DEBATT

 
 

DAGS ATT
GRANSKA RÄKNINGEN!

Att finna, genom att inte hitta - eller var det tvärtom, skrev Kent Nordström på den här hemsidan.  Frågan gällde Kjell Hansson-Mild och Arbetslivsinstitutet i Umeås försök till mörkläggning av forskningsresultaten på tandplomber framför "bildskärm".

I Nordnytt intervjuades ju Kjell Hansson-Mild. Och han tittade rakt in i kamerorna och han försäkrade att vi svenskar med amalgam absolut inte längre behöver vara rädda för att kvicksilvret ska läcka från plomberna när vi arbetar framför bildskärmarna.

Jag ringde nyhetschefen på Nordnytt. Hade de kollat Milds forskarrapport? -Nej, sa hon.  Vi har försökt att göra det, men vi fick inte ut den. Den är inte färdig än, säger Arbetslivsinstitutet till oss på teve, sa hon.

 
-Säger de det? replikerade jag. Ring upp Arbetslivsinstitutet igen! Hälsa från mig. Säg att den där rapporten som "inte är färdig" finns i min hand. Den skickade dom till mig för en vecka sedan. Den har legat klar snart ett år nu. Den har presenterats ett flertal gånger förut; i april 1997 publicerades en sammanfattning, "Abstract" på den här studien i Trondheim vid universitetet.

- ?? Menar du att...men huvvva!... etc (jag hörde det stilla lågande, norrländska ursinnet stiga från andra sidan hos Nordsnytts nyhetschef...)

Undertecknad vill alltså satsa ett par kronor på att när nu Nordnytt får den här forskarrapporten i sin hand och upptäcker att den "bildskärm" som man har använt sig av består av en ishockeyhjälm (!!) med ett par inbyggda spolar som applicerats på fem anställda vid Universitetet, så kommer man att bli oerhört förvånad. Kjell Hansson-Milds forskningssituation var milt sagt alltså mycket virtuell!

Jag ringde upp min vän skogsluffarn i Umeå, för en kommentar om de här i ordets verkliga mening s i m u l e r a d e fälten:

-Hockey, jomenvisst. Sicket djävla pucko han ä´ !

Och på den vägen är det fortfarande.

 
Kent Nordström och andra umeå-bor kunde ju, liksom för övrigt undertecknad också, konstatera att det till att börja med var alldeles soprent i Arbetslivsinstitutets diarium om den här forskningen. Inte en enda rad hade de om saken! Förutom brott mot grundlagen (offentlighetsprincipen), brott mot arkivlagen med flera andra lagar och förordningar, så är det här också en anmärkningsvärd brist på historisk kunskap.

Ty redan i det gamla Grekland påbjöd man att åtminstone ett exemplar av de viktigaste tragedierna skulle förvaras i arkiv, så att texten inte skulle kunna förvanskas. Ett slags antik föregångare till vår nutida arkivlag, alltså.

Som var och en kan se så ligger den stora nutida tragegin uppe vid Arbetslivsinstitutet i Umeå i att man inget alls visste, inget hade sett och inget hade hört. Ja, åtminstone ett par tre dagar var man fullständigt historielös. Men sedan faxade man alltså över dramat.

Det går alltså framåt och utvecklas åt rätt håll nu på institutet.

Det är glädjande. Till saken hör, att Justitieomudsmannen, JO är mycket intresserad av de här händelserna uppe i Umeå. Tidigare i höstas gjorde undertecknad en JO-anmälan mot Ulf Bergvist (en av aktörerna i "B-lag med globala anspråk") vid Arbetslivsinstitutet i Solna. Han hade vägrat att diareföra min skrift "Forskning eller förfall". I samband med att den här studien av en ishockeyhjälm presenterades av Mild, så fick jag ett yttrande från Arbetslivsinstitutets jurist i Solna. JO Gunilla Lundgren uppmanade mig nu att mycket sorgfälligt också dokumentera den här märkliga vegetationen uppe i Umeå också.

Och det kommer jag nu också att göra. I avvaktan på den kompletteringen och utvidgningen av JO-anmälan, kan det kanske vara av intresse för läsarna att se hur Arbetslivsinstitutets jurist i Solna redan innan incidenten i Umeå såg på min anmälan:

"Mot bakgrund av bland annat föreliggande förfrågan (dvs min anmälan, J.Å.) avser Arbetslivsinstitutet att ytterligare betona det aktuella regelverket kring registrering och arkivering i kommande personal-och chefsutbildningar."

(Undertecknat Märeta Johnson, AI:s jurist i Solna 7/1-98)

Alltså: När Kjell Hansson-Mild några dagar därefter gick ut med sin "nyhet" utan en enda dokumentation så är det väl ingen underdrift att påstå att han gjorde sitt utspel mot alla upptänkliga odds!

 
VI BETALAR INTE! Skrev jag med Dario Fo, tidigare på annan plats på den här hemsidan i anslutning till Kent Nordströms utmärkta inlägg.

Med den store författaren Berthold Brecht vill jag komplettera den här litterära inramningen:

DAGS ATT GRANSKA RÄKNINGEN - DET ÄR VI SOM SKA BETALA DEN! skrev han.

 
JAN ÅBERG

jan.aaberg@trollhattan.mail.telia.com

   


Relaterade dokument:

Kompletteringen och utvidgningen av JO-anmälan

ATT FINNA GENOM ATT INTE HITTA om hur forskare kan komma fram till nya fakta.

B-lag med globala anspråk

VILKEN FORSKNING ÄR FRI? leder vidare till.

Mörkläggningen av Göteborgsstudien

 

AMALGAM OCH BILDSKÄRMAR
Samtal med Anders Berglund, projektledare för Amalgam-bildskärmsstudien i Umeå


Välkommen och tyck till i gästboken