De amalgamsjuka mobbas!

Tandvårdsskadeförbundet i Skaraborgslän anser att försäkringskassan mobbar de amalgamsjuka. Trots att försäkringskassan erkänner att kvicksilver är ett "potent gift". Försäkringskassan har tillsatt en "specialistgrupp" för att bedöma sjukskrivningar med diagnosen kvicksilverförgiftning eller elöverkänslighet. Enligt Skaraborgsförbundet har ingen av dessa specialister kompetens att bedöma tungmetallförgiftning eller störningar i immunsystemet. Ett 40-tal patienter har fått sin sjukskrivningar granskade.
Konsekvent har diagnosen ändrats till olika psykiska problem, dock har sjukskrivningarna stått kvar. Tandvårdsskadeförbundet i Skaraborgs län anser det är fel att på detta sätt ändra diagnosen. För hur ska patienterna kunna få rätt vård om de har fel diagnos? Hur många av de 1600 Skaraborgare som varje år sjukpensioneras till följd av besvär från rygg och nacke eller psykiska störningar skulle kunna bli friska genom rätt behandling?
Källa: TF-bladet 4/1994

Hur kommer detta att snedvrida debatten och påverka politikernas beslut, försäkringskassan kan ju med all rätt hävda att ingen är ju sjuk av amalgam!
Åter till visstedu