HISTORISKT  ! 980318

 

Rapporten om "amalgamets"
risker
som Forskningsrådsnämndens styrelse ska komma med, kommer att gå till historien!


Den rapport som Forskningsrådsnämnden skall lämna till regeringen om "amalgam" som tandlagningsmatrial, kommer med all säkerhet att bli omtalad i historieböckerna. Det är så stor del av befolkningen som är berörd så folkhälsokonsekvenserna är svåröverblickbara.

Förmodligen kommer man i framtiden att se amalgamanvändningen lika idiotisk, som 30-talets röntgning av barnfötter i vissa skoafärer för att få en bra passform, forskarna försäkrade då att den bara var nyttig eftersom den var bakteriedödande. Strålningsnivån var helt oacceptabel enligt dagens kunskap och mått att mäta. Eller som att vi på 50-talet gick omkring med armbandsur med radioaktiva isotoper, detta skulle ju vara helt otänkbart i dag!


Dessa människor är det som avgör!

FRNs styrelse (nämnden) består av:

Helena Nilsson, riksdagsledamot (c), (ordförande)

Bo Bernhardsson, chefredaktör, Tidningen Arbetet/Nyheterna i Malmö

Britt-Marie Danestig-Olofsson, riksdagsledamot (v)

Robert Eriksson, professor, Universitetet i Stockholm

Mats Essemyr, utredare, TCO, Stockholm

Gunnar Goude, riksdagsledamot (mp)

Astrid Gräslund, professor, Universitet i Stockholm (NFR)

Birgit Hansson, förbundsordförande, Sveriges Psykologförbund (SACO), Stockholm

Lars Hjertén, riksdagsledamot (m)

Staffan Håkansson, bitr. chef, NUTEK

Jan-Erik Hällgren, professor, SLU, Umeå (SJFR)

Lena Johannesson, professor, Universitetet i Linköping (HSFR)

Gudmund Larsson, utredare, LO, Stockholm

Olle Nilsson, professor, Chalmers tekniska högskola (TFR)

Bengt Silfverstrand, riksdagsledamot (s)

Lena Trojer, tf. professor, Högskolan i Luleå

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp)

Marie Åsberg, professor, Karolinska sjukhuset, Stockholm (MFR)

 

Två brev som gått till ledamöter i styrelsen, (från Per Dalén docent, med dr).

FRN och amalgamfrågan
Om vad det är som gör amalgamfrågan till en "fråga".

Amalgamfrågan 2
En uppföljning till föregående mail som handlar om orimligheten i att använda olika glasögon när man tittar på biverkningar från läkemedel respektive från tandvårdsmaterial. Ingen har kommit på tanken att förklara FASS biverkningslistor för ovetenskapliga.

Och ett annat brev om:

Ovidkommande intressen och amalgamFRNīs rapport om amalgam

Dags att granska odontolgerna!   Amalgam tillverkarna varnar!

    citat: "användningen av amalgam är KONTRAINDISERANDE".


Kvicksilver förgiftning och myter

Amalga tillverkarnas beskrivning av symtom, och varför inte tandläkare inser riskerna.


Välkommen och tyck till i gästboken