"Abstract"
sida är ett INDEX över artiklar som du inte når via vänster-
marginalens länkar eller via pilarna för nästa sida.

Debatt artiklar och mycke annan information hittar du länkar till från vänster marginalen på första sidan

Yttrande plus kompletteringsanmälan till justitieombudsmannen@riksdagen.se
"När sådana som Hansson-Mild hela tiden gör sina utspel i media, på samma gång som allmänheten förvägras granska underlaget för de här påståendena, då handlar det inte om forskning: det är opinionsbildning, det är försök till åsiktsmanipulation."

FORSKNING eller FÖRFALL?  En analys av de yrkesmedicinska klinikernas teori och praktik i allmänhet, och i synnerhet Huddinge Yrkes-och Miljömedicins tillämpning av kognitiv beteendeterapi på elöverkänslighet.

Selen är ett livsnödvändigt, essentiellt grundämne för djur men inte för växter. Det selen som kroppen behöver måste vi få i oss via födan eller, om inte denna tillförsel räcker, som extra tillskott.

Effekten av amalgamsanering och näringstillskott på patienter med fibromyalgi.
Karin Öckert, tandläkare, specialist i Parodontologi. och Gustav Örndahl, Med. dr.  
Har gjort en pilotstudie med 15 patienter, enbart kvinnor, med diagnos primär fibromyalgi.

TANDVÅRDSPERSONALEN LEVER FARLIGT.
Ett litet utdrag ur en sammanställning av internationella rapporter insamlade av doc. Mats Hansson, Lund.

Från migrän och osteoporos till hjärtinfarkt.   Om magnesium och dess betydelse för hälsa och sjukdomar.
av:   Gustaf Nylander   Fil dr, f miljövårdsdirektör

SJUK AV AMALGAM?   Kritisk granskning av artikel Läkartidningen
Högskolan i Örebro   Institutionen för samhällsvetenskap
Hemlaboration, 3 poäng   Utredandets metodik och psykologi, 10 p
Februari 1997   Mirjam Håkansson


Går "ALS" att bota?   En patient beskrivning ur tandläkare Olle Redhes bok "SJUK AV AMALGAM"
Fallet är publicerat i den internationellt tidskriften: International Journal of Risk & Safety in Medicine 1994, vol. 4, s. 229-36, av Olle och Jaro Pleva.

 


Abstracter (sammanfattningar)

MELISA (Memory Lymphocyte Immuno Stimulation Assay)[ Kvicksilver start sidan ] [ Nytt på sidorna ]

Sidorna som är länkade från denna sida når du inte genom att använda pilarna för nästa sida nedan.


frågor? skicka ett e-mail
© 1997     http://www.kvicksilver.org/abs/index.html