97-12-02  
Förslag från Naturvårdsverket

"Slutförvara kvicksilver i bergrum"

Det allra giftigaste kvicksilveravfallet bör slutförvaras i bergrum på 200-400 meter djup. Föreslår Naturvårdsverket i en rapport.

Det gäller bl.a. kvicksilver från batterier samt från smältverk och klorkaliindustrin, totalt c:a 1000 ton.

Inkapsling och förvar i bergrum skulle minska läckaget till mindre än 10 gram/år enligt verket. Mindre giftigt avfall anses däremot kunna förvaras i upplag ovan gjord. Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna då det inte bryts ned.

Det är ju intressant att naturvårdsverket tar Hg på allvar. Amalgamer som innehåller mer än 5 % Hg betraktas av Kemikalieinspektionen som ett mycket farligt gift, varför jag utgår ifrån att tandamalgam med >50% Hg ingår bland de som Naturvårdsverket anser vara det allra giftigaste.

Amalgam i tänder innehåller ofantligt mer Hg än vad ett batteri gör. Ca. 60 ton går omkring på två ben! Är det inte dags att 1993-års regeringsbeslut om ett totalförbud att sätta in mer kvicksilver i munnen på folk efterlevs?

Är det meningen att samtliga amalgambärare också skall slutförvaras på nämnda sätt, och en följdfråga blir då skall det ske omgående eller får vi dö först?

Vetenskapliga Fakta
  • Kvicksilver är cytotoxiskt, dvs det dödar celler.
  • Kvicksilverånga absorberas direkt in i hjärnan.
  • Kvicksilverånga är den viktigaste vägen som kvicksilver frigöres från amalgamfyllningar.
  • Kvicksilver från amalgam kan resultera i att kvicksilvernivåerna ständigt höjs i de inre organen.
  • Kvicksilvernivåerna i hjärnan är direkt linjärt proportionellt till antalet amalgamfyllningsytor i munhålan.
  • Kvicksilver kan framkalla olika autoimmuna sjukdomar.

Vetenskapliga referenser till ovan nämnda fakta finns.


Välkommen och tyck till i gästboken Åter till:  Nytt på sidorna