Varför . . . . . . . . . . . . . ! ! !

Det är svårt för den som inte forskat själv att förstå varför det inte genast forskas fram nya behandlingsmetoder för kvicksilverförgiftning. För att forska måste man ha pengar. Om man ska kunna få pengar måste man höra till någon institution. Men för att få vara kvar på en institution måste man i regel få forskningsanslag och visa att man har utfört någon forskning. Vem delar ut forskningsanslag då? Jo, pengarna kommer från många olika håll, men på ett eller annat sätt har gårdagens forskarstjärnor ett finger med i spelet. De som gjorde gårdagens upptäckter och nu sitter som professorer eller höga tjänstemän styr vad som får upptäckas idag. De vill naturligtvis inte se sina egna sanningar raseras hur som helst av unga forskare. I läkarkåren råder ett oerhört förtryck av nya idéer. Om en underläkare är kunnigare än sin överläkare i en fråga, så vågar han ofta inte visa det. Många behandlingsmetoder som hör till de bästa i sjukvården i dag, förhånades och förlöjligades med personliga tragedier som följd, när de en gång presenterades. Läkarvärlden är som vi sett strikt rangordnad och drivkraften är belöningar av olika slag. I toppen sitter många maktförblindade, och av forskning sedan länge ointresserade personer, och delar ut belöningar nedåt i ledet till de som har "rätt" idéer. En av de vetenskapliga dogmer man länge slagit vakt om, är att man inte kan bli kvicksilverförgiftad från sina amalgamfyllningar. De bevis som lades fram för femtio år sedan har glömts bort. Moderna rapporter som inte stämmer med doktrinerna hamnar i byrålådan, försenas, modifieras eller kritiseras sönder. Forskare som är så "oförnuftiga" att de ändå påstår något annat angrips på alla möjliga sätt. För en tid sedan försökte generaldirektören vid socialstyrelsen, Barbro Westerholm, tillsammans med övertandläkare Thomas Kallus förmå rektorn vid Lunds universitet att verkställa en korrigering av en artikel som docent Mats Hanson skrivit om hur foster skadas av det kvicksilver som frigörs ur moderns tänder. Detta var ett varnande exempel för alla unga läkare och forskare med ambition att bli något.
Detta skrev Birgitta och Robert Forsberg 1985 i boken
"DEN LÅNGSAMMA DÖDEN"
och inte är det mycket som har förändrats på elva år.
97-05-12     Forskning i förfall!
På nytt når oss rapporter om att obekväm forskning stoppas och mörkläggs! Den forskning som nu tystas handlar om effekter av elektromagnetisk strålning från bildskärmar på amalgam.

97-05-14     Även från medierna kommer märkliga saker. Programmet Strip-Tease, med stora grävande och kritiska ambitioner, gjorde för något år sedan ett reklamprogram för amalgamet.

97-05-24     I fråga om amalgamet finns exempel på systematiska bedrägerier i vården. Kommer den aviserade parlamentariska utredningen som är tillsatt av regeringen (med uppgift att studera etiska frågor i forskningen mot bakgrund av hur etiska kommittéer hamnat i blåsväder på sistone) att påverka dessa falsarier.
Ordförande är Barbro Westerholm.

97-05-28     JOURNALISTISK PROSTITUTION
Här kan du läsa den insändare som var införd på ledarsidan i Skövde Nyheter den 9 maj 1995, med anledning av TV 1:s Strip-Tease program. (se ovan.)

Åter till "VISSTEDU"