure and administer oxygen if available. Keep affected person warm and at rest. Treat symptomatically and supportively. Administration of oxygen should be performed by qualified personnel. Get medical attention immediately."

 

Vad tycker du, vem bär ansvaret?

  Namn:
  e-mail:


Relaterade dokument:

Artikel om symbiosen mellan forskning, industri, yrkesorganisationer och vetenskapliga tidskrifter. (på engelska)

 


Välkommen och tyck till i gästboken