Kvicksilver

i bergrum

Vilka sjukdomar
kan man få?

Astma Allergier

Hjärtsjukdomar

MS -samband

Alzheimers

Parkinson

Plötsligt sjuk !

vanliga symtom

och myter

Globalt nätverk
för amalgamfri tandvård

Varningar

SANERA
LÅNGSAMT!

För titan!

Arbetarskydds-
styrelsens råd

Läkemedel
som innehåller
kvicksilver ! !

Litteratur att läsa

Vad säger
våra politiker?

Visste du


Nytt och
om sidorna.

Anslagstavlan

Notiser
om amalgam kvicksilver och hälsa

Artiklar
och
abstrakter

I N D E X


Effekten av
sanering och
näringstillskott
på patienter
med fibromyalgi.

Tandvårdspers.
lever farligt

Från migrän och
osteoporos till
hjärtinfarkt.

FORSKNING
eller
FÖRFALL?

JO-anmälan

MELISA

SELEN

granskning
av artikel i
Läkartidningen

Sveket!

Kan vi lita på
Socialstyrelsens
rapporter?

RFV och
Tranås anstalten

Patienter
kräver
miljoner

Louis Lewin
varnade för
riskerna! för
100 år sedan

Varför händer
inget ? ?

Journalistisk
Prostitution

amalgamsjuka
mobbas!

Suspekt
Socialstyrelse

AKTUELLT

Brev till
Socialminister
Margot Wallström

Öppet brev (2)
Socialministern

2 miljoner i skadestånd

Amalgamdebatt
i Frankrike

Dubbelblind Westerholm

Öppet brev till
Westerholm

Öppet brev 2
till Westerholm

RIS och ROS

FRNīs rapport

Miljömedicinsk
riskanalys
Maths Berlin

Historiskt beslut

Sjukhus diskriminerar

Nyorientering på
Socialstyrelsen

Centernīs
miljöprogram

Mobiltelefon
master

Arbetarskydds
styrelsens
försummelser

Dags att
granska
odontolgerna!

Seminarium
på residenset i Härnösand

Vilseledande

GPīs
Bättre hälsa

Ett svar från
Peter Hjörne

GPīs
Kioskvältare

DN och
ankstreck

Demokrati

Offentliga
handlingar

Debatt

ATT FINNA
GENOM ATT
INTE HITTA

DAGS ATT
GRANSKA
RÄKNINGEN!

Samtal med
Anders Berglund

En giftkatstrof
av stora mått

En vårdpolitisk
tragedi!

Tunneltätnings
medel i våra
munnar

Öppet brev till
Socialministern

Amalgam
riskerar våra
barns hälsa

B-LAG MED
GLOBALA
ANSPRÅK

lagen om
angiveriet

Försäkrings-
kassornas
agerande!

Socialstyrelsen
obstruerar

80% bättre
av amalgam
sanering
[ kommentar ]

Hälsorisker
bekräftas nu
Fibromyalgi
kan botas?

"obotliga"
sjukdomar
går att bota

Etiskt
övertramp

Amalgamrisk-
frågan
än en gång

Går "ALS"
att bota?

Vem värjer sig
mot kunskap?

Okunskap
om amalgam!

Unik klinisk
dokumentation
om amalgam

Tandfyllning
orsak till flera
sjukdomar?

Kvicksilver åt
de fattiga -
plast åt de rika

Insändare

Giftfri
tandvård

Prestig bakom
försvaret
av amalgam

Dags att
sanera nu

Amalgamet
når hjärnan !

Min åsikt om
Anna Lind

En medicinsk
skandal

Är Barbro
Westerholm
(fp) blind?

Elforskning i hockeyhjälm

Öppet brev till
landstinget

Klarspråk

Det tredje
amalgamkriget

Bättre hälsa
med amalgam

Tänkvärt

Vad är
upplysning

Miljögiftet

Stress

FORUM

här kan du
uttrycka din
åsikt.

Skriva i
gästboken

Läsa i
gästboken

Hjälp

Upprop
biverkningar

Ställ frågor till partiledarnae-post: